(12.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Ale jedno je jisté. V řadě případů se tomu zdržování dalo předejít, kdybychom měli k sobě vzájemně větší úctu, kdybychom pamatovali na to, že každá strana zastoupená v této Poslanecké sněmovně má svoje voliče, jejichž zájmy tady má zastupovat a také začasté zastupuje. Mezi zastupování zájmu voličů nepatří to, že bychom si vzájemně měli okopávat kotníky, podrážet nohy, mydlit schody a tak podobně. Je to možná trošku do svědomí, ale také do toho, že občané od nás očekávají, že tady také něco odpracujeme.

Nyní k té druhé věci. Je již dlouholetou tradicí, že poslanecký klub KSČM pro vás přichystá u příležitosti konce starého roku a začátku nového roku malý dárek. Ano, je to opět kalendář a je to dárek nad jiné vhodný. (Ukazuje stolní kalendář.) Prosím, poznamenejte si tam ten harmonogram, abyste při rozhodování, v kterém týdnu budeme jednat, v kterém týdnu necháme poslancům a poslankyním na jejich práci v regionech, měli na paměti, že byla uzavřena jakási dohoda a že je dobře ji dodržet.

Chci z tohoto místa navzdory všemu, co se tady dělo, poděkovat za to, že jsme tady spolu celý ten rok vydrželi. Pravda, někdy ve velmi tvrdých hádkách, ale přece jenom jsme tu na jednom pracovišti.

Dovolte mi, abych poděkoval také zaměstnancům Poslanecké sněmovny, abych poděkoval ochranné službě, abych poděkoval lékařské službě, minule jsem na to zapomněl a dostal jsem zaslouženě vynadáno, a všem, kteří se o to, abychom zde mohli pracovat, celý rok poctivě starali. Přeji jménem poslaneckého klubu KSČM všem pohodové a klidné Vánoce, a všem přeji, aby v novém roce vedle toho zdraví, které je nejdůležitější, byli s životem svým a svých blízkých spokojeni, aby je nikdo pokud možno příliš nenaštval a aby se jim hloupost lidská zdaleka vyhýbala. Děkuji. Vše nejlepší. (Potlesk spíše zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pardon, pane předsedo, nejprve pan ministr obrany je přihlášen s přednostním právem, po něm pan předseda Laudát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl tímto požádat o laskavost, o dodatečné zařazení na program této schůze následujícího bodu: Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 číslo 850 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 až 2016 s výhledem na rok 2017, sněmovní tisk číslo 664, a to jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to je návrh programu schůze, o kterém dám posléze hlasovat. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Mně je líto, že tady bylo trošku zkresleno to... My jsme se dneska domluvili, politické strany, že přerušíme v půl jedné schůzi o EET, proběhne překlopení do nové schůze, bude jediný bod, to jsou ty mise, které tady pan ministr teď načetl. To budeme jednat. Vzhledem k tomu, že se jedná o mise, že podpoříme usnesení tak, aby to mohlo projít. Je mně líto, že potom k té dohodě něco dosypete. V poslaneckém týdnu je to zcela zbytečné a vyzývám vás nějakým způsobem, abyste ještě zvážili, zda skutečně osmého budeme začínat zrovna tímto velmi nešťastným bodem.

Jinak tedy musím poznamenat, že je mi velmi líto, já jsem v úterý na grémiu navrhoval, abychom v pátek toto kontroverzní téma neprojednávali, aby se projednaly skutečné priority, což jsou některé body například ministryně práce a sociálních věcí Marksové, některé body, které hoří z hlediska čerpání evropských dotací ministra průmyslu a obchodu Mládka, aby se samozřejmě projednaly vojenské mise, že stáhneme veto, nebudeme to vetovat. No, skončilo to jenom u misí. Mně je velmi líto, že dáváte přednost politické šarádě, hlouposti, kterou chcete obtěžovat podnikatele, nikoliv tomu.

Neříkejte, a prosím, aby si pan nepřítomný ministr Babiš nechal ty politické agitky, jak my paralyzujeme Sněmovnu. My nesouhlasíme s jedním jediným bodem. Vy nejste schopni stanovit priority, skutečné priority této země, a tato ryze politická témata si vždycky nechat na závěr, až odbudete to, co tato země potřebuje, co se z hlediska fungování jak směrem dovnitř, tak směrem k Evropské unii musí naplnit. Je mně to líto.

Jinak samozřejmě vám k Vánocům ještě nepřeju. Předpokládám, že se všichni potkáme v úterý, takže tam vám popřeji v úterý. Jenom tohle chci říct. Je to vaše rozhodnutí o té schůzi, je mně to líto. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí k programu schůze či s přednostním právem. Není tomu tak.

 

Padl tady návrh pana ministra obrany Martina Stropnického na zařazení bodu číslo 224 jako dnešní první pevně zařazený bod. O tomto návrhu dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 339, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 122, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat bodem

224.
Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil
a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích
v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
/sněmovní tisk 664/

Předložený návrh uvede pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Děkuji i za to zařazení, dámy a pánové.

Změna uvedeného usnesení vlády se týká navýšení počtu příslušníků resortu Ministerstva obrany vyčleněných do aliančního pohotovostního systému sil rychlé reakce NATO Response Force v roce 2016. Návrhem na navýšení počtu osob vyčleňovaných do NRF v roce 2016 reagujeme na potřeby reformovaného konceptu NRF, který je jedním z opatření posilujících obranné kapacity NATO v kontextu zhoršující se bezpečnostní situace.

Nový koncept, který začne platit dnem 1. ledna příštího roku, přinese změnu složení a velikosti NRF a úpravu úrovně a délky trvání pohotovosti k nasazení v operaci včetně vytvoření sil velmi vysoké pohotovosti, takzvané VJTF. To vše mimo jiné zvyšuje nároky na velikost národních příspěvků. Návrh na změnu výše uvedeného usnesení vlády se týká bodu 1/10 a jedná se o navýšení počtu osob vyčleňovaných resortem Ministerstva obrany České republiky do NRF v roce 2016 z původně schválených 452 na 816 osob. I když se jedná o významné navýšení našeho příspěvku ve srovnání s letošním rokem, kdy vyčleňujeme do NRF celkem 1500 osob, není nijak dramatické.

Materiál byl zpracován v úzké spolupráci mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zahraničních věcí za účelem dosažení souladu mezi bezpečnostními závazky, prioritami a ambicemi zahraniční politiky České republiky a jejími vojenskými schopnostmi a možnostmi. V případě rozhodnutí o nasazeni NRF budou potřebné finanční prostředky v souladu s usnesením vlády ze dne 22. října 2007 zajištěny mimo rozpočet resortu Ministerstva obrany.

Děkuji a doporučuji Poslanecké sněmovně předložený materiál schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP