(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Takže teď budete hlasovat nejenom pro zákon, se kterým my nesouhlasíme, což znovu zdůrazňuji, to je naše plné právo, ale budete hlasovat pro legislativní zmetek s plným vědomím, že odsouhlasíte legislativní zmetek. Vy to víte, ne že to nevíte. Nemůžete dělat... To už je skoro sabotáž, ne? (Veselost ve sněmovně). Hodně štěstí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní a pánové, pane premiére, paní předsedající, o tento zákon se vede souboj od roku 1996. Tu vítězí ta strana, v tu chvíli vítězí ona strana, někdy dokonce zvítězí čeští, moravští a slezští výrobce nebo zpracovatel a potažmo také spotřebitel. Ale je to souboj, který se vede téměř permanentně, je to poziční válka, a v této chvíli, když tady byla řeč o sabotáži, tak musím reagovat.

Oba předkladatelé těch legislativně technických připomínek jsou významnými členy zemědělského výboru, jeden z nich dokonce ve funkci místopředsedy, a pokud by tedy měla být řeč o sabotáži, tak by se - možná to tak není, a není-li to tak, omlouvám se - musel ptát, když garanční výbor, výbor zemědělský, se tímto zákonem velmi podrobně zabýval, jak je možné, že až následně teď ve třetím čtení dochází k onomu zázračnému prozření. Ale naštěstí máme ještě možnosti, jakým způsobem v případě, že ty věci jsou skutečně tak, jak tady pan předřečník tvrdil, máme možnost tu věc napravit. Máme tu naštěstí - v uvozovkách - ještě Senát, můžeme ještě jednou tu věc sem dostat.

Já bych poprosil, abychom vzali na vědomí, že teď, v této chvíli, ten zákon potřeboval úpravu takovou, která by z něj učinila alespoň trošičku zubatou příšeru, nikoli to bezzubé, co tady bylo dosud. Abychom vzali na vědomí, že holt poměr sil je takový, a my to bereme velmi často, respektujeme poměr sil, že ten zákon se ukázal, nebo ten návrh, o kterém za chvilku budeme hlasovat, se ukazuje jako návrh, který trefuje do správného cíle, jinak by věční odpůrci neřádili tak, jak řádí, a já bych poprosil navzdory tomu všemu, co tady zaznělo od pochybovačů a odpůrců, abychom závěrečné znění tak, jak byly pozměňovací návrhy odhlasovány, podpořili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta... Tady kolegové na mě kývají, jenom abych vysvětlila - pan poslanec Laudát je předseda klubu TOP 09, proto má přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Aby nebylo mýlky. Rudo-oranžovo-babišovská koalice schválila novelu zákona, která - jak tady pan Kováčik říkal, že to je obchodní válka, já si nemyslím, že vyjednávání v tržní ekonomice je válka. Oni žijí v atmosféře války, oni měli pořád nějaké třídní nepřátele, takže je krátili o hlavu a podobně.

Nicméně to, co chci říci - tady slyším poznámky zleva. To co chci ale říci, co jste udělali. Vy jste tím, že jste zamítli ten pozměňovací návrh pod označením E, tak jste řekli jednoznačně, že fandíte jedné straně toho obchodního vztahu, tím jí dáváte jisté - nevím, jestli účinné, nebo neúčinné ostří, ale v každém případě jí dáváte jisté ostří proti druhé straně, která také může mít významnou tržní sílu. Je to škoda, že se tímto způsobem chováte, ale pak bych poprosil poslance ANO, aby příště alespoň neohlupovali a neobelhávali veřejnost a profesní organizace tím, že je to nesmyslný zákon, že nevidíte potřebu změny, a pak se tady chováte přesně opačně. (V sále je velmi rušno.)

Tady nejde o zběsilost - to ještě k předřečníkovi, proč jsme tomu bránili. My chceme bránit všemu, co vede k socialismu. Každý tenhleten váš zákon, který tady tlačíte, tak jde úplně proti smyslu toho, co ve světě je osvědčeno, co funguje. Takže to je ideový střet, skutečně ideový střet, a ukáže jenom budoucnost, jaký bude výsledek. Byl bych rád, když se ukáže, že jste střelili mimo, tak abyste z toho vyvodili politickou odpovědnost a nevylhávali se zase, nevytahovali náhradní témata apod. Tady přesně ukazujete, o co vám jde. Zvýhodňovat protekcionalismus, zvýhodňovat jednu stranu tržních vztahů v jednom segmentu. A je škoda, že i na opakované výzvy panu premiérovi...

Můžu poprosit o klid?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec František Laudát: Slyšeli jste to tady mnohokrát, bylo to na hospodářském výboru, který byl mimořádně začátkem července kvůli tomu. Padal jeden jasný dotaz, také proto se to tak táhne. Já jsem čekal, že pan premiér konečně osvětlí, kdo byl konkrétně ten, kdo na vládě nebo v nějakém procesu projednávání vyndal tu jednu stranu tržních vztahů. To jsme se nedozvěděli.

Takže takhle si představujete transparentnost? Tady v praxi ukazujete, že ani náhodou. Lobbismus, klientelismus, pokrytectví, to je vaše reálná politika, na kterou bohužel doplatí občané.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji ještě další dvě přednostní práva - pana poslance Černocha a poté pana místopředsedu Sněmovny Filipa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Mě zaráží jedna věc. Velmi často je tady kritizováno když není tečka za větou. Bere se to jako legislativní chyba, bere se to, jako že ten zákon není dostatečný. A v této chvíli přicházejí dva opoziční poslanci s tím, že říkají jsou tam chyby, které napravili společně s legislativou. Nerozumím tedy jedné věci. Jestliže se kritizuje tečka za větou, proč není koalice schopna podpořit opravu legislativně technických chyb. To je věc, kterou opravdu nechápu a které nerozumím. To, že se - jak říkal pan kolega Kováčik - o tento zákon bojuje téměř 20 let, je to politická věc, je jedna strana. Druhá věc je, jestliže někdo přijde s tím a má snahu opravit tento zákon legislativně technicky, a vy to nepodpoříte, tomu opravdu nerozumím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana místopředsedu Sněmovny pana poslance Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, je to jednoduché. Ano, je to dvoustranný vztah a v tomto zákoně jde o střet těch, kteří chrání toho českého výrobce, zpracovatele, nebo nadnárodní korporace. A ti, kteří tady hovořili tak vznešeně o českých národních zájmech v době migrační krize, se postavili na stranu nadnárodních korporací. Tak ať tak hlasují! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se nechtěl plést do té procedury a do té debaty, protože to skutečně nepřísluší předkladateli, aby se vyjadřoval k tomu, jakým způsobem se hlasují jednotlivé pozměňující návrhy tady v Poslanecké sněmovně. To je výhradní právo Poslanecké sněmovny. Já jsem během celého hlasování jasně a zřetelně vyjádřil stanovisko ke všem pozměňovacím návrhům, které zde byly hlasovány v Poslanecké sněmovně.

Ale musím říci, že mě trošičku udivuje teď ta debata, která se zde vede před závěrečným hlasováním, zejména v situaci, kdy je vládě vyčítáno, že odmítla návrhy opozice na opravu vládního návrhu zákona. Myslím si, kolegové a kolegyně, že jste tedy ty návrhy buď nečetli, nebo tady mluvíte o něčem, o čem vůbec nic nevíte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP