(13.10 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a nyní prosím, abychom hlasovali o návrhu na rezignaci pana poslance Rostislava Vyzuly, ANO 2011, ze zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 292, do kterého je přihlášeno 157, pro 156. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní hlasujeme samostatně návrh na nominaci poslance Jeronýma Tejce, sociální demokracie, do hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 293, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 133. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Také děkuji. A nyní třetí hlasování v rámci tohoto usnesení. Jsou to dvě nominace zároveň: Jana Hnyková do stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře a Martin Lank, hnutí Úsvit, stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 294, do kterého je přihlášeno 158, pro 149. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní poslední dvě hlasování, kterými se vypořádáme s usnesením 124 z volební komise. První je návrh na rezignaci Miroslava Kalouska, který už nechce být oním šedivým kmetem v organizačním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 295, přihlášeno 159 přítomných, pro 151. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a poslední hlasování je o dvou nominacích. Do organizačního výboru František Laudát za TOP 09 a Starostové a do zahraničního výboru Matěj Fichtner, ANO 2011. Je to poslední hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 296, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 156. Návrh byl přijat.

 

Tudíž jestli je to tak, pane předsedo, jsme se vypořádali s tímto volebním bodem a já ho uzavírám. (Posl. Kolovratník: A já děkuji.)

 

Nyní se vrátíme k projednávání bodu

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 455/ - třetí čtení

Prosím, aby pan navrhovatel a pan zpravodaj zaujali svá místa u stolku zpravodajů, a poprosím pana zpravodaje, abychom pokračovali v hlasování.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Já chci kolegy ubezpečit, že jsme zhruba v polovině hlasování, kdy jsme schválili technické úpravy, schválili jsme návrh B1, hlasovali jsme o návrhu B2 a pojďme prosím k hlasování o návrhu C1, což je návrh kolegy Antonína Sedi týkající se ředitelů krajských vojenských ředitelství v hodnosti plukovníka. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 297, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 26, proti 95. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2, rovněž je to pozměňovací návrh pana kolegy Sedi týkající se vypuštění možnosti účasti činných záloh v zahraničních misích.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 298, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 42, proti 101. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, což je pozměňovací návrh pana kolegy Hovorky týkající se změn slov cizinec.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru je zamítavé.) Pana ministra? (Také nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 299, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 4, proti 110. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Další návrh je hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu, který je schválen výborem pro obranu a je pod písmenem A.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru je souhlasné.) Pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 300, přihlášeno je 159 přítomných, pro 129, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, prošli jsme všemi hlasováními o pozměňovacích návrzích k danému zákonu, je před námi hlasování o návrhu zákona jako o celku s přijatými pozměňovacími návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 455, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 301, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 127, proti 25. Konstatuji, že návrh byl přijat, a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli a končím tento bod.

 

Nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je

154.
Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze
/sněmovní tisk 456/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr obrany Martin Stropnický a zpravodajka garančního výboru, výboru pro obranu, paní poslankyně Jana Černochová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP