(17.20 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Pak tady máme ještě návrh doprovodného usnesení, který přednesl pan poslanec Bendl.

 

Přednesu návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra financí, aby neprodleně předložil poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dopady senátního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní do rozpočtů měst a obcí." Pan navrhovatel s tím takto souhlasí.

O tomto doprovodném usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 315, přihlášeno 149 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 50, i tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali a přijali jsme i doprovodné usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Petr Bendl. Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi.

Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já samozřejmě respektuji usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že podpořila senátní návrh, byť si dovolím poznamenat, že ten, kdo pro to hlasoval, opravdu rezignoval na svoji práci, protože odmítl dělat to, co projednávání zákona od poslance požaduje.

Chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že podpořila návrh pana poslance Bendla. Jen bych rád poznamenal k těm našim pracovním povinnostem, že to, s čím se budeme seznamovat na základě tohoto doprovodného usnesení, s tím jsme se měli seznámit dřív, než jsme pro cokoli zvedali ruku, protože jinak jsme jenom parta šašků a nikoli Poslanecká sněmovna. (Slabý potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem se původně přihlásil ke slovu s přednostním právem již v průběhu projednávání toho právě schváleného bodu. Pak jsem svoji přihlášku stáhl při vědomí toho, že každé vystoupení by mohlo vyvolat reakce dalších. Protože mi velmi záleželo na tom, aby ten zákon byl schválen, tak jsem takto postupoval. Přihlásil jsem se nyní a mám velkou prosbu na všechny, kteří mají přednostní právo.

Já už jsem si zvykl za poslední měsíce při třetím čtení, že je závěrečné slovo navrhovatele, pak je závěrečné slovo zpravodaje a pak je závěrečné slovo kolegy poslance Stanjury. Dneska bylo závěrečné slovo pana ministra, potom závěrečné slovo pana Stanjury, potom závěrečné slovo pana senátora, potom znovu závěrečné slovo pana Stanjury a potom ještě několikrát. Já si myslím, že byť respektujeme všichni, že poslanci s přednostním právem musí dostat slovo vždy, kdy se o ně přihlásí, tak že zákonodárce, který tvořil jednací řád, asi neměl na mysli to, abychom vedli diskusi v těchto fázích projednávání zákona. Už se tady stalo i to, že během hlasování se hlásili lidé s přednostním právem. Já mám pocit, že to přednostní právo má sloužit k jiným připomínkám v jiných okamžicích. Tak jak to v posledních týdnech zde vidíme, já si myslím, že to není využívání přednostního práva, ale zneužívání. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. (Stále trvající potlesk.) Přestože ovací není nikdy dost, tak prosím pana předsedu Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechceš ještě na děkovačku jednou?

Já rozumím panu kolegovi Sklenákovi, a dokonce bych jeho připomínku z určitého pohledu akceptoval, ale ona je to také otázka férovosti přístupu příslušného ministra. Možná si pan poslanec Sklenák i někteří jiní vzpomenou na ministry financí, kteří nikdy nezneužili toho, že mají závěrečné slovo, po kterém už se nepředpokládá, že se bude vystupovat, a vystoupili na závěr diskuse, dřív než ta diskuse byla uzavřena, aby řekli své reakce na argumenty, které padly, a tím také umožnili na to, co řekli, ještě Sněmovně reagovat. To je totiž férový přístup. Pokud někdo mlčí celou diskusi, esemeskuje si, popř. kouká do stropu, a teprve vstane a v závěrečném slově po uzavření diskuse vychrlí ty své nehoráznosti, tak prostě nelze nereagovat. Takže to není jednostranný proces, to je dvoustranný proces. Pokud se předkladatel, a takoví tady jsou, v rámci diskuse chová férově, není potřeba reagovat na závěrečné slovo. To však není příklad současného předkladatele. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším bodem našeho jednání... Pan předseda Fiala, omlouvám se, pane předsedo, přehlédl jsem vás. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Já patřím k těm, kteří přednostní právo využívají velmi zřídka. Nicméně - to je pravda, podívejte se do záznamů vy, co se smějete. Nicméně aby tady pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, kterého oslovuji prostřednictvím pana předsedajícího, nám kázal o tom, kdy můžeme a nemůžeme používat (hluk v sále) naše přednostní právo, to já považuji za naprosto nepřijatelné. Škoda, že ti poslanci, kteří teď tak křičí a volají na mě, tak to nekřičeli a nevolali na předsedající, která řídila schůzi minulý pátek, když mi bylo odebráno v rozporu s jednacím řádem moje přednostní právo a nemohl jsem dokončit své vystoupení.

Já vám chci říci něco jiného. Už to tady do jisté míry řekl pan předseda Kalousek. My tady často neslyšíme žádné odpovědi na naše věcné otázky, my se tady nedozvíme od ministrů, na co se jich ptáme. My se až v závěrečném slově dozvíme pár nějakých poznámek nebo politických sdělení, ale abychom slyšeli odpovědi na to, co se tu projednává, toho se dočkáme zřídkakdy.

Podívejte se na dnešní průběh této debaty. My jsme chtěli analýzu, ptali jsme se na ni, bavili jsme se o tom - kdy s ní vystoupil pan ministr financí? No v závěrečném slově. Analýzu, kterou ostatní neměli k dispozici. Tak není to důvod, aby se jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany ten, kdo může mluvit, tedy pan předseda Stanjura, ještě k tomu vyjádřil? To důvod přece je.

A já vám řeknu, co vás tak rozčiluje na vystoupení pana předsedy Stanjury, který tady byl několikrát panem předsedou Sklenákem zmíněn. Vás rozčiluje to, že on argumentuje věcně, má přečtené ty materiály, rozumí tomu a klade vám otázky, na které vy nedokážete odpovědět. Proto ten frenetický potlesk a proto ta hysterie. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, hezké dobré odpoledne přeji všem v tomto předvánočním čase. Je vidět, že už ty svátky doopravdy mnozí potřebujeme.

Víte, vy si nemáte vzájemně co vyčítat. Pan předseda Fiala tady nebyl, tak nemůže pamatovat, že obdobné situace se tady odehrávaly v době, kdy tady byla vláda pravicová, pod vedením ODS zpravidla, a kdy také ministři nechodili na interpelace a kdy jsme tady také bouřili, že by ministři na ty interpelace měli přijít, že by měli mít tolik slušnosti, aby se alespoň občas ukázali, když se jich poslanec nebo poslankyně chce na něco zeptat. A že to pohrdání Sněmovnou, o kterém občas tady slyšíme ze strany pravicové opozice, že tady bylo za její vlády podobné, přiznejte si to, že to prostě tak je.***
Přihlásit/registrovat se do ISP