(12.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Pan ministr financí tady dneska, proto omluvte tempo mého vystoupení, protože chci zareagovat na většinu věcí, který tady dneska řekl, takže ad hoc, ne to, co jsem měl připraveno, co bych vám tady asi mohl říkat bez problémů dvě hodiny. Tento zákon míří zejména na platby v hotovosti. Nicméně viz zákon platby v hotovosti, platby šekem, platby elektronickými prostředky, platby směnkou, platby stravenkami, platby dárkovými poukazy a zaměstnaneckými benefity v odborné formě, také zápočty, kauce, zálohy, jejich storna a smluvní pokuty, penále a tak dále. Toto vše je zákonem považováno za rozhodný příjem.

Tady to jde dokonce výrazně dále než panem ministrem milované Chorvatsko, protože tam údajně tento detail jejich zákon nemá. Tam tedy jdou pouze po hotovostních tržbách. Každý dostane účtenku, teď nevím, jak se to jmenuje, pan ministr to tady říkal chorvatsky, "račun", nevím. Nicméně s tím, že už existují domněnky, že by mohla začít pomalu legitimní diskuse o tom, jak dlouho se ještě vůbec bude platit hotovostně, a zde už se nebude platit pouze elektronicky. Samozřejmě to ještě nějaké roky bude trvat, nicméně neznám poslední čísla, ale postupně počet hotovostních operací přirozeným způsobem klesá, protože je velmi nebezpečné nosit s sebou hotovost, starat se o ni. Jsou už i zákonné limity na omezení, i když jsou to pořád ještě velké částky. Nicméně se domnívám, že i když stát v tomto nebude sociálně tlačit na občany, tak s postupem obměny generací v plné síle většinu společnosti budou tvořit generace, které již procházejí érou počítačů a informačního věku, takže plateb v hotovosti bude stále více a více ubývat. Už jenom proto, že to bude spojeno i s dalším, a už se tak děje, komfortem, takže i z hlediska budoucnosti, a to už asi nepříliš vzdálené, můj odhad je nějakých deset roků, budou platby v hotovosti dále více ustupovat do marginalizace, co se týká výše a rozsahu. O to víc se bude ukazovat, jak zbytečný a zbytečně nákladný tento projekt byl.

Další věc, která je a která může být případně, pokud by někdo sáhl k napadení tohoto zákona, ať už u správního soudu, nebo spíše u Ústavního soudu, s kterým mám veliký problém, je otázka stanovení výjimek pro tržby. S tím, jak se tady po posledních sněmovních volbách ocitla řada lidí, kteří v životě nefungovali ve veřejném sektoru, ať už na úrovni obcí, měst či krajů, regionů státu, se domnívají, že je nejlepší, a často to má i hlavu a patu, když nejsme přece schopni domyslet všechny odstíny života a všechny možné případy, tak dáme vládě kompetenci a ona bude náš produkt, který schválíme, nebo spíše poloprodukt, legislativní zmetek - často novináři v dobách minulých to označovali - no tak dáme vládě pravomoc a ona už to vyhláškami a dalšími podzákonnými normami bude dolaďovat. To znamená, že tady v § 12, je stejně jako tržby ve zjednodušeném režimu, vláda stanoví v § 10 a 12 odst. 3 takové řešení, kterým v podstatě dostává nástroj, jak zásadně ladit, to je tedy v uvozovkách, ten legislativní zmetek, který odsud vyjde, a účinky tohoto zákona, protože dopady zjevně nejsou všechny domyšlené. I tvůrci tohoto zákona si toho jsou vědomi. To znamená, že velmi zásadní rozhodnutí, která se potom budou dokonce likvidačně dotýkat některých skupin podnikatelů, bude vláda dělat svými usneseními nebo svými pravomocemi. A parlament na to bude koukat a lidé budou posílat a nadávat parlamentu.

Další věc, která tady roste jak houby po dešti. Společně s kolegou Kolovratníkem a dalšími se snažíme. Víte sami, jak dopadla Prachařova novela o výkupu pozemků, respektive zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kde to sice nebylo svěřeno vládě, ale dokonce ministru dopravy a zástupcům investora na nižších stupních. Skončilo to fiaskem, takže teď budou v Senátu snad příští týden ve středu projednávat náš návrh, který jsme tady ve stavu naprosté zoufalosti z toho, v jakém stavu se ocitlo po Prachařově novele vykupování pozemků na klíčové dopravní stavby, schválili jedním vrzem na moji osobní přímluvu a nátlak, aby to bylo vzato jako priorita této Sněmovny, jinak by to tady dodneška leželo a nebylo to projednáno a koaliční politici by dál chodili do různých médií vysvětlovat, jak my blokujeme Sněmovnu. Tohle bude poměrně stejný případ. Vy jste prostě při minulých volebních kampaních a po začátku slibovali, že nejste politici. Také jsem od vás slyšel, že legislativa je zlá, nepřehledná. A to, co tady děláte, tak děláte legislativu nedefinovanou, nepředvídatelnou, zlou, takže si nikdo nebude před vaším legislativním řáděním jistý žádnou minutu, ani když bude spát.

Další věc, a už jsem to tady uvedl, je ochrana dat a soukromí. Analogie, a už to také padlo, že zatím zaplať pánbůh se nestalo, že se někdo naboural do systému finančních úřadů, Generálního finančního ředitelství. Za to zaplať pánbůh, nicméně zákon, pokud je schvalován a pokud jsou vymýšleny takovéto nové projekty, tak bychom neměli to riziko a pokušení navyšovat, ale minimálně ho nezvyšovat. Mělo by zůstat standardní. Všechno je jednou prvně. Prvně v této zemi jsme svědky toho... (Poslanec se odmlčel.)

Pane místopředsedo Sněmovny, já moc děkuji, že tady byl od rána zatím velmi korektní a slušný přístup, dokonce i někteří poslanci se udrželi, že nedělali scény, jako svého času například kolega Komárek a další, moc bych poprosil, abychom vydrželi v tom, že jsme schopni jednat solidně. Tady ty výkřiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já jsem vás nepřerušoval, můžete pokračovat, hladina hluku je mírně pod normálem, více než pod normálem běžného zasedání Sněmovny.

 

Poslanec František Laudát: Já jsem nevyžadoval ticho, já jsem tady reagoval na ty výkřiky. Jedním to začne, byť nebyl neslušný, a skončí to víte jak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, vyvolal jste pouze čtyři faktické poznámky, a to od tří svých kolegů a jednoho kolegy z KDU-ČSL, to je všechno. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Slušnosti není nikdy dost. (Mírná veselost v sále.)

Takže co se týká tohoto, byl bych rád, protože se nedávno vyskytly informace, že jak se technicky zatím nepřipravuje, ale zřejmě bude možná připravován projekt, že bude používáno ochrany, která už je snadno napadnutelná a snadno rozkódovatelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP