(13.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Na šťastné svátky to ještě úplně nebude. Ještě máme přihlášenou paní poslankyni Janu Černochovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Jenom, pane místopředsedo, spíše pro stenozáznam. Když tady kolega Chalupa četl usnesení výboru, tam došlo k tomu, že jsme nejdřív jednali v 8.30 ráno, opravdu za půl hodiny jsme nebyli schopni to vykomunikovat, takže se to přerušilo, jednalo se odpoledne, nebo v polední pauze, jak tady správně říkal pan předseda Stanjura, a mezitím se vyměnili generálové. Dopoledne tam s námi seděl pan plukovník Muránský, v poledne tam s námi seděl pan generál Baloun, tak ať to v usnesení máme v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Není zájem. Budeme tedy hlasovat o usnesení, jak jej navrhl pan zpravodaj.

K přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců dle článku 39 odst. 3 Ústavy. Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů na 101 - což se již stalo. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o usnesení výboru pro obranu, jak jej navrhl pan zpravodaj Bohuslav Chalupa.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 340. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 23. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Končím tento bod. (V sále je obrovský hluk.)

 

Ještě než ukončíme tuto schůzi, nyní navrhuji hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 341. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 121, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Končím 36. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám hezký víkend.

 

(Schůze skončila ve 13.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP