(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omluvte mě, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale vzhledem k nepřítomnosti ministrů není možné, aby Sněmovna pokračovala v jednání. Takže... už přichází pan ministr zemědělství. Prosím. Omlouvám se, že jsem vás přerušil a dávám vaše dvě minuty na faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: V okamžiku, kdy se podíváte na ČTÚ a mapy pokrytí LTE, tak zjistíte, že ze tří dostupných operátorů v ČR dva tam mají zcela komfortní pokrytí. Nemohla tato výhrada být vůbec vznesena. Jeden má pokrytí takové, že v okamžiku, kdy se živnost provádí, řekněme na zahradě, tak tam může být nějaký problém s tím pokrytím v LTE. Nic jiného tam nebylo. Nebylo to žádné vynášení nějaké další informace. Je to věc, kterou v okamžiku, kdy tady pan předseda ODS tu svoji výhradu, tak jak ji řekl, vyslovil a apeloval na vědecké studie. Čili přístup, který je minimálně evidence-based, založený na faktických podkladech a na skutečných údajích, tak tuto úvahu má možnost udělat každý. Není v tom nic záhadného. A odtud to, co jsem říkal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Foldyna. Připraví se pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já samozřejmě nechci připomínat historii a minulost. Nicméně když to pan Kalousek zmínil, určitě, bylo to nestandardní, naprosto. Bylo to naprosto nestandardní. Ale také v této zemi byla naprosto nestandardní ekonomická situace. Byli jsme před katastrofou. Ekonomika byla minus 1,6 HDP po pravicových vládách. A Miloš Zeman, sociálně demokratická vláda, díky tomuto nestandardnímu kroku, a je to nestandardní a doufám, že se to už nikdy nebude opakovat, vyvedla tuto zemi z krize a HDP bylo 3,5. Přidávaly se platy učitelům a valorizovaly se důchody. Takže máme na vybranou. Nebo neměli jsme na vybranou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Podle jednacího řádu reaguji faktickou poznámkou na vystoupení pana poslance Volného. On měl pravdu. To skutečně nejsou registrační pokladny a mrzí mě, že někteří řečníci, dokonce i pan ministr, když říká v kterých zemích to EET je zavedeno, tak jmenuje země, kde jsou zavedeny registrační pokladny. Protože tahle balkánská supernovinka funguje jenom na Balkáně. To skutečně nejsou registrační pokladny. To je on-line přenos dat do centrálního úložiště. Jenom vybudování centrálního úložiště odhaduje interní studie Ministerstva financí na šest miliard korun. Jenom provoz, provoz přenosu těchto dat bude stát kolem půl miliardy ročně. To bude prostě trvalá "never ending" mašina na peníze, kterou rozdá pan ministr svým kamarádům, protože dobře víme, že žádné výběrové řízení nebude. To je na tom to nestoudné! Registrační pokladny by byl drahý nesmysl, ale nebyl by to takový nápor na daňové poplatníky jako tahle balkánská supernovinka, jejíž zakázky budou zadány bez výběrového řízení. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Stanjura. (Poslanec Jandák jde k řečništi.) Ne, ne, pane poslanče Jandáku, nemůžete vystoupit s faktickou poznámkou... (Nemohu?) V tento moment. Já vás mám napsaného v pořadí, řádně. Nyní pan předseda Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, podle jednacího řádu reaguji ve faktické připomínce na vystoupení pana poslance Volného, který chtěl vzdělávat člena mého klubu Petra Bendla o tom, co je EET, co jsou registrační pokladny. Doporučil bych mu vaším prostřednictvím, již bohužel tady není, aby své edukativní úsilí zaměřil na ministra financí.

Nejsem příznivec toho, aby se tady nosily různé modely a různé pomůcky za řečniště. A co tady měl minule? Minulý pátek ministr financí? Model pokladničky. Ještě to doporučoval všem dětem pod stromeček. Tak zkuste mu, pane poslanče Volný prostřednictvím pana místopředsedy, vysvětlit, tak jak to vysvětlujete mému kolegovi Petru Bendlovi, že se nejedná o pokladny, ale o něco úplně jiného. Že ten model, který si přinesl, prostě neodpovídá projednávanému zákonu. Zkuste mu to vysvětlit. Až to pochopíte u vás, tak zaměřte své úsilí vysvětlovat i k nám. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ještě přidám jeden námět panu poslanci Volnému skrze pana předsedajícího. Zdali by nám k tomu ještě nemohl říct, protože on řekl - podnikatelé to už mají. To se dá ve stenozáznamu najít. Tak se ptám kteří. A co to tedy vlastně je? Jestli by nebyl ochoten nám říct, když už to asi někteří mají, protože někteří už vědí, kterého operátora si budou muset vzít, někteří už asi vědí, který software to bude. Někteří už asi vědí, které pokladničky to budou. Jestli když o tom takto mluvil pan kolega Volný, zda by nemohl říct, které to jsou. Protože to tady na mikrofon řekl. Prosím, zdali by to nemohl dopovědět.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Minulý pátek za zády mně zvonila pokladnička. Protože drát od toho nevedl, tak předpokládám, že to byla pokladnička - EET to nebylo. ET to také nebylo.

Pokud se týká kolegy Foldyny, když on osobně nevolil možná Klause, nebo nebylo nazbyt. Já nevím, já jsem tady v té době nebyl, tak určitě podporovali Ratha. Měli jste ho v čele, drželi jste ho. Dobře jste věděli, jak se chová ve Středočeském kraji. Samozřejmě jste nemohli předpokládat, že bude v krabicích nosit šustivé víno. Nicméně byl bych velmi opatrný na to jednostranně. A když si dám na misku vah, jaké hodnoty přinesl Václav Klaus v devadesátých letech, co pro tuto zemi udělal, co udělal Rath, tak si myslím, že byste radši měli pomlčet se svými pseudonázory nebo názory.

Co se týká tohoto, docela by bylo zajímavé, protože jsem tuhle zahlédl, že zřejmě vánoční hračky byly vykládány před Ministerstvem financí, jestli to budou distribuovat zaměstnanci Ministerstva financí. Budou se zaobírat coby úředníci státní správy činností toho, že budou už malým dětem vnucovat nějaké naše plastové výrobky, respektive ne naše, ale pana Babiše prostě, a oblbovat je s politikou v raných letech. Myslím si, že tam by bylo lepší je vychovávat k jiným hodnotám než drnčení penízky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška. Připraví se pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, já bych chtěl vyslovit mírné rozhořčení nad způsobem, kterým zde pan poslanec Kalousek používá adjektivum balkánský. Myslím si, že je to způsob užití, který je zjevně pejorativní, a tímto způsobem se k části Evropy na etnickém nebo geografickém základě tvářit tak, že podsouváme v této části Evropy nějaké méněcenné atributy, není příliš důstojné civilizované části světa a této Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou. Nikde ho nevidím, v tom případě budeme pokračovat dál. Pan poslanec Pilný, faktickou poznámku. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP