(16.00 hodin)

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně, nechci dlouze a nebudu dlouze mluvit, jenom dvě tři krátké poznámky k pozměňovacímu návrhu B18.

Už jsem tady jednou hovořil o tom, že to není žádný lobbismus, jak jsem se v průběhu debat v kuloárech dozvěděl, že se jedná, a chci říct, že se jedná o dlouhodobý proces, který jsme zvolili s kolegou Procházkou a s dalšími, abychom posílili a řekněme, jestli to tak mohu říci, ulehčili život, pokud to je vůbec možné, festivalům v ČR obecně, protože se nejedná jenom o festivaly, ale i o zaměstnání pro profesionální umělce a další. A ještě jedna malá poznámka, abych nezapomněl. Objevil se tady také názor, že v podstatě se jedná o praxi z let minulých, která zde byla, kterou já nepamatuji, a mnozí z nás, co tady jsme, a jedná se o tzv. dělení medvěda. Nemyslím si, že to tak je, protože hovoříme o přesunu peněz, a zdůrazňuji, 42 milionů v rámci rozpočtu Ministerstva kultury.

Ale na závěr mi dovolte říct dvě věty. Za prvé se chci zeptat z tohoto místa pana ministra Hermana, co ho přimělo k tomu, že během 14 dnů změnil názor, když jednoznačně na výboru pro vědu, mládež, kulturu, tělovýchovu podpořil tento náš návrh, mám na mysli můj a kolegy Procházky, který se později stal poměrem hlasů 9:1 ve výboru usnesením výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, a za nějakou dobu, nejsem schopen specifikovat, jestli to bylo 14 dní, 10 dní, tři týdny, měl názor trošku jiný. Samozřejmě každý máme právo na to změnit svá stanoviska, nicméně v takto zásadních věcech si myslím, že by bylo dobré ty věci jaksi říkat jasně na počátku.

Závěrem chci říct, nebudu na vás apelovat ani vyzývat, nebudu říkat, že festivaly padnou, když to nebude, nicméně vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat, ale pana kolegu Holečka předběhne s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová a tu předběhnu zase já, když budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Sněmovny. Omlouvá se paní poslankyně Jitka Chalánková od 17 do 19 hodin a nevím, jestli můj předchůdce načetl omluvy pana ministra Milana Chovance, paní poslankyně Putnové a pana poslance Koskuby.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové, s přednostním právem potom pan ministr kultury. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Já využiji toho, že se pan ministr přihlásil k poznámce nebo k odpovědi. Vidím, že pan ministr na mé dotazy zatím nereagoval, takže bych ohledně kulturních památek poprosila pana ministra kultury, jestli platí pořád stanovisko, které sdělil na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jenom připomínám, že tento výbor schválil jednomyslně pozměňovací návrh, který navyšuje v rozpočtu o 342 mil. obnovu kulturních památek. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A ještě před přednostním právem pana ministra pan poslanec Soukup - také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já jenom velice krátce. Omlouvám se kolegovi Holečkovi za to, že musí čekat. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkala paní Hnyková. Chtěl bych to trošku upravit. Já neberu těch necelých 870 milionů z položky hmotné nouze, ale pouze 600 milionů. A proč jsem k tomu přistoupil, abych to vysvětlil? Vlastně v době, kdy nám roste ekonomika, v době, kdy se snižuje nezaměstnanost, roste nám počet pracovních míst, tak si myslím, že není třeba tolik peněz na položky v hmotné nouzi. Víte, Ministerstvo práce a sociálních věcí v podstatě z roku na rok, a to pro mě bylo velice překvapivé, to zvýšilo o oněch 867 milionů. Takže tolik jenom na vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a nyní s přednostním právem pan ministr kultury Daniel Herman, poté pan poslanec Holeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem byl osloven tady ve dvou věcech, které se týkají rozpočtu. Jednak zopakuji to, co jsem víceméně řekl při interpelacích myslím minulý týden, nebo při posledních interpelacích. Děkuji za podporu paní kolegyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího toho, co se týká pomoci památkové péči. Samozřejmě kdyby bylo možné v plném rozsahu sanovat škody, které na památkách jsou a které je třeba dát ještě do pořádku, tak by dokonce finanční potřeba přesahovala i ten pozměňovací návrh. To je zřejmé. My vyjednáváme, když se vyjednává rozpočet, velice pozorně jednotlivé položky, které se týkají kultury, a jak ze strany Ministerstva financí, tak i ze strany vlády musím říci, že vnímám podporu a že se rozpočet ministerstva kontinuálně navyšuje. To znamená, že já tedy souhlasím meritorně s tímto návrhem, já sám ho podpořím, ale chápu, že jaksi se pohybujeme v mantinelech reálných možností tak, jak jsme o tom hovořili už při jiných příležitostech. A ještě jednou děkuji za podporu.

Co se týká druhé zmínky, druhého pozměňovacího návrhu, který se zaobírá podporou určitých festivalů, naše ministerstvo připravuje systémové řešení, tak jak to bylo od samého začátku vyjednáváno. Je pravda, že některé subjekty mají dojem, že by, řekněme, režim nebo rychlost měla být větší. Chápu, že pohled zvenku může být jiný než pohled zevnitř. Myslím si, že není úplně férová hra, když se nátlakové akce odvíjejí tímto způsobem v rámci diskusí o rozpočtu.

Já jsem svá stanoviska nezměnil a nerad bych zde hovořil víc otevřeně. Je to na svědomí každého člověka, co podpoří, ale můj přístup k tomuto pozměňovacímu návrhu bude, že se zdržím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Danielu Hermanovi. A ještě jedna omluva a to je omluva pana poslance Josefa Novotného od 16.30 ze zdravotních důvodů.

Ještě faktická poznámka paní poslankyně Kovářové? Ano, vnímám to dobře. Kolega Holeček je trpělivý. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já moc děkuji panu ministrovi, že konečně vyjádřil nahlas to, co si myslí velká část poslanců v této Poslanecké sněmovně, že kulturní památky, které jsou před zhroucením, řada z nich, trpí, a jestliže nedostanou finanční prostředky, tak tyto památky spadnou.

V této souvislosti, když už jsem u těch otázek, bych se proto ráda zeptala pana premiéra. Slyšela jsem řadu priorit, které tato vláda má - sport, sociální věci. Se vším se dá souhlasit. Ptám se tedy: jedinou věcí, která není prioritou této vlády, je podpora kulturních památek? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Františka Adámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Adámek: Děkuji, pane místopředsedo. Nechci zde rozvádět dlouhou debatu, jenom jedno slovo. Pan ministr měl v zásadě pravdu. Právě proto, že ten program už dva roky není, jsme se rozhodli to tak řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Radim Holeček k řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, již v prvním čtení projednávání rozpočtu jsem kriticky komentoval celkovou plánovanou výši, v tomto případě spíše plánovanou níži výdajů na vědu, výzkum a inovace. Jelikož ale o stejném hovořil můj kolega Karamazov, tak abych nezdržoval, nebudu dalekosáhle číst čísla a řeknu jen to, že kdy jindy než v době ekonomického růstu, který pan premiér Sobotka nazývá souslovím masivní hospodářský růst 4 %, kdy jindy bychom měli oblast vědy, výzkumu a inovací masivně podporovat a investovat tak do naší budoucnosti? Místo toho vláda případný potenciál ekonomického rozvoje rozpouští v neinvestičních výdajích. Jenom do platů a neinvestičních transferů soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům činí nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 neuvěřitelných téměř 36 miliard korun! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP