(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Stanjura, potom paní poslankyně Fischerová a pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že se předsedové koaličních klubů na mě budou zlobit, ale podívejte se. Podívejte se. Pevně zařazené body, žádné překvapení. Je tady chaos, nebo tady není chaos? Je tady chaos. Já nechci trápit pana ministra kultury, který jediný poctivě plní povinnosti člena vlády v Poslanecké sněmovně. Ale debata o tom, jestli policie má, nebo nemá zanechávat digitální stopu v základních registrech, doposud měla výjimku, je podle mne poměrně vážná. Jsou to citlivé údaje, stát je shromažďuje, stojí to nemalé prostředky a já si myslím, že je potřeba, abychom měli možnost, nebo kontrolní orgány, zjistit, kdo do těch registrů vstupoval, co si vlastně zjišťoval. Pokud je to legálně, tak je to v pořádku. Ale těžko se mohu ptát pana ministra kultury na to, jaký je jeho názor na digitální stopu, kterou by mohla zanechávat policie v těch základních registrech. Ta hvězdičková konvence, to není vůbec triviální věc, znáte to asi, ti, kteří jste uživatelé nějakých počítačů, hvězdička - tečka - něco - vyskočí vám. Bude mít digitální stopu, že když někdo napíše "nov" - hvězdička a vyskočí mu padesát tisíc jmen? Je to dostatečné, abychom zjistili, kdo a proč hledal v těch základních registrech? To přece není triviální.

Ale tato úroveň debaty v prvním čtení nemá žádný smysl. Já si fakt myslím, že je to pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Dobře, ministr vnitra dnes nemůže, tak jsme to mohli přeložit, jsme v prvém čtení. Jak máme vést vážnou debatu? Ve výborech? Dobře, tak bude to ve výboru pro veřejnou správu, ale co my ostatní, kteří se o tu problematiku zajímáme a nejsme členy toho výboru? Kde jinde než v prvém čtení, abychom případně mohli v druhém čtení podávat pozměňovací návrhy, si máme vyměnit názory na tak důležité věci, než s ministrem vnitra. Není tady. Tak já nevím, jestli mám navrhnout přerušení? Mám sto chutí to udělat. Do příchodu pana ministra vnitra. Nebo do pátku, nebo do ledna. Určitě se nic nestane.

Vyhodnocujeme, bylo to v té důvodové zprávě, kterou přečetl pan ministr kultury, a chceme nějak zhodnotit tříleté zkušenosti s fungováním základních registrů. Ale fakt tohle můžeme provést v prvém čtení s ministrem kultury? Při vší úctě, pane ministře. Já myslím, že se shodneme, že ne.

Takže já nebudu klást dotazy, abych tady zkoušel pana ministra kultury a pak chodil na mikrofon a říkal no, pane ministře, vy jste mi neodpověděl. Logicky nemůže. A není to opravdu triviální zákon. Já si ale myslím, že to patří do hospodářského výboru, kromě výboru pro veřejnou správu. Protože co je cennějšího než informace v dnešní době? A pokud stát vytváří nějaké databáze, a víte, že my jsme velmi zdrženliví a velmi kritičtí, když stát chce vytvářet nové a nové registry, tzn. nové a nové databáze. A neslyšíme o tom, že budou digitální stopy v těch nových databázích, abychom věděli, kdo kdy se přihlásil, jaké údaje nejen měnil, ale případně jaké údaje z toho čerpal.

Tak já ten procedurální návrh nakonec dám. - Dobře, vydržím, protože pan předseda Sklenák chce vystoupit, tak abych mu umožnil vystoupení, jako bych ho zatím nedal. Považujme to, že to bylo zatím, že o tom přemýšlím nahlas za mikrofonem, že tento návrh podám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě než dám slovo s přednostním právem předsedovi klubu sociální demokracie Romanu Sklenákovi, budu konstatovat další omluvu, která došla předsedovi Sněmovny, a to omluvu pana poslance Jiřího Junka, a to od 15.30 do konce jednacího dne.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne kolegyně a kolegové. Já v tomto případě souhlasím plně s panem předsedou Stanjurou, že u tohoto bodu by měl být předkladatel pan ministr vnitra Chovanec. Bezesporu. Jen chci vysvětlit, není to určitě pohrdání Sněmovnou či chaos. Běžně polední přestávka v jednání Poslanecké sněmovny je v jednu hodinu a scházíme se k odpolednímu jednání ve 14.30. Pan ministr Chovanec avizoval a dlouhodobě bylo jasné, že se bude muset omluvit právě od 15.30, protože má jednání u prezidenta republiky. Vzhledem k tomu, jak probíhal dnešní jednací den, skončili jsme později a odpolední jednání začalo právě v tuto hodinu, tak nebylo možné postupovat jinak než pověřit jiného člena vlády, aby tento návrh uvedl.

Navrhuji, protože v 16 hodin, což je za patnáct minut, máme zařazeno pokračování jednání o zákonu rozpočtovém určení daní, abychom tento bod nepřerušovali. Vidím na tabuli, že jsou přihlášení do rozpravy, tak si myslím, že by těch patnáct minut mohlo být využito tím, že si vyslechneme jejich příspěvky, a v 16 hodin budeme pokračovat jiným bodem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak dva už vystoupili, z toho oba dva, kteří jsme k tomu vystoupili, jsme říkali, že nebudeme trápit ministra kultury. To nemá žádný smysl, aby poslanci, kteří chtějí debatovat s ministrem vnitra - ano, můžeme si říct, že patnáct minut bude debata, ale kdo bude reagovat na jejich dotazy nebo na jejich vystoupení? Logicky ministr vnitra nemůže, protože tady není. Tak já tedy navrhuji, abychom tento bod přerušili do 16.00.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Ještě zagonguji, povolám kolegy z předsálí.

Rozhodneme o procedurálním návrhu o přerušení tohoto bodu do 16.00, kdy tak jako tak musíme zahájit jiný bod jednání. Rozhodneme v hlasování 312. Ptám se, kdo je pro. (Žádost o odhlášení.) Omlouvám se, byla žádost o odhlášení, takže prohlašuji hlasování číslo 312 za zmatečné a všechny vás odhlašuji. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na přerušení do 16.00 rozhodneme v hlasování číslo 313, které jsem zahájil právě teď, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 313 - ze 120 přítomných pro 91, proti jeden, návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy jednání do 16 hodin, kdy budeme pokračovat bodem číslo 214.

 

Ještě předtím přečtu omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to omluvu pana poslance Jaroslava Klašky, který se omlouvá od 16.15 do 17.45 z pracovních důvodů.

Sejdeme se v 16 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP