(11.50 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nebudu využívat přednostního práva. Jsem zaskočen tím, že se tak dlouho dneska vleče čas na schvalování programu. (Smích v sále.) Nevím, co je k smíchu. To je velice tristní. Nicméně ono to souvisí s tím, že to ukazuje na to, jaké tato koalice má priority.

Já chci upozornit na jeden obrovský průšvih, už o tom řeč byla. My na hospodářském výboru už nějaký sice ne dlouhý čas o tom víme také, a myslím si, že by kvalifikované a ověřitelné informace měli slyšet všichni poslanci a poslankyně. Proto dávám návrh na zařazení bodu, který bych nazval Informace ministra životního prostředí o dopadech posouzení vlivů na životní EIA na výstavbu dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že - a lze to ověřit na přihláškách, že jsem se domníval, že zhruba do 10 hodin dneska bude schválen program, a navrhoval jsem pevné zařazení na 10. hodinu, tak můžu toto změnit a požádal bych vás, aby to bylo pevně zařazeno jako další bod ve středu 9. 12. po rozpočtu, protože považuji rozpočet za naprostou prioritu, tzn. po rozpočtu po třetím čtení, aby bylo toto zařazeno.

V krátkosti, o co se jedná. Na základě striktního požadavku Evropské unie Česká republika musela přistoupit ke změně zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí a toto také Ministerstvo životního prostředí jako resortní garant této problematiky učinilo. Při jednání v hospodářském výboru jsme opakovaně vyzývali, aby Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny - aby ten návrh byl upraven tak, aby se minimalizoval na požadavky, které jsou jenom nejnutnější pro splnění požadavků Evropské unie. Přes jednomyslnou, nebo téměř jednomyslnou shodu napříč politickým spektrem v hospodářském výboru se tak nestalo. Paní náměstkyně, nevím teď, nevzpomínám si na jméno, tam chodila s variantami a vyberte si, ale pak si víceméně ministerstvo vybralo tu variantu, která je horší. Máme informace o tom, že dneska je v platnosti takový zákon, který neumožňuje, nebo velmi komplikuje projednávání této části nezbytné dokumentace pro umístění stavby, a mluvím zde zejména o dopravní infrastruktuře, ale co horšího, může to být údajně zpětně aplikováno… Jestli můžu poprosit o klid!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám klid zjednám, pane poslanče. Nechtěl jsem vás obírat o čas. Poprosím vás, kolegyně kolegové, abyste své záležitosti, které potřebujete prodiskutovat, přesunuli do předsálí. Prosím. Pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Takže může být aplikován i na stavby, které již byly hrazeny z evropských fondů. To bych považoval za tragédii a v kuloárech se mluví až o desítkách miliard korun. To se domnívám, že by byl podstatně a je to podstatně zásadnější problém než to, že se snažíte zuby nehty tady tlačit zákon o elektronické evidenci tržeb, který neslouží k ničemu jinému než k šikanování drobných živnostníků, podnikatelů, kteří se provinili hlavně tím, že se chtějí slušně živit, po státu nic nechtějí, a když jim přidáte další a další náklady, tak je jenom dostanete na úřad práce nebo do chřtánu velkých firem nebo takových predátorů, z nichž jeden sedí i ve vládě.

Takže dávám tento návrh. Prosím, aby znovu bylo zaevidováno, že to navrhuji ne už na dnešek vzhledem k času, ale dne 9. 12. jako první bod po třetím čtení státního rozpočtu. Velmi bych apeloval na to, a zároveň se tím otevírá prostor pro ministra životního prostředí, aby dal dohromady relevantní informace, a to zejména jaká je realita, jaké by mohly být finanční dopady, jak bude zpožděna výstavba připravované infrastruktury... (Předsedající: Omlouvám se, váš čas, pane poslanče.) A jaká opatření v Bruselu vyjednal nebo jaké kroky činí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další příspěvek je také váš, ale s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek, tak mu udělím slovo, a pak vystoupíte s dalším příspěvkem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za udělení slova a omlouvám se Františku Laudátovi.

Dámy a pánové, dovolte abych se omluvil ze zbývající části dnešního jednání. Zítra a pozítří má TOP 09 svůj volební sněm a já jako první místopředseda mám povinnost připravit ještě řadu technických detailů. Dovolte mi, abych při této příležitosti vyslovil jednu prosbu. Kdykoliv byl volební sněm sociální demokracie, sociální demokracie vznesla žádost, aby den předtím, tzn. celý pátek, už se nejednalo, protože my máme sněm. Já jsem byl vždycky tak trošku si ne úplně jistý, jestli si něco takového můžeme dovolit vzhledem k parlamentní práci, ale vždy jsem to nakonec respektoval, protože koneckonců práce politických stran má těsnou vazbu na práci naší Poslanecké sněmovny, takže jsme vždycky v této věci vyhověli. Sám bych v sobě takovou odvahu nenašel, abych řekl: my máme sněm, tak vám všem říkám, že dneska nebudeme pracovat. Našel jsem v sobě jedinou odvahu. Poprosil jsem všechny kolegy předsedy poslaneckých klubů, že vzhledem k tomu, že máme zítra sněm, že bychom v pátek měli skončit v obvyklou hodinu. Podíváme-li se na statistiku, tak obvyklá hodina je 14 hodin.

Mám důvod se domnívat, třeba se mýlím, ale já tady nebudu v těch 14 hodin, že pan předseda Sklenák tohle nechce akceptovat. Mám důvod se domnívat, že pan předseda Sklenák chce říct: Když my máme sněm v sobotu, tak se v pátek nejedná. Ale když vy, TOP 09, máte sněm v sobotu, tak se jedná i po čtrnácté hodině. Myslím si, že by to bylo velmi nefér. Myslím si, že by to byl velmi nebezpečný dvojí metr. Prosím vás, abyste něco takového nedělali, a chtěl bych vás ujistit, že kdybyste to udělali, tak my si to budeme fakt dlouho pamatovat! Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Budeme pokračovat v projednávání návrhů na změnu schváleného pořadu schůze. S dalším příspěvkem vystoupí pan poslanec František Laudát a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Ježíšmarjá. (Manipuluje s mikrofonem.) Děkuji za slovo. To povzdechnutí prosím ne, jsem výrazně menší než pan kolega místopředseda Kalousek.

Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, dovolte, abych vám navrhl zařazení dalšího bodu. Nevím, od kterého termínu, nicméně velmi dlouho zde již leží návrh zastupitelstva, respektive Karlovarského kraje, který se týká novely silničního zákona. Předklad Karlovarského kraje řeší, nebo chce řešit zákon o pozemních komunikacích v části, která se dotýká dálničních kuponů. Pokusy o to, aby dálniční známky byly rozčleněny, nebo některé úseky dálnic a rychlostních silnic, za chvíli už jenom dálnic, a byly vyjmuty ze zpoplatnění, z toho ročního zpoplatnění, tady byly opakovaně v minulosti. Vždy jsme je zamítali. Tam, kde byla pouze malá část úseku zpoplatněna a přitom nenavazovala na základní dálniční a rychlostní síť, tak stát v minulosti opakovaně tyto úseky vyjímal. Do jisté doby to byly některé úseky - pražský silniční okruh, byly to první hotové úseky jihočeské dálnice D3, bylo to myslím i v Karlovarském kraji - rychlostní R6, byla to u Ostravy D1 a další, u Brna taktéž. I přes protesty vždycky toho regionu, města nebo kraje nakonec po nějaké době se stát rozhodl, že již výjimky příliš udělovat nebude. Teď se k této praxi vrací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP