(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní máme před sebou závěrečné slovo zpravodaje, pokud o něm uvažuje. Ne, neuvažuje. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Pardon, pan předseda klubu TOP 09 František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Za prvé. Považuji za krajně nefér, že pan Babiš tady vystoupil se závěrečným slovem a tolika napadáními a neumožnil Sněmovně, poslancům, se znovu přihlásit. Jestli jste aspoň trochu férová vláda, tak se někdo zvedne a tu rozpravu znovu otevře. To za prvé.

Za druhé. Kolik roků budete potřebovat, abyste změnili jeden zákon, např. zákon o veřejných zakázkách? Když začalo vaše funkční období vlády v hospodářském výboru, přišla paní Jourová, slíbila, že technickou rychlou novelu, bylo to někdy začátkem března, stihne do června loňského roku a do konce loňského roku bude ta velká transpozice evropské nové normy, která tady teď prošla prvním čtením. Takže toto padá na hlavu vám. Ještě vám připomenu, pane ministře, že to byla vaše strana, která si tady potom přes všechny dohody, že se ten zákon zliberalizuje tak, aby se dalo pružněji stavět, rychleji stavět a bez velkého napadání a vyšetřování - zabili vaši poslanci vaše vlastní pozměňovací návrhy. Takže to situace v resortu veřejných zakázek zcela padá na vaši stranu, vaši poslance, takže to si nadávejte sám sobě.

Pokud se týká EIA, tak je zajímavé, vy jste o tom problému nevěděl vůbec nic. Tady jste to zaslechl, až když kolega Kučera napadl ministra životního prostředí. Ale asi to byla náhoda, že najednou rychle vznikl materiál, který jste projednávali na vládě. A skutečně, my jsme na hospodářském výboru s dostatečným předstihem upozorňovali na hrozící riziko, váš ministr přesto prosadil maximalistickou, nebo spíše maximalistickou variantu, která potom byla přijata jako novela zákona. My jsme ji nepodpořili. Takže prosím, zase - je to váš problém, dokonce je to problém vašeho ministra, ve vaší straně. Takže prosím, zase - nemanipulujte a nezavádějte řeč někam, že někdo nese jinou odpovědnost.

Za další. Snad každý viděl - a nechte si už ty zkratky a žvásty, že tady někdo byl proti hazardu. Pokud vím, tak z těch poslanců, co tady, byli napříč politickým spektrem ten návrh byl schválen, takže prosím, tyto veřejné lži si nechte od cesty, my na to nejsme zvědaví.

Pokud se týká toho, proč bráníme EET. Bohužel, možná jsme měli razantněji upozorňovat veřejnost, co na ně chystáte s kontrolním hlášením. Nevyberete nic. Možná jestli bylo v uplynulých 26 letech něco špatně, tak to, že nebyli důsledně honěni podvodníci, aby si pak nahrabali desítky miliard a pak se ještě vrhli do politiky.

Co se týká EET, tak už to tady bylo řečeno. Nevyberete nic, navíc jen zlikvidujete spoustu malých, drobných podnikatelů, jejichž největším proviněním je, že se chtějí sami živit a nechodí na úřady práce.

Dálnice... (Poznámka z pléna.) Dálnice nestavíte. Myslím si, že byste se leckdo měl, kdo to tady teď řekl, vrátit do první třídy obecné školy, aby vám řekli, co je slušné chování a slušné výroky.

Co se týká památek, je mi líto, že paní kolegyně Kovářová tady nemohla zareagovat. Totéž, co tu říkal premiér Bělobrádek, také neodpovídá realitě, je mi to líto, ale já s ním dnes nepovedu kontroverze, je to o rozpočtu a v lednu nebo v únoru skutečně předložíme fakta tak, aby bylo zcela zjevné, kam se tato problematika pro budoucnost ubírá. Pokud se týká památek, tak skutečně republika o deseti milionech, když podpoří obnovu památek v době ekonomického růstu 658, pak 700 nebo kolika miliony, tak to je teda opravdu rána jako hrom!

Když se bavíme o obavách občanů, a to tak, bohužel, ty obavy začínají u ztráty kulturních kořenů, u ztráty minulosti a tam je první klíč k tomu, abychom se nebáli současnosti a budoucnosti. A v tom přesně jen potvrzujete, že tato vláda je vládou rozpočtové neodpovědnosti, hazardu a zabíjení budoucnosti. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec František Laudát, a protože pan zpravodaj neměl zájem o závěrečné slovo, než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, které pan zpravodaj uvede - ve druhém čtení předložila paní poslankyně Věra Kovářová podle § 106 odst. 2 zákona o jednacím řádu návrh na opakování druhého čtení. Čili ten je potřeba hlasovat procedurálně dříve než ostatní pozměňovací návrhy, a proto o něm dám hlasovat. Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

 

hlasování pořadové číslo 166 rozhodneme, jestli Sněmovna chce opakovat druhé čtení zákona o státním rozpočtu.

Zahájil jsem hlasování číslo 166 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 166. Z přítomných 179 pro 36, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě prosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, o vyjádření požádám samozřejmě i ministra financí. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, podle schválené procedury hlasování bychom nyní měli jako první hlasovat sešit A, tzn. pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru, a podle procedury jsme si schválili, že bychom to hlasovali celé en bloc, tzn. A1 až A8 společně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme hlasovat A1 až A8. (Stanovisko zpravodaje pozitivní, ministra souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 167 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 167. Z přítomných 182 pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali sešit B, pozměňovací návrhy, které byly podány ve druhém čtení, a podle schválené hlasovací procedury bychom měli nejprve hlasovat pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury B31 atd., protože jsme si odhlasovali, že budeme jednotlivě bod po bodu. Takže prvním bodem je B31/1. Moje stanovisko je negativní. (Stanovisko ministra nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 168. Z přítomných 182 pro 73, proti 98. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Dále bychom měli hlasovat B31/2. Moje stanovisko je nesouhlas. (Stanovisko ministra nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 169. Z přítomných 182 pro 69, proti 107. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Dále bychom hlasovali B31/3. Stanovisko nesouhlasné. (Stanovisko ministra nesouhlasné.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP