(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 a my pokračujeme v programu. Dalším bodem podle našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

212.
Ústní interpelace

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády.

Nyní tedy dávám slovo panu poslanci Radimu Holečkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený nepřítomný premiére, ve schváleném rozpočtu na rok 2016 v kapitole MŠMT je na vysoké školy po včerejším přidání 200 mil. Kč vyčleněno o 1,1 mld. Kč méně, než bylo rozpočtováno v letošním roce, to je pro rok 2015. V roce 2013 dostaly vysoké školy bez evropských prostředků 21,8 mld. Kč, příští rok jim vláda chce dát jen necelých 20,4 mld. Kč, tedy o 1,4 mld. Kč méně. Bude to tedy samozřejmě znamenat pokles podílu výdajů na vysoké školy z 0,53 % HDP v roce 2013 na 0,43 % v příštím roce. V roce 2013 tvořily výdaje na vysoké školy 1,86 % státního rozpočtu, v roce 2016 budou tvořit jen 1, 61 % rozpočtu. Tato procenta se s drobnými změnami ve třetím čtení rozpočtu mírně zlepšila, stále se ale jedná cca o miliardový pokles proti letošnímu roku.

Znepokojují vás tato čísla, pane premiére? Je vzdělání opravdu prioritou této vlády? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Ještě než pozvu dalšího v pořadí, dovolte mi načíst omluvy z dnešního jednání. Od 14.30 do 16 hodin a dne 11. prosince od 14.30 do konce jednacího dne se z resortních důvodů omlouvá pan ministr Herman, pan poslanec Milan Urban se omlouvá od 14.30 do skončení dnešního jednacího dne, pan ministr Mládek se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec David Kasal se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Martin Sedlář se omlouvá z dnešní schůze mezi 14.30 a 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Komárek se omlouvá 11. 12. od 14 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan poslanec Berkovec se omlouvá z dnešního dne od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Radim Fiala - kterého zde nevidím. Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, místopředseda vlády už oficiálně přiznal, že migrace je problém. Zahraniční bezpečnostní orgány, například německá kontrarozvědka, už oficiálně uvádějí, že jde o řízenou akci a že mezi migranty jsou tisíce nebezpečných teroristů a bojovníků z řad radikálních islamistů.

Ptám se vás jako člověka, který po léta tvrdošíjně ignoruje a aktivně popírá jakékoliv nebezpečí z migrantů, a jako člověka, který je sem dokonce láká tvrzením, že není problém se o migranty starat, ptám se vás: Nepřišel čas přiznat, že jste hanebně selhal, že jste lhal svým spoluobčanům, že jste je svým konáním ohrozil a ohrozil jste také bezpečnost naší země? Pane premiére, uznáváte, že jste hanebně selhal? Je mi jasné, že vaše selhání nepřiznáte. Bohužel, všechna fakta vás usvědčují ze lži a jediné, co by člověk, který zradil své občany a svou zemi, měl udělat, je, abyste podal demisi a s ostudou odešel.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je paní poslankyně Marta Semelová. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane premiére, vydávání budov, pozemků, cenných kulturních památek a dalšího majetku církvi je přes pochopitelný odpor občanů v plném proudu, a jak vidno, dochází přitom k přehmatům a pochybnostem. Jedním z posledních příkladů je vydání pozemků v hodnotě miliard korun v Březiněvsi řádu maltézských rytířů. Přes protesty obce, která na nich chystala výstavbu mateřské a základní školy, přes argumenty, že vydání je v rozporu se zákonem, prolomení hranice 25. února 1948, přes spornost případu rozhodl ne soud, ale úředníci Státního pozemkového úřadu. Během několika týdnů má úřad rozhodnout o vydání dalších 54 ha státní půdy v Březiněvsi a v Ďáblicích. Příkladů je víc. Probleskují informace, že žádosti se týkají i pozemků, které k datu účinnosti zákona byly ve vlastnictví obcí či krajů, což je nepřípustné.

V té souvislosti mě překvapuje postoj váš i celé sociální demokracie. Pamatuji si na vaše bojovná vystupování proti zákonu před volbami, vaše sliby, že v případě zvolení dojde k nápravě. Nestalo se nic. A nejen to. V červenci minulého roku jste na tomto místě slíbil, že na následující schůzi vystoupíte s informací vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona o takzvaných církevních restitucích. Dosud k tomu nedošlo. Podotýkám, že pro případ ztráty vaší paměti požadoval na náš klub poslanec Koníček od ledna tohoto roku na každé řádné schůzi Sněmovny, tedy už šestkrát, zařazení zmíněného bodu do programu. ČSSD ani vy jste však návrh nikdy nepodpořil. Nevím, jestli je to nátlak vašeho koaličního partnera KDU-ČSL, kterému podléháte, nebo křeslo premiéra, jež vás zřejmě hřeje víc než dobrý pocit z dodržení slibu. V každém případě je váš postoj jako předsedy vlády neomluvitelný.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, váš čas.

 

Poslankyně Marta Semelová: Mohu dát dotaz?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak ale rychle.

 

Poslankyně Marta Semelová: Ano. Kdy splníte slib a předložíte zmíněnou informaci? Má vláda přehled o tom, kolik bylo vydáno pozemků, které byly k datu účinnosti zákona v majetku obcí či krajů, a zda podniknete příslušné kroky k tomu, aby byla hodnota těchto pozemků vydaných v rozporu s přijatým zákonem odečtena od peněžních náhrad? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Věru Kovářovou. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kouzlo mé otázky spočívá mimo jiné v tom, že bude zodpovězena bezprostředně a vámi osobně. Ostatně tak vnímám smysl ústních interpelací. Svoji připravenou interpelaci proto ráda přednesu při příští příležitosti.

Chtěla bych se však vyjádřit k něčemu jinému. Při pohledu na stoupající počet absencí pana ministra Babiše, který tento týden načítá osmý měsíc své nepřítomnosti na jednání ústních interpelací, bych se vás ráda zeptala na jeho svěží a inovativní myšlenku upravit jednací řád v neprospěch opozice. Sdílíte tento názor? Nemyslíte si, že by v případě změny jednacího řádu měla být také přijata opatření, která například zajistí přítomnost ministrů na projednávání ústních interpelací? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji, paní poslankyně. Protože je nás dneska málo, jsem velmi shovívavá. Byla bych ale ráda, aby se při interpelacích dodržovala témata a nezneužíval se prostor pro něco jiného. Děkuji.

Prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP