(13.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Jenom si dovolím upozornit, že v minulém zákoně jsme při hlasování postupovali podle úplně stejné procedury a bylo to v pořádku.

Prosím, paní zpravodajko, o vyjádření.

 

Poslankyně Jana Černochová: Přesně takto jsem chtěla reagovat také. U branného zákona zvolil výbor pro obranu ten postup úplně stejný, to znamená ten komplexní pozměňovací návrh v tom pořadí. Tady skutečně jsme to diskutovali s legislativou, konkrétně s panem doktorem Musilem, který tady i s námi sedí, opakovaně. Zdála se nám tato procedura jako nejefektivnější. Myslím si, že snad by s tím neměl být žádný problém. Aspoň takto jsme byli ubezpečováni, že toto je správná procedura, i když souhlasím s panem předsedou klubu ODS Stanjurou, že trošku postrádá logiku. Ale je takto schválená legislativním odborem. A už jsme tak postupovali dnes jednou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče Stanjuro, ptám se, zda chcete hlasovat o vašem návrhu. (Nechce.) Dobře.

 

Takže budeme nyní hlasovat o návrhu procedury přednesené paní zpravodajkou. Dříve než tak učiníme, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 302, do kterého je přihlášeno 152 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jak jsem uvedla, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením B1, který má za cíl zlepšit rekrutaci aktivních záloh.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 303, do kterého je přihlášeno 152 přítomných, pro 125, proti 25. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dále budeme jedním hlasováním hlasovat o pozměňovacích návrzích B2 a B3, které se týkají ochrany zdraví a nemocenského pojištění vojáků v záloze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 304, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nyní budeme jedním hlasováním hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Sedi C1 až C7, které jsou provázané s jeho pozměňovacími návrhy k brannému zákonu a týkají se zejména možnosti nasazení vojáků v záloze v operačním nasazení pouze na území České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o stanovisko. (Stanovisko výboru - nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 305, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 38, proti 87. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nyní tedy budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím o stanovisko výboru. (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 306, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 123, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajko, jestli se nemýlím, tak o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano. Na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, bude znít: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o službě vojáků v záloze podle sněmovního tisku 456 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 307, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 123, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji vám všem za podporu těchto norem a děkuji i příslušníkům aktivních záloh, těm dvanácti stům, kteří dosud sloužili, za to, že to nevzdali a že se jim od pololetí příštího roku blýská na lepší časy. Děkuji všem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je

155.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 502/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj garančního výboru výboru pro obranu poslanec Antonín Seďa. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 502/2, který byl doručen dne 25. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 502/3.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Garanční výbor, výbor pro obranu, vydal své usnesení č. 132 z 25. schůze ze dne 2. prosince, kde doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona sněmovní tisk 502/2 v následujícím pořadí: za prvé hlasovat o návrzích legislativně technických úprav - protože nebyly, o tomto nebudeme hlasovat, a pak o návrhu A1, což je doplnění § 3a vojenskou přísahou, a o návrhu A2, což je posunutí účinnosti na 1. července 2016. Závěrečné hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Táži se, zda má někdo námitku proti přednesené proceduře, případně jiný návrh procedury. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 308, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP