(18.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pane místopředsedo, já bych rád slyšel, kdo ten návrh přednesl, který poslanec či poslankyně tento návrh v rozpravě přednesl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nezpochybňuji, že to přednesla paní ministryně a že to nepřednesl žádný poslanec, to já nezpochybňuji. Já jenom říkám, že v rozpravě o tomto návrhu byla řeč, dokonce nadbytečná. Ptám se tedy jednotlivých vystupujících, aby ozřejmili ten posun. Předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já tedy musím dát za pravdu kolegovi Koníčkovi. Podle mého názoru také ten návrh není hlasovatelný, ale já se domnívám, že to není žádný problém, když tu lhůtu ponecháme na 60 dnech, a i v tomto duchu jsem se včera vyjadřoval. Pokud by to výbory projednaly dřív, tak jsme schopni tu lhůtu zkrátit i jiným způsobem. Takže já bych doporučoval nevést zbytečně rozpravu a hlasovat o tom návrhu, který je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to nijak nezpochybňuji, já jenom podotýkám, že v rozpravě toto téma bylo. Proto jsem se ptal i na kolegu Grospiče, jestli to je pozitivní návrh, a proto jsem očekával slovo zpravodaje. Dobře, čili v tom případě nemůžeme hlasovat o zkrácení lhůty o 10 dnů na 50 dnů, můžeme hlasovat o návrhu kolegy Grospiče na prodloužení na 90 dnů. To bude jediná věc před přikázáním pro výbory. To otevřu ještě jednou, protože až budeme hlasovat o tom návrhu organizačního výboru, tak se budeme zabývat těmi jednotlivými výbory. Já se musím zeptat, protože zase ze stenozáznamu, jak se dívám do zápisu, totiž nemám jasno, jestli ti, kteří o tom hovořili, mluvili o obou tiscích, tedy o bodu 66 i 67, ale to stačí upřesnit v debatě po garančním výboru.

Tak budeme se tedy nyní zabývat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu?

Zahájil jsem hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 155 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan poslanec Farský navrhl ústavněprávní výbor jako další výbor, pan poslanec Kučera hospodářský výbor jako další výbor. Hlásí se někdo další? Aha, s faktickou poznámkou. Pardon, prosím, paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jsem to včera neřekla úplně explicitně. Navrhuji přikázání do výboru pro obranu, a to vzhledem k objemu zakázek, které Ministerstvo obrany, resort obrany, vypisuje, i ke skutečnostem, že v minulosti právě špatný zákon o veřejných zakázkách byl limitem pro to, abychom byli schopni plnit akviziční procesy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Zavadil.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já navrhuji výbor pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pro sociální politiku. Pan poslanec Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Vzhledem k tomu, že nejsou jasné dopady na státní rozpočet, navrhuji ještě rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozpočtový výbor. Tak to jsou všechny návrhy. Já rekapituluji ostatní návrhy - ústavněprávní, hospodářský výbor, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku a výbor rozpočtový. Ano? To jsou další výbory kterým by byl přikázán, záleží na vašem rozhodnutí.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru ústavněprávním. Zahájil jsem hlasování číslo 57. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 155 pro 122, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další hlasování pořadové číslo 58 je výbor hospodářský. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 155 pro 125, proti nikdo. Bylo schváleno.

 

Další výbor, o kterém budeme hlasovat na přikázání, je výbor pro obranu v hlasování číslo 59, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 155 pro 48, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Další výbor, který budeme hlasovat na přikázání, je výbor pro sociální politiku v hlasování číslo 60, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 155 pro 37, proti 49. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A nyní návrh na přikázání rozpočtovému výboru v hlasování číslo 61, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 155 pro 30, proti 62. Ani tento výbor neprošel.

 

Hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů jsme řekli, že je nehlasovatelný návrh. Můžeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty na 90 dnů. Ptám se - budeme rozhodovat se souhlasem paní ministryně, jestli ano, nebo ne, paní ministryně. Prodloužení lhůty? (Ministryně: Ne.) Ne, dobře.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 62, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. (Námitky v sále.)

Pardon, nehlasovatelný. Omlouvám se, prohlašuji hlasování číslo 62 za zmatečné. Můžeme pokračovat, a to tak, že mohu konstatovat, že bylo rozhodnuto u vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, že garančním výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a že další výbory, kterým to bylo přikázané, je výbor ústavněprávní a hospodářský výbor. Lhůta k projednání zůstala na 60 dnech. Končím bod 66.

 

Budeme pokračovat bodem 67.

67.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Skončili jsme sloučenou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Není tomu tak.***
Přihlásit/registrovat se do ISP