(12.40 hodin)
(pokračuje Velebný)

Při projednání v ústavněprávním výboru jsme obdrželi další připomínky, a to od Úřadu na ochranu osobních údajů. Tyto připomínky úřadu jsme s kolegou panem poslancem Radkem Vondráčkem a s dalšími kolegy poslanci z ÚPV z velké části opět zapracovali a kolega Radek Vondráček pak v rámci druhého čtení načetl pozměňovací návrh, který představoval přijatelný kompromis, který naplňuje základní cíle mého pozměňovacího návrhu, a to ochranu spotřebitele, a to i ochranu spotřebitele před sebou samým. Položili jsme tak základy jasných pravidel pro fungování registru dlužníků zcela v souladu s evropskou legislativou, doporučením i Světové banky, pravidel, která reagují na všechny problémy, které se objevily v praxi fungování registru dlužníků za posledních patnáct let. Upravili pravidla pro potřebu souhlasu spotřebitele se zařazením do registru, stanovili pravidla pro informování spotřebitele o dluhu po splatnosti před zařazením do registru. Je nově povinnost registru informovat spotřebitele o existenci dluhu, aby mu tak byla dána možnost dluh uhradit, a tím evidenci v registru předejít.

Ale teď zpět k projednávání této novely v hospodářském výboru a ve Sněmovně. Hospodářský výbor tak jako garanční výbor pozměňovací návrh pana kolegy Vondráčka opět podpořil a vyjádřil s ním souhlas. Ve třetím čtení pak novelu zákona o ochraně spotřebitele podpořili dámy a pánové 176 hlasy ze 179, přičemž pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka byl podpořen 164 hlasy ze 179 přítomných. Přitom žádný kolega ani kolegyně poslanec a poslankyně nebyli proti. Zákon o ochraně spotřebitele jsme pak postoupili do Senátu, který nám na základě nepochopení a neznalosti našeho pozměňovacího návrhu celou naši mnohaměsíční práci ze zákona vyhodil a vše vyřešil během pár dnů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, popsal jsem vám vznik našeho pozměňovacího návrhu, popsal jsem výhody a posílení ochrany pro spotřebitele, které nová pravidla přinášejí. Jsem toho názoru, že sněmovní verze byla vypracována poctivě, že zavádí jasná pravidla pro fungování registru dlužníků, a že si tedy sněmovní verze opět zaslouží vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Velebnému. Nyní pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já v rámci sebereflexe výrazně zkrátím připravený příspěvek i s ohledem na čas. My jsme vedli podrobnou věcnou debatu o obsahu tohoto návrhu. Já ji tady nebudu znova opakovat. Vzpomínám si na příspěvky jednotlivých kolegů. Chtěl bych připomenout, že zákon o ochraně spotřebitele byl přijat v této Sněmovně přesvědčivou většinou 164 poslanců včetně části upravující registr dlužníků. Ta část je výsledkem poměrně pracného vývoje, jak tady už předeslal můj předřečník, kdy došlo k nějaké kompromisní shodě, a mám za to, že došlo ke vzniku kvalitního právního textu.

Já bych to načal trochu z jiné strany a využil toho, že se symbolicky nacházíme v době předvánoční, v době, kdy sice bychom měli pomalu směřovat ke svátkům klidu a míru, nicméně část populace tento čas využívá k vánoční nákupní horečce a samozřejmě je mnoho takových, kteří využijí i nějaké spotřebitelské půjčky a dochází k tomu, že dochází k jejich většímu zadlužení. Nedávno vyšel zajímavý průzkum. Například podle ČTK bylo v listopadu vyhlášeno 1434 osobních bankrotů, to je oproti říjnu o 6 % více. Samozřejmě že lze očekávat, že v prosinci to bude ještě víc. Proto je ta otázka registru dlužníků aktuální právě teď, tak jak je připravena sněmovní verze. Protože drtivá většina osobních bankrotů vzniká tak, že lidé vytloukají klín klínem a půjčují si na to, aby spláceli starší půjčky, a pak se dostávají hlouběji a hlouběji do dluhové pasti, ze které není úniku. A registr dlužníků není jenom nástroj pro věřitele, kteří si bez ohledu na předmět činnosti můžou vyměnit informace, že ten dotyčný už je jednou nohou v bankrotu, ale je vlastně i ochranou pro ty věřitele (dlužníky?) před jejich, řekněme, finanční neznalostí nebo špatným odhadem. Někdo používá finanční negramotnost, já ten výraz nemám rád, ale je to ochrana i před jimi samými. Je pravda, že podle posledních průzkumů 83 % dotázaných spotřebitelů uvedlo, že jsou si vědomi toho, že registr chrání před zadlužením, vnímají pozitivně tento nástroj. 90 % dotázaných ví, co je to registr dlužníků, a ví, že na základě informací z něho dostanou nebo nedostanou půjčku. Alarmující je jiné číslo. Podle průzkumu Stenmark je 4 z 10 Čechů připraveno zamlčet nějaké starší půjčky, když žádají o půjčku novou. K tomuto jevu by nedocházelo, kdybychom měli na základě zákonem stanovených pravidel fungující registry dlužníků. Nejvíce chtějí zapírat mladí mezi 15 a 29 lety. (Hluk v sále.) Ano, já to ještě více zkrátím.

Abych to tedy uzavřel. Registry nejsou žádné novum, registry tu existují více než 15 let. My nepřicházíme s něčím novým, pouze chceme zakotvit to, co už existuje. Nemohu souhlasit s panem senátorem, že tyto registry fungují na hraně nebo za hranou zákonných pravidel. Ony fungují v určitém vakuu, nicméně v souladu s obecnou právní úpravou, kterou tu dnes máme. A teď, kdy tomu chceme dát nějaká bližší pravidla, měli bychom být spíš všichni pro.

Rozhodně nemohu podpořit argument, že úprava je málo komplexní. My tady ten argument slýcháme poměrně často, já nemůžu vyloučit, že ho taky ještě sem tam použiji v rámci nějakých vládních předloh a návrhů, nicméně tady je to trochu komplexnost pro komplexnost. Řešme aktuální problémy, neřešme, jestli bude existovat nějaký registr registrů, kdo bude ta autorita, jakým způsobem bude dohlížet. Dejme pravidla tomu, co už dnes existuje a co chrání spotřebitele před jimi samými. Já se nedomnívám, že očekávám boom stovek či tisíců nových registrů. Ty registry není jednoduché vést, jednoduché je spravovat a nepředpokládám, že by docházelo k masovému vzniku nových. Skutečně, neděláme tady něco nového, děláme tady pouze něco, co už existuje.

Z tohoto důvodu považuji za vhodnější řešení, že tu dnes potvrdíme poslaneckou verzi, která má za sebou měsíce procesu vzniku, nebylo to jednoduché, než očekávat nějakou novou normu, která má před sebou nelehkou diskusi, která rozhodně tím, že by byla podána do vlády, ještě neznamená, že by byla přijata. Domluvme se spíš na tom, že přijmeme základní pravidla, a pak se zamysleme a pokračujme v práci na kvalitní normě nebo rozšíření této normy v horizontu, řekněme, pěti let, kdy se sejdou nové výsledky toho, co jsme tu dnes přijali. Stojím si za tím, že můj pozměňovací návrh, tak jak byl předložen, je kvalitní právní text, který umožňuje kvalitní fungování registru dlužníků, a prosím vás všechny, kolegyně a kolegové, o podporu při hlasování původní poslanecké verze, pro kterou hlasovalo 164 přítomných. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Vondráčkovi. Nyní v rozpravě František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. TOP 09 podpoří původní verzi, ale nerozumím tomu, co tady koalice předvádí. Neumíte se domluvit, šéfové klubů, jak se budete chovat jednotně. Tady pak přesně předvádíte naprostý chaos s výsledkem naprosto nejistým. Já tomu prostě... No, rozumím tomu, ale pak to nesvádějte na nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, protože písemnou přihlášku nemám, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 445/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 445/9."

Zahájil jsem hlasování číslo 161 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 161, z přítomných 167 pro 61 poslanec, proti 73. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP