(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Čas určený na přestávku vypršel. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 11 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Igor Jakubčík, dále dnes v době od 11. 45 do 13 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler a dnes od 15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Nina Nováková.

Budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji zde dvě faktické poznámky. První z nich má přihlášenou paní poslankyně Věra Kovářová, takže tu odmazávám. Nehlásí se. Další faktickou poznámku má pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vašim prostřednictvím, pane místopředsedo svému předřečníkovi panu poslanci Bendlovi řekl, že rovněž velice vážně vnímám rozpočtové určení daní a rozpočet Středočeského kraje, byť nejsem zastupitelem Středočeského kraje. Chtěl bych říct to podstatné. Rozpočtové určení daní je v podstatě v rozpočtu zapracováno alternativě. A já se domnívám, že je zapracováno tak jako v rozpočtech v jiných krajích. To znamená, že se počítá s tím, že bude-li ta částka na něco vyčerpána, případně samozřejmě pokud by nedošlo k schválení tohoto zákona, rozpočtové určení daní, tak to bude jinak a kraj na to je připraven.

Chtěl bych říci, že největší problém Středočeského kraje spočívá v tom, že přes dobu hospodářské krize a výrazné omezení příjmu kraje se dařilo rozpočet držet v podstatě v rámcových mezích, neprohlubovat zadlužení kraje, a největší problém Středočeského kraje je úvěr, který ještě vznikl za hejtmanství právě pana kolegy Bendla a kterým kraj ve výši 4 miliard a 2 miliard pro nemocnice je vlastně zatížen až do roku 2025.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Bendl. Není zde, v tom případě řádně přihlášený pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v horní komoře Parlamentu ČR se leckdy podaří v návrzích zákonů a jejich novel objevit různé formální a logické nepřesnosti, které následně jako Sněmovna často i uznáme a senátní znění příslušného zákona přijmeme. Domnívám se však, že v případě novely zákona o rozpočtovém určení daní kolegové senátoři ustřelili poněkud vedle. Ano, senátní návrh jde na první pohled vstříc tomu, po čem již dlouho jako Občanská demokratická strana voláme, a sice po narovnání rozpočtového určení daní nejen směrem ke krajům, ale také k obcím. Jde však skutečně pouze o první pohled. Na jedné straně sice má dojít k mírnému zvýšení podílu obcí na hrubém výnosu daně z přidané hodnoty ze současných 27, 83 % na 21, 4 %, na straně druhé ale současně Senát navrhuje, aby z příjmů obcí byly vyjmuty tzv. motivační položky, které tvoří 30 % podíl na dani z příjmu fyzických osob. Jsem doslova omráčen arogancí, se kterou Ministerstvo financí přistupuje k obcím. Těm doslova přes noc hodlá osekat významnou část příjmů. Jak s omezenými prostředky obce vystačí, už ministerstvo nezajímá.

Není žádným tajemstvím, že rozpočty obcí jsou již nyní často napjaté. Starostové rozpočty neplánují jen na jeden rok, ale na delší časový úsek. Musí vědět, kdy se mohou zadlužit, aby vybudovali například kanalizaci nebo se odhodlali k jiné velké investici, kterou místo, které je jejich domovem, nutně potřebuje. Nyní bez dalšího vysvětlení, bez širší diskuse stát města, obce chce o peníze obrat. Otázky, jakým způsobem budou financovat své projekty, jak zabezpečí rozvoj, ale běžnou údržbu už ministerstvo neřeší. Překvapuje mě, že vláda tvořená socialisty zcela ignoruje sociální aspekt předkládané legislativy.

Mým domovem je Pardubicko, kde bych mohl jmenovat řadu malých obcí, které bojují o svou existenci. Nemají totiž velké příjmy z výběrů daní. Některé řídí neuvolněný starosta, tedy člověk, který má vlastní zaměstnání a obec řídí ve svém volném čase. Opět bych mohl jmenovat opatření, které vláda čas od času navrhuje. Opatření, která zatěžují zbytečným papírováním právě ty nejmenší samosprávy. Ministři často zapomínají, že právě v malých obcích bývá život těžší. Obyvatelé zde mají horší přístup ke službám, ke vzdělání, k zaměstnání. Není proto divu, že venkov trpí a obyvatelé z těchto míst, která mají často dlouhou historii, odcházejí.

Cestou, jak učinit venkov atraktivní pro mladé a aktivní lidi, jistě není omezení investic do těchto lokalit. Naopak, stát by měl investovat do infrastruktury odlehlých oblastí, aby zabránil vzniku vyloučených lokalit. Nyní se Ministerstvo financí obrací k obcím zády, když neváhá obcím zabránit v jejich rozvoji. Ty totiž nebudou mít kvůli novému rozpočtovému určení daní peníze na opravu komunikací, kultivaci veřejného prostoru, zasíťování a další rozvoj.

Vážené kolegyně a kolegové, mějme uvedené argumenty na paměti a senátní návrh zákona odmítněme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zahradník a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Omlouvám se, s přednostním právem se hlásí pan ministr financí. Prosím, pane ministře, vystupte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, neuvěřitelná debata. Já myslím, že vystoupení posledního řečníka bylo snad jako, já nevím, jestli žije v Čechách. Prosím vás, o čem se tu vlastně bavíme? My jsme jako Sněmovna schvalovali RUD pro kraje. A říkali jsme jasně, že obce a města budeme řešit od roku 2017. V Senátu vznikly pozměňovací návrhy, které navrhovaly navýšení toho parametru na 23,58 - co samozřejmě by mělo dopad do rozpočtu 10 miliard, a potom tam vznikl kompromisní návrh pana senátora a vůbec se ani nepočítalo, že budeme řešit RUD. A znovu opakuji, ten návrh je 2017. My chceme řešit 2017, ale tohle vzniklo neplánovaně, jako kompromis. Takže já skutečně bych byl velice rád, abychom si říkali pravdu. Neříkali věci, které nejsou pravda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP