(13.50 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pod bodem A1, což je, jak jsem říkal, doplnění § 3a Vojenská přísaha. (Stanovisko výboru i pana ministra je souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 309, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Antonín Seďa: Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu A2, což je posunutí účinnosti z 1. ledna 2016 na 1. července 2016. (Stanovisko výboru i pana ministra je souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 310, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 149, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

A jestli se nemýlím, pane zpravodaji, o všech návrzích bylo v tuto chvíli hlasováno a my bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Je to tak? (Zpravodaj souhlasí.)

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 502, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 311, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat, Sněmovna vyslovila s tímto zákonem souhlas. Uzavírám projednávání tohoto bodu.

 

(Ministr Mládek: Ne, prosím, já ještě potřebuji zákon.) Uzavírám projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji další bod a tím je bod

158.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Jsme ve třetím čtení.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Velmi krátce uvedu tento zákon. Má vyřešit nesoulad v účinnosti... (Poslanec Stanjura se hlásí s přednostním právem.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, pane poslanče, neviděla jsem vás. Tak prosím, s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, nestihnete to, pane ministře, nespěchejte. Když jsme vám nabízeli včas přerušit debatu, tak jste to odmítli. Já se odmítám nechat vydírat tím, že za šest minut máme projednat dva zákony, protože už není čas do dvou! Když jsme to včas navrhli, tak jste byli proti. Hodinu jsme ztratili. Takže nemusí tady pan ministr (Mládek) stát a brát si sám slovo, ještě než je osloven. Stejně to do dvou nestihneme. Zbytečná snaha.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych rád, kdybychom si uvědomili, že politika není třídní boj, ale vstřícnost a konsenzus. Vy máte několik bodů, které potřebujete odhlasovat ve třetím čtení. Energetický zákon patří mezi ně. Ale v pátek si zařadíte mimořádnou schůzi, elektronickou evidenci tržeb, o které dobře víte, že to bude prostě promarněný čas. Protože tunel na daňové poplatníky, navíc ještě zařazený na mimořádnou schůzi, nemá šanci projít. A my tady neblokujeme Sněmovnu, my blokujeme jeden tunel na daňové poplatníky a všechno ostatní vám může procházet. A vy tady jste v křeči, ve středu do 14.00, zatímco v pátek máte pět hodin, kdy můžete projednat všechno, co potřebujete, v řádném legislativním procesu, pokud se zbavíte představy, že prosadíte tenhle nesmysl. Tak stáhněte tenhle nesmysl a všechno ostatní projde Poslaneckou sněmovnou jak nůž máslem. To je přece slušná dohoda! Proč tady vedete třídní boj? Proč odmítáte přistoupit na elementární dohodu s poslaneckou menšinou?

Všechny zákony, které máte v legislativním procesu, měl jsem možnost prostudovat si legislativní plán vlády na první pololetí...

Velmi bych prosil, pane kolego Sklenáku, kdybyste zanechal útočných gest vůči mně. Já vás také neruším, když mluvíte se svým přednostním právem. (Reaguje na gestikulaci poslance Sklenáka.)

Já jsem měl příležitost prostudovat si legislativní plán vlády na první pololetí roku 2016. Tam není nic, co bychom vám chtěli blokovat. Tam není nic, kde bychom měli důvod vznést obstrukci. Je tam řada věcí, se kterými nebudeme souhlasit. Ale budou řádně a svižně projednány. Zrovna tak jako celá řada věcí, které máte zařazeny na tento program schůze a kde jsme připraveni buď souhlasit, nebo nesouhlasit, konstruktivně podpořit, popřípadě konstruktivně nepodpořit, ale neblokovat. Ale vy jste na pokyn jedné babišky umanutí, skutečně umanutí s tím, že musíte prosadit tu investici za těch osm miliard, kterou zaplatí daňoví poplatníci! Že musíte prosadit likvidaci malých a středních podnikatelů! A tu musíte prosadit za každou cenu. I za tu cenu, že spousta jiných velmi potřebných zákonů pro Českou republiku zůstane stát v koutě.

Tak přestaňte s tím třídním bojem, přijměte napřaženou ruku opozice, pojďme na slušnou dohodu. Stáhněte ten nesmysl a všechny ostatní zákony včetně energetického zákona vám budou procházet jako nůž máslem bez ohledu na to, že pro to budeme, nebo nebudeme hlasovat.

Opravdu chceme být jako Poslanecká sněmovna rukojmím jednoho oligarchy, který si něco umanul, protože to viděl na Balkáně? Protože to viděl v Chorvatsku? Ono to nikde jinde není. A protože to na tom Balkáně viděl a jeho kamarád Todorić si to tam prosadil, tak on si to v Čechách chce prosadit taky? A proto vám spousta jiných, důležitých zákonů, jako třeba energetický zákon, nebude prohlasována? Energetický zákon dneska nestihneme, to všichni víme. Ale můžeme ho prohlasovat v pátek mezi devátou a desátou bez jakéhokoliv problému. Když stáhnete ten nesmysl, ten tunel na daňové poplatníky, kterému říkáte elektronická evidence tržeb. To je moje slušná nabídka a myslím ji vážně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s přednostním právem pan ministr Mládek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Když už nebude projednáván energetický zákon, tak dvě věci. Nabídka pana předsedy Kalouska není tak dobrá, jak vypadá, protože já s paní kolegyní Marksovou v pátek musím do Karviné jednat o situaci v OKD. Takže i kdybychom náhodou jednali o energetickém zákonu a jiných zákonech, tak bych se musel omluvit, protože to má prioritu.

Druhá věc je ten výklad pana předsedy, prostřednictvím paní předsedající, o tom, jaké je právo menšin. Je velmi extenzivní, protože to bychom potom nemuseli mít volby a menšina, byť legitimně zvolená by měla právo veta, já nevím, jestli na jeden, nebo na pět, nebo na deset zákonů. Protože v podstatě to, co je nám nabízeno, je, že když vám zavetujeme jeden zákon, na to máme právo, tak všechno ostatní poběží. Takhle jednoduchý ten život není a zákony se nedají počítat kus od kusu. Ony taky mají nějakou prioritu. Některé jsou důležitější, jiné méně. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP