(18.40 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Včera jsme to počítali a těch několik set tisíc A4 papírů je v podstatě velký panelový dům do nějakého sedmého nebo osmého patra. To tedy znamená, že už se nebude muset evidovat čestné prohlášení na tom jednom z těch 6,5 tisíce evidenčních orgánů, ale právě zejména jenom na tom jednom centrálním elektronickém registru oznámení. To je podle mě velmi dobrá a užitečná věc. Je dobrá i v tom, že se každý občan bude moci podívat ať už ze svého počítače doma, nebo někde jinde do toho jednoho nového rozhraní, kde se může podívat na to, jak říkal kolega předkladatel, zda ten člověk, který měl něco splnit, tu věc splnil, zda podal prohlášení, nebo nepodal.

Velmi důležité opatření, o kterém se dlouho diskutovalo, a jsem rád, že v té novele konečně je, je to, že se to čestné prohlášení o majetku musí dávat ke dni zahájení výkonu funkce. Jde o takzvaný bod nula. Dneska to samozřejmě máte obejitelné v tom, že vy dáváte čestné prohlášení až tehdy, když tu funkci máte, a nikdo neví, jaký ten majetek byl, když jste do funkce přišli. To znamená, že jste velmi, velmi šikovně mohli argumentovat tím, že majetek, který případně máte a který je nějakým způsobem v rozporu s tím, co si vyděláváte, že jste ho nabyli předtím, než jste se dostali do té veřejné funkce.

A poslední věc, kterou také vítám, to je rozšíření zákazu konkurence. Bude se týkat i dceřiných společností těch orgánů a právnických osob, o kterých jsme mluvili.

Já tedy velmi výrazně a důrazně podporuji tento tisk a prosím o jeho postoupení do výborů, zejména do výboru samozřejmě ústavněprávního, kde o něm ještě můžeme nějakým způsobem debatovat a možná se zaměřit i na jeho slabší místa nebo místa, která mohou být určitým způsobem rizikovými. Jde o to, aby některé věci nebyly zneužitelné, aby se tam neobjevily například adresy těch funkcionářů, kteří čestná prohlášení musí podávat. Ale je to samozřejmě věc na debatu. Je to věc, která patří do ústavněprávního výboru, a já prosím o postoupení tohoto tisku právě na jeho půdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já mám trošku odlišný názor než můj předřečník. Jestli toto má být výsledek tedy dlouhodobé práce, toho, jak bojovat s korupcí, o střetu zájmů, ale ani mě to už nepřekvapuje, když jsem viděl tu zcela bezzubou a rezignovanou debatu teď v České televizi v neděli pana ministra Dienstbiera a protikorupčního bijce Transparency International. Ukázalo se jenom jedno, že, pane ministře, váš protivník, abych tak řekl, už nemá morální právo vykonávat tu funkci, kterou vykonává, jinak tu instituci totálně znevěrohodňuje. Protože tady se stalo něco, co nemá v Evropě obdoby, a sám jste správně řekl, že cokoliv Babiš udělá, má všude střet zájmů, a s tím naprosto souhlasím.

Pokud se týká předkládané novely, tak nevím, já jsem z toho nabyl dojmu, že to je tedy to naplnění protikorupčního tažení, co se týká střetu zájmů. Já si myslím, že ta novela rozhodně není cenná. Přináší tedy to, že se to zcentralizuje na jedno místo, což dá jakýsi přehled, usnadní to vyhledávání, to je pravda. Nevím sice, proč to má spravedlnost spravovat, nedělá to spíš ten, kdo má na starosti volby, ověřování mandátu apod., to znamená vnitro? Já bych spíš viděl to, že by správcem té databáze mělo být vnitro. Ale nevím, to tady asi pan ministr vysvětlí.

Já si myslím, že ten předklad byl velmi stručný. A co se týká zpravodaje, tak jeho vystoupení považuji za katastrofální, protože nesouhlasím s tím, že pan předkladatel, pan ministr Dienstbier, řekl to vše vyčerpávajícím způsobem, to v žádném případě. Skutečně si myslím, že těch pozitiv tam je...

Já se jenom ale - tady otevřu jiný problém. Když se bude dávat, a to mělo být od samého počátku, že každý dá přiznání k majetku, tak pořád se mluví o nemovitostech. Já si myslím, že každý na začátku by měl přiznat peníze, kolik má na účtech, než vstupuje do politiky, a kolik má na účtech, když vystupuje z politiky. Protože nevím, jestli prostě je to jenom o honu na nemovitosti. Přece jenom šílenec si nakupuje drahé nemovitosti v průběhu mandátu. Ale co je podstatné, tak je, kde na to vzal peníze. A jestliže tady jsme zcela prokazatelně od jednoho z předsedů klubů, když se uřekl Parlamentním listům na mikrofon, že má v trezoru dvacet milionů, tak teď jsou to jeho peníze, ale když si za ně bude něco kupovat, tak se dostane do obrovského podezření. Kdyby je vykázal před vstupem do politiky, tak je jasné, že to má z poctivých výdělků před vstupem do politiky. Takže nevím, a neřeší to nikdy žádný střet zájmů, ale peníze jsou stejné jako nemovitosti. Myslím si, že ty nemovitosti jsou lehčeji dohledatelné než prostě finanční toky, přestože dneska je tam obrovská ingerence.

Za další to, že tam vytváříte tajnou skupinu přiznání, tak si myslím, že tím poměrně výrazně zúžíte - a když tak mě opravte, já jsem to nestudoval, co to bude mít za konkrétní dopady - tu skupinu osob, které dneska přiznávají. Jestli tomu dobře rozumím, tak politický náměstek přiznání dal, nepolitičtí náměstci spadající pod státní správu už přestanou dávat přiznání. Není tomu tak, ale předpokládám, že tedy potom v závěrečné řeči pan ministr toto vysvětlí, jak to přesně bude, jestli proti stávajícímu stavu, kdo bude vypadávat, kdo nebude vypadávat z těch přiznání.

Docela zajímavé potom budou zřejmě i soudní potyčky kolem toho principu otáčivých dveří, to znamená zákaz konkurence. Tam se domnívám, že už dneska se někteří, zejména pan Babiš, točí v těch otáčivých dveřích, jen to tříská, protože ta formulace, že nenastoupí do těch společností, o nichž rozhodoval, to jako zase, asi se domnívám, nejsem si úplně jistý, jestli to nebude předmětem nějakých sporů, kam může nebo nemůže nastoupit. To znamená, že ti politici, kteří tady dneska jsou, tak ani náhodou se potom tam nevrátí do vlastně často vlastněných, svých vlastněných společností, no to chci vidět. Já to vítám, ale docela by mě také zajímalo, jak toto v praxi bude fungovat.

Samozřejmě já beru, že jste předložili tento z mého pohledu výrazně formální zákon. Říkám, má tam svá pozitiva, ale jako celek to beru jako výrazně formální zákon z důvodu toho, že tato koalice se v osobě Andreje Babiše dostala do naprosto neřešitelné pasti. A pokud byste chtěli přijít se skutečně kvalitním zákonem o střetu zájmů, tak by to muselo být řešeno dvěma způsoby, o kterých jste i, pane ministře, mluvil. To znamená, buď Babiš by dál úspěšně podnikal se svými já nevím kolika sty firmami a nebyl v politice, anebo by byl v politice a těchto firem by se vzdal včetně toho, že by se vzdal jejich vlastnictví. Protože já se nedomnívám, že formální sezení ve statutárních orgánech je to pravé ořechové. Takže domnívám se, že tento zákon - já nebudu ani navrhovat jeho vrácení k přepracování. Myslím si, že řada věcí se dá nějakým způsobem v rámci diskuse pomocí pozměňovacích návrhů napravit. Jiná věc je, jestli by se tedy z toho důvodu neměla prodloužit lhůta třeba o třicet dnů. Nevím, jestli s tím pan ministr má problém, nebo nemá. O třicet dnů na projednání ve výborech.

Takže zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský. Pardon, s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést procedurální návrh. Mám za to, že je zde všeobecná vůle tento bod projednat. A vzhledem k tomu, že do 19. hodiny zbývá 11 minut, tak to možná o nějakou minutu bude delší, tak já navrhuji, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině, a to jménem klubu sociální demokracie a ANO 2011, jenom do projednání právě projednávaného bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP