(10.40 hodin)
(pokračuje Ťok)

Ministerstvo dopravy tyto pozměňovací návrhy při jejich projednávání v hospodářském výboru podpořilo, neboť máme za to, že se jedná o kroky, které by skutečně mohly usnadnit občanům vyřizování těchto administrativních záležitostí. V této souvislosti jsme již provedli analýzu potřebných změn v nastavení správní praxe i změn v chodu funkcionalit dotčených elektronických registrů, zejména centrální registr řidičů, a iniciovali jednání s dotčenými resorty a správci registrů.

V průběhu těchto příprav se však bohužel ukázalo, že předpoklad implementace navrhovaných řešení v průběhu prvního pololetí 2016 je příliš ambiciózní. Je zde příliš velké riziko, že se všechny potřebné implementační kroky v praxi nezvládnou provést včas, popřípadě časová tíseň může významně zvýšit náklad jejich zavádění. Výsledkem by pak nebylo usnadnění situace občanů, ale naopak znepřehlednění výkonu státní správy v této oblasti. I když tedy podporuji cíl uvedený v pozměňovacích návrzích, bohužel nemohu na základě výše uvedeného doporučit jejich přijetí v této chvíli. Jedná se o pozměňovací návrhy A6 až A11, A17, A18 a D4. Uvedených změn se ovšem ministerstvo nevzdává. Podle plánu legislativních prací vlády bude ministerstvo v průběhu roku 2016 připravovat novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. s ohledem na zajištění transpozice práva Evropské unie a uvedené změny zahrneme do tohoto návrhu.

Chtěl bych vás proto požádat jak o schválení změny procedury hlasování, kterou přednese pan zpravodaj, tak i o podporu předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám nyní rozpravu. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, prořídlým řadám - budeme makat, nejsme politici - TOP 09 podpoří tuto novelu zákona. Moc bych se přimlouval, aby byl akceptován návrh, který předložil poslanec Korte, týkající se samovyvažovacích vozítek Segway. Týká se to, je to velmi citlivá a velmi problematická záležitost, nástup této technologie, techniky do centra Prahy, sami se tady s tím setkáváte, dochází k ošklivým kolizím s tělesně postiženými lidmi, se slepci, kteří jsou právě koncentrováni tady v tom území.

Nepodpořili bychom návrh zákona jako celek v případě, že by prošel návrh, který podal poslanec Kudela. Je to jeden z jeho návrhů. Já považuji za ostudu hospodářského výboru, že nějakým nedopatřením, byť v tom TOP 09 nemá žádné prsty, nikdo z nás to nepodpořil, ale prošel tam pozměňovací návrh, který se týkal odebírání řidičských průkazů. Je velmi nápadně shodný s legislativní iniciativou Moravskoslezského kraje z minulosti, kdy dokonce i vládní právníci k tomu původnímu dávali stanovisko, že dokonce zřejmě by šlo o porušení Ústavy. Určitě chápete, že nebudeme hlasovat pro zákon, ve kterém bude zakódováno porušování Ústavy. Nicméně já se domnívám, že i pan poslanec ten návrh podal omylem, že prostě asi nezvážil všechna ta rizika a že prostě chybu děláme každý a že sám doporučí nějakým způsobem se s ním vypořádat negativně, nebo aby byl stažen. Vy sami jste možná také dostali od rozhořčené veřejnosti řadu mailů. Myslím si, že Sněmovna by neměla si udělat tu ostudu, že by toto odešlo do Senátu. Takže velice apeluji na to, aby zrovna tento pozměňovací návrh byl odmítnut, jakkoliv ty další, které tam pan kolega Kudela dával, tak ty naopak, co se týká železničních přejezdů, tak to má naši podporu.

Takže děkuji za tyto dvě věci, když je podpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Řádně přihlášeni do rozpravy jsou dva poslanci. Nyní vystoupí pan poslanec Adamec a dále se připraví pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já tady teď vás nebudu přesvědčovat jako v prvním případě dneska, ale spíš bych chtěl osvětlit pozměňovací návrhy pod body H a říci vlastně, proč jsou v této podobě a proč se k tomu vracíme, když při poslední novele 361 jsme hlasovali o senátní verzi.

Pokud si vzpomínáte, senátní verze byla vrácena ve velmi vhodné podobě. Sice vyřadila možnost zvýšení rychlosti na dálnici až o 20 km, nicméně zmizelo, resp. podařilo se zakomponovat do návrhu zákona zrušení veta policie, pak to byla zeleň při průtazích jedniček městy. To jsou všechno body, které nás trápily léta, a proto i já jsem zde vystoupil tehdy při opětovném hlasování při té vrácené verzi, abychom podpořili senátní verzi, s tím ovšem, že jsem řekl, že při nejbližší příležitosti tu 361 znovu otevřeme a pokusíme se tam tento návrh vrátit.

Vím, že ono to vzbudilo svým způsobem velké, řekl bych vzrušené debaty. Já jsem toho názoru, že člověk má mít určitou svobodu a že všechno represemi, pokutami, trestáním, šmírováním nezlepšíme. Já si myslím, že je potřeba tady se na to dívat pohledem svobodného člověka a pohledem reality, která dneska na těch dálnicích je.

Chtěl bych říci, že protože ta novela, kterou jsme tady hlasovali v senátní verzi, mezitím přišla v platnost, tak je nehlasovatelný návrh H2. Na to chci upozornit. Možná, abych vás nemátl, ty pozměňovací návrhy podal pan kolega Novotný z prostého důvodu, protože já jsem tehdy byl v zahraničí, a protože to není návrh kolegy Novotného nebo Adamce, ale je to návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, tak je úplně jedno, kdo za nás ho dá.

Já jenom na vysvětlení, tady novináři říkali, že 116 poslanců buď se zmýlilo, nebo bylo nezodpovědných a hlasovalo pro tuto možnost zvýšení a pak po senátní verzi vlastně si to rozmyslelo. Tak to tak není. Není to tak, protože senátní verze prostě nám vrátila do hry záležitosti, které jsme považovali za důležité, a proto jsme zvolili senátní verzi.

Teď máme samozřejmě možnost si to zkusit odhlasovat znovu. Já znám názor samozřejmě pana ministra, ministerstva i odborníků, kteří radí Ministerstvu dopravy, ale prostě já jsem člověk z praxe a my všichni a víme, jak to na těch dálnicích vypadá. Někde bych nedovolil ani 130, někde 150 podle mě je namístě v nějakou dobu v nějaký čas. Možná by to přispělo i k tomu, že by konečně začal být funkční informační systém pro řidiče, nějaké centrální řízení dopravy, protože i tato možnost prostě pružně reagovat na situaci na dálnicích možná je.

Já totiž možná, bude to znít jako hloupý vtip, ale když jsem se zabýval trošku zoologií a biologií, tak jsem si vzpomněl na jihoamerické mravence, ty tropické, velké. Oni chodí po stezkách, pro ně to jsou něco jako komunikace, dálnice, a když vidí, že někde se to začíná ucpávat, tak na rozdíl od lidí oni zrychlí, aby se ta zácpa rozpustila.

Takže já věřím tomu, že dneska těch 116 poslanců názor nezměnilo, pokud je k tomu netlačí jejich politické vedení klubů, a to já neumím posoudit, nicméně vám chci říci, že pokud to získá podporu, budu jenom rád, protože si myslím, že je potřeba se tím zabývat. A pro novináře opakuji, není to o tom, že se automaticky zvýší rychlost na dálnicích na 150, to znamená ne jako v Polsku, kde je to dneska 140, je to jenom možnost a nic jiného to není.

Jinak možná ještě trošku přesvědčování, sáhněme si do svědomí, jak to na té dálnici v těch lepších úsecích dneska vypadá a jakou rychlostí tam jezdíte vy.

Takže to je jen vysvětlení, proč se k tomu vracím. Docela mě pobavila reakce jistého novináře, který napsal, že jsem zde nakráčel jako ve filmu Limonádový Joe. Zřejmě měl na mysli tu památnou větu: "Já se vrátím, Dougu Badmane, a se mnou přijde zákon". No tak je to tady.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kudela. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP