(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát. Připraví se pan poslanec Klučka, po něm pan poslanec Urban. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom dvouminutové edukační okénko. Jednou z klíčových hodnot klasických konzervativců ve Spojených státech bylo právě životní prostředí. Nebyli to demokraté, kdo založil první a další rezervace, chráněná území ve Spojených státech. Jako první na světě to byli konzervativci. Ten, kdo to změnil, byl Reagan. Jestli říkáte, že jste možná také liberálně konzervativní strana - vy jste liberálně neokonzervativní a to je poměrně dost podstatný rozdíl. Klasicky na vás padá ještě stín Václava Klause.

Pro vaši připomínku: Thatcherová, tato tvrdá pravicová politička, byla první, kdo přišel se zákonem na ochranu životního prostředí, kdo první použil termín klimatické změny v globálním měřítku a podobně. Abychom si vysvětlili, o co jde. Pokud se domníváte, že životní prostředí je výsadou zelených, tak například v Německu, což je jedna z prvních zemí, kde to vzniklo, to byli lidé, kteří ztratili téma, protože oni předtím chodili na mírové velikonoční pochody, byly to jednostranně odzbrojující aktivity často financované z východního bloku. A ti se potom přetransformovali, když ztratili téma, někteří z nich, neříkám, že výlučně, do politiky zelených a vzali si toto téma. Abychom se nemýlili, co je a není konzervativní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Klučka. Po něm pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Neočekávejte ode mě, že bych dělal soudce mezi tím, kdo je více konzervativní. Na druhé straně vás chci upozornit na jednu malou věc, která se možná odchyluje od tohoto tématu. Dneska chybí uhlí těm, kterým jste dali kotlíkové dotace, kteří si koupili nové kotle za velké peníze a nemají uhlí pro to, aby si topili. Prosím pěkně, zkuste se dneska podívat na záznam profesora Slivky ze Studia 6, bylo to kolem půl sedmé, sedmé hodiny ráno, jak vysvětloval věci kolem břidlicových plynů. Já vás prosím, podívejte se na tento záznam a potom ve třetím čtení, až budeme přistupovat k pozměňovacím návrhům, na to myslete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Urban, připraví se pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Bylo by opravdu zábavné tady poslouchat diskusi, kdo je konzervativní, konzervativnější, nejkonzervativnější a podobně. Ovšem na to nemáme čas ani chuť, já myslím. Takže vás namísto Pavla Kováčika tentokrát vedu k pořádku, protože on to ještě neudělal, a chtěl bych, abyste se vrátili k tématu projednávané novely horního zákona. Byl bych rád, kdybychom dnes dokončili nejenom tento horní zákon, ale ještě další dva body, aby mohly projít nějakým normálním přijatelným způsobem Poslaneckou sněmovnou. Takže je to prosba, žádost. Samozřejmě tomu nemohu zabránit, abyste se přeli o to, kdo je pravicovější či konzervativnější, nicméně ve světle pařížské konference se mi zdá, že je to debata zamrzlá ve 20. století, protože tam se sešli státníci všech politických stran více demokratických či méně demokratických zemí zleva doprava a podaří se jim přijmout cosi, co se životního prostředí týká velmi významně. Takže tolik z mé strany. Prosím ještě jednou, pojďme k hornímu zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Soukup. Po něm pan poslanec Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, opravdu nechci zdržovat. Já jsem chtěl v podstatě říct, co kulantně řekl pan Urban. Obracím se na pana předsedajícího, aby uplatnil své pravomoci, které vyplývají z jednacího řádu, protože to je ideologická půtka, která absolutně nesouvisí s projednávaným tématem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tomto ohledu s vámi nemohu souhlasit, byť respektuji váš názor.

Požádám pana poslance Zahradníka o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, prosím vás pěkně, vyřiďte panu kolegovi Laudátovi, aby nemluvil o stínu Václava Klause. Je to zakladatel strany, které i on byl kdysi příslušníkem. Já se stále hrdě hlásím k odkazu našeho zakladatele. Názory pana profesora Klause na životní prostředí, jakkoliv se mnohým klimatickým aktivistům nemusejí líbit, stojí za velkou pozornost a to, že se někde nelíbí ekologům, neznamená, že z velké části se jeho názory nakonec vždycky naplnily (nenaplnily?). Já se obávám, že se naplní i ty jeho obavy z vývoje v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zde skutečně mohu konstatovat, že nevím, do jaké míry postava pana Václava Klause souvisí s horním zákonem, ale dobře.

Pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. (Nesrozumitelné.) Ono to nebylo řečeno pejorativně. To jste opravdu nepochopil. Když řeknu stín, to znamená odkaz jeho názorů a idejí. Vždyť to byl, co se týká pohledu na životní prostředí, reaganovec jako vyšitý. Dejte si ty věci dohromady. Poskládejte si to do logistiky a uvidíte. Škoda, že se neřídí v dnešní době například vztahem k Rusku nebo oligarchiím a podobně stejnými názory jako Reagan, který je smetl, uzbrojil. Není to ve zlém. Je to oprávněný, legitimní názor. Když se podíváte na jeho názory na energetiku, na těžbu ropy a podobně, kdybyste dal vedle sebe názory Reagana, tak je to úplně totéž. Takže to si asi zřejmě nerozumíme. To není myšleno v pejorativním slova smyslu. Je to jeho legitimní názor. A na vás to padá. Tak si aspoň přiznejte, že to tak je. Není to o ničem jiném než, že vyznáváte úplně stejné názory. Já to neberu ve zlém.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Nyní tedy půjdeme k těm, kdo jsou řádně přihlášeni do rozpravy. První je paní poslankyně Hana Aulická. Připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já se tedy vrátím zase zpátky k novele horního zákona, která byla předložena.

Dovolte mi prostřednictvím pana předsedajícího ještě malou poznámku na kolegu Kučeru. Mě by jenom zajímalo, když se zeptáte našich ekologických aktivistů, jako je DUHA, Greenpeace a tak dále, koho volí. Já si myslím, že komunisti ani ČSSD to opravdu nejsou. To jenom na úvod.

Navážu na kolegu Dolejše. Já si opravdu myslím, že přinejmenším Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo přehodnotit a dát nová čísla, která by měla být v souladu s reálnými čísly, která přijdou do státního rozpočtu v roce 2017 po schválení této novely, protože v důvodové zprávě se hovoří a pracuje s čísly z roku 2013. Víte také, že v tomto období došlo ke značným změnám, jako prolomení limitů na Dole Bílina, ale neprolomení ekologických limitů na Dole ČSA, a to si samozřejmě všichni dovedeme spočítat, bude mít také značné dopady i do příjmů státního rozpočtu. To znamená, že přinejmenším do třetího čtení by MPO mělo tato čísla uvést. To si myslím, že by tak mělo být.

Jenom mi ještě dovolte k datu účinnosti. Opravdu si myslím, že jak je předloženo v této novele od. 1. 1. 2016, že je to opravdu nereálné a že by samo Ministerstvo průmyslu v podobě pana ministra mělo dnes předložit návrh na změnu tohoto data, a pokud tak neučiní, tak já v podrobné rozpravě načtu pozměňovací návrh.

Můj další pozměňovací návrh se potom bude týkat čisté těžby, která je obsažena v § 33j a kde navrhuji nové znění, protože ve vládním návrhu je nesprávně uvedena definice čistá těžba. Z důlně měřické a geologické dokumentace se zjišťuje pouze teoretické množství odtěžené suroviny včetně znečištění a vnitřních ztrát, tedy hrubá těžba. Proto si dovoluji opravit tuto skutečnost, která se objevila v novele. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP