(16.30 hodin)
(pokračuje Seďa)

Byla náhradou za věznici shořelou v roce 1891 ve Františkánské ulici. V dobách první Československé republiky zde byli vězněni např. účastníci takzvané hodonínské stávky z roku 1921. Během druhé světové války sloužilo vězení jako vazební věznice před transportem do koncentračních táborů. V roce 1945 se v justičním paláci konaly mimořádné lidové soudy, které byly zřízeny při každém krajském soudu. Souzeni byli kolaboranti a přímo na nádvoří věznice se konaly veřejné popravy oběšením. V padesátých letech zde byli týráni zemědělci hlavně ze Vsetínska, kteří se nechtěli vzdát svého majetku. Věznice funkčně zanikla v roce 1960 a od té doby chátrá.

Děkuji za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní pan poslanec František Laudát, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu tady opakovat, už to zaznělo z úst našeho předsedy, jak se TOP 09 zachová k rozpočtu, jaký je náš vztah nebo názor na výši deficitu a podobně. Ale přece jenom se zastavím u jedné takové věci, která by se dala nazvat... (Odmlka pro hluk v sále. Předsedající žádá o klid.) Která by se dala nazvat budoucnost České republiky.

Já předem avizuji, a už jsem to řekl na hospodářském výboru, že situace ve vědě, výzkumu, inovacích a celkově i ve vzdělanosti naší země a hlavně z hlediska koncepcí blízké i vzdálenější budoucnosti je pro mě natolik alarmující, že se domnívám, že ať už to bude leden, nebo či spíš únor či březen, tak se domnívám, že by to zasluhovalo mimořádnou schůzi.

Jsme svědky nedůstojného tahání, jestli budeme čekat, a nevím, jestli se dočká ještě tato Sněmovna novely zákona 130, která by přece jenom více než v rámci nějakých formálních záležitostí řešila budoucnost zákona a budoucnost vědy, anebo prostě se aspoň o dílčí první kroky zasloužíme. Když se podívám na vědu, výzkum a inovace prizmatem předkládaného rozpočtu, už tady byla několikrát zmiňovaná ona ESA. Napříč politickým spektrem jsme tady už minulý rok upozorňovali, že bychom byli velice rádi, kdyby vláda v tomto změnila svůj přístup, a poté co jsme vstoupili a začali jsme platit základní povinný příspěvek, jsme začali spolufinancovat i volitelné programy. Nestalo se tak v loňském roce, stalo se tak částečně pro jednu nečeskou firmu v letošním roce. Nicméně jenom podotýkám, že to, co já jsem chtěl společně s kolegou Seďou, Pilným a dalšími vlastně napříč politickým spektrem, abychom dali šanci ryze českým firmám.

Když podvýbor hospodářského výboru pro letectví, kosmonautiku a inovace navštěvuje technologické společnosti, tak je vidět, že podpory, které tam šly v krizových letech, ne za vašeho ekonomického růstu, jsou efektivní, že pomáhají firmám a jsou vidět výsledky a dostávají firmy do úplně jiné úrovně, než byly předtím. Vy místo toho, abyste aspoň podrželi finance a rozpočty a trend z krizových let, tak tam výdaje ubíráte, což je velmi smutné a alarmující. Schováváte se za to, že vlastně jsou virtuální - zatím virtuální - peníze z EU, takže ono vlastně to tam v dalších letech naskáče na výrazně vyšší částky. Ale myslím si, že nelze věnovat finance pouze prostě z EU, abychom se jednou nedočkali jako v dopravě, že bez dotací z EU nebudeme schopni...

Můžu poprosit o klid? Já vím, že vás to nezajímá, že máte priority, zběsilý boj o významnou tržní sílu...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás chvilku přeruším, pane poslanče, a skutečně požádám vaše kolegy a kolegyně o klid. Myslím si, že můžeme ještě pár minut vydržet a jeden druhého vzájemně poslouchat. Vnímám ještě jedno přednostní právo, jednu faktickou poznámku, takže se chýlí rozprava ke konci. Budeme potom hlasovat. Ale myslím si, že je důležité, abychom jeden druhého poslechli. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Že máte jiné priority - podpora agropotravinářského komplexu, možná i nějaký beton, ale tam se vám nedaří získat potřebná povolení, takže se toho zase tolik nestaví. A je raz dva tři. Jenže vy zabíjíte budoucnost. Budoucnost, která není o tunách uhlí, jako byla v minulém století. Ona není o tunách oceli, o vysokých pecích. Ona je skutečně o tom know-how, o informačních systémech. Ona je o kufříku s chytrou technologií, s chytrým novým materiálem a podobně. A vy v tomto zabíjíte budoucnost naprosto neuvěřitelně. Nejste schopni, nebo nejste ochotni, ne schopni, ale ochotni využít to okénko toho, že máme ekonomický růst. A je to veliká škoda. My stále ještě ztrácíme krok za nejvyspělejším světem, přitom nemáme žádnou jinou budoucnost než právě mít pokrokové technologie.

Vy tady schvalujete zákony, které jdou úplně proti smyslu toho, abychom fungovali v důstojném postavení vůči světu, tak jak se odehrává v éře globalizace. Ale vím, že někteří se dostali do politiky z leknutí.

Já bych poprosil sociální demokraty, jestli by, když už nechtějí poslouchat, tak aspoň nerušili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, pane kolego, rozumím, ale to bych vás přerušoval každou minutu. Tak já doufám, že už to kolegové a kolegyně vydrží a vyslechnou vás až do konce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Tak místo toho skutečně jdete cestou minulosti a našim nástupcům, dokonce i nám, protože ten vývoj je velmi rychlý, se to hodně, hodně vymstí.

Proto znovu na vás apeluji, abyste zvážili, anebo když už nechcete podpořit například pozměňovací návrh skupiny poslanců na větší finanční podporu ESA, tak těm, co to myslí, tak na rozdíl od vlády vás prosím, abyste se aspoň symbolicky zdrželi a dali tím vládě najevo, že v té hlouposti je osamocena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Máme nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Klaška, potom paní poslankyně Kovářová a s přednostním právem pan místopředseda vlády Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi formou technické poznámky se velmi stručně vyjádřit k některým pozměňujícím návrhům.

KDU-ČSL podporuje pozměňující návrhy, které předkládá rozpočtový výbor. V rámci toho jsou pozměňující návrhy na podporu vysokých škol, na podporu sportu a také pozměňující návrh kolegy Kaňkovského a můj na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti, tedy pro investice v sociálních službách.

Z dalších pozměňujících návrhů bych chtěl upozornit a podpořit pozměňující návrh kolegy Soukupa na zvýšení závazného ukazatele dávek důchodového pojištění ve výši 600 milionů korun, pozměňující návrh kolegy Bartoška - příspěvek na péči zdravotně postižených podle zákona o sociálních službách ve výši 520 milionů korun a také pozměňující návrh k dorovnání mzdových prostředků v soukromých a církevních školách ve výši 156,9 milionu korun. K tomu chci říci, že například církevní školy jsou zařazeny do systému vzdělávání, chodí do nich studenti bez rozdílu vyznání nebo i bez vyznání, dostávají zde podle mého soudu elitní vzdělání. Nechápu zcela, proč by tedy pedagogové takových škol měli za svou nadprůměrnou práci nedostávat adekvátní, tedy alespoň běžnou mzdu.

Pak bych chtěl ještě upozornit na pozměňující návrh na navýšení programového financování Ministerstva obrany, tak jak tady o tom hovořil kolega Gabal, a to ze dvou důvodu. Z důvodu dlouhodobého podfinancování této kapitoly a z důvodu aktuální mezinárodní situace. No a také o památkách jsme už zde mluvili.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní paní poslankyně Kovářová, také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP