(9.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Zato zjistíme, že skončilo 37 tisíc živností, a pokud oproti tomu 12 tisíc s.r.o. vzniklo, pak se jednalo o 25 tisíc zničených živností, aniž by to přispělo jednou jedinou kunou, nebo chcete-li eurem, nebo chcete-li korunou, do chorvatského státního rozpočtu. Koneckonců, přiznal to i panem ministrem Babišem přizvaný pan ministr Lalovac, který - je to na záznamu - řekl: Tento nástroj není na lepší výběr daní, tento nástroj je proto, že teď konečně o těch podnikatelích víme úplně všechno. To je prosím citát chorvatského ministra, to netvrdím já. (V sále je hlučno.)

Vyšlo nade vši pochybnost najevo, že náklady - ať už investiční, nebo roční provozní, které Ministerstvo financí udává - pro zřízení této balkánské supernovinky jsou významně podhodnocené a že skutečnost by daňového poplatníka stála neskonale víc, jednak provozně, jednak investičně, a potom ten materiál, který máte k dispozici, vůbec nepočítá s nezbytností vybudování záložního střediska, kde už má dnes Ministerstvo financí stavební povolení a kde projektové náklady se pohybují mezi 5 až 6 miliardami korun. Tato informace zcela chybí v podkladu, který máme, ale nechybí v interní studii Ministerstva financí zpracované firmou BDO, kterou Ministerstvo financí zatajuje před veřejností, protože tam je oněch informací mnohem víc a mnohem přesnějších, než Ministerstvo financí poskytlo Poslanecké sněmovně. I to bylo v oněch diskusích jednoznačně prokázáno.

Je také nad slunce jasné, že tento mnohamiliardový tunel na daňové poplatníky nemíní pan ministr Babiš -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo, ale požádám o ztišení v sále. Jestli máte něco důležitého k řešení, jděte do předsálí. Požádám vás o ztišení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je také nad slunce jasné, že tento mnohamiliardový tunel na daňové poplatníky nemíní pan ministr Babiš podrobit transparentní veřejné zakázce a že je připraven zadat to z volné ruky pro své lidi, svým kamarádům, aby kromě oněch zisků, které z těchto přímých zakázek bude mít, měl také nekonečný a navždy přístupný přehled nad oněmi daty, která online budou muset statisíce podnikatelů do tohoto centrálního střediska pouštět. I to jednoznačně vyšlo. Dnes ty argumenty jsou na straně jedné i na straně druhé absolutně zřejmé.

Chtěl bych vám říci, zvlášť těm, se kterými jsem si dnes písemnou formou začal tykat - ahoj Bobe, nazdar Ivane, milý Martine, rád tě vidím, drahý Karle -, že další lži, které říkáte o tomto balkánském supertunelu na daňového poplatníka, už slyšet snad ani nemusíme. To, co jsme slyšeli, stačí k tomu, abychom vám nedovolili uvést to do společenské reality. Já myslím, že když to zůstane na Balkáně, tak to bude stačit. V České republice to nepotřebujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dále s přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, trošku nejdříve úvod. Vy si prosazujete svolávání mimořádných schůzí, snažíte se namluvit veřejnosti, že my tady zdržujeme, dokonce hledáte cesty, jak možná podat ústavní žalobu nebo ohnout jednací řád, změnit jednací řád.

Já bych jenom upozornil, že to, co se tady odehrálo při posledním jednání, když jsme navrhovali zařazení různých bodů, tak je otázka, kdo paralyzuje legislativní činnost této Sněmovny. Nemá obdobu poslední roky a myslím si ani po roce 1989, aby tady ležely desítky návrhů na úpravy zákonů nebo nové zákony, které budou arogantně odkládány, které budou neprojednávány. Vy vlastně porušujete základní ústavní právo poslance, to znamená mít legislativní iniciativu. Je vám úplně jedno ve svém útoku na svobodu, že je vám úplně jedno, že útok na svobodu je pro vás prioritnější záležitostí než se chovat podle Ústavy. Takže pokud někdo tady paralyzuje činnost, jste to vy.

Jsem rád, že většina, až na výjimky, kolegů tady tu masopustní maškarádu ze sebe sundala. Toto je Sněmovna, ta by měla jednat důstojně, a myslím si, že součástí důstojného obleku je součástí důstojného chování je i důstojné oblečení.

Vy jste, vy tvrdíte, že budete, že chcete nás přesvědčovat argumenty. Já se domnívám, že takový jaksi argument, který tady nezazněl, nebo argumenty, které nezazněly, tak vycházíte ze závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace takzvané RIA, kterou zpracoval tým zaměstnanců Ministerstva financí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Když si pročítám v okamžiku, kdy byla zpracována, nebo jste předložili zákon do Sněmovny, tuto analýzu, tak samozřejmě zřejmě zpracovatelé měli obavy, aby ten materiál nebyl příliš hubený, takže to trošku připomíná studenty, kteří zpracovávají diplomovou práci, a když se řekne, že minimální rozsah je 40, či dokonce 60 stránek, tak prostě musí být to zpracováno. Doufám, že většina z vás ví, co je to redundance, to znamená nadbytečná informace. Takže to, co tady v té analýze je, tak co odstavec, to opakování argumentů. To, co by se skutečně dalo sepsat a analyzovat na zhruba třetinový rozsah, tak tady těch stránek je nějakých, myslím, že asi - promiňte, chviličku strpení - 68, děkuji, 68, nicméně v žádném případě si nedovolím jakkoli krátit připomínky a povídání si a argumentování vůči této analýze, neboť potom zpracovatelé...

Můžu poprosit o klid? Kdo to nechce poslouchat, já nebudu dělat žádné nestandardní kroky, tudíž klidně můžete využít času, koho to nezajímá, na diskuse v kuloárech. Není žádný problém, mě to od vás urážet nebude.

Zpracovatelé paní Mgr. Markéta Klozíková, Bc. Jana Pokorná, Ing. Martin Šabo, Mgr. Matěj Zýka a Mgr. Karel Šimek, takže říkám, nedovolím si jakkoli krátit jejich práci, tudíž chci komentovat tento materiál bod po bodu, tak abych vás určitě nějakým způsobem neuvedl v omyl anebo nevykládal něco jinak tím krácením, než zpracovatelé analýzy zamýšleli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP