(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Připomínám, že na 11. hodinu máme již pevně zařazené body 7, 133 a 209. Poté bychom se případně věnovali bodům z bloku zprávy, návrhy a další čtení. Dále připomínám, že v 18 hodin po skončení ústních interpelací bychom měli pokračovat body z bloku smlouvy, první a druhé čtení.

Pak tady mám omluvy. Paní poslankyně Gabriela Pecková ruší svoji omluvu, neb je přítomná, pan poslanec Jiří Štětina prosí o omluvení z jednání Sněmovny ze zdravotních důvodů dnes od 11 hodin do pátku 27. 11., dále pan poslanec Votava se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec se omlouvá dnes od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný se omlouvá od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák by se pro pořádek rád omluvil z dnešního jednání 26. 11. po celý den ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá dnes od 9 hodin z pracovních důvodů.

Mám tu dvě žádosti k programu schůze. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám, pane předsedo. Já jsem udělil slovo vám, nikoliv dalším 200 poslancům ve Sněmovně. Proto prosím, aby se Sněmovna ztišila a vyslechla si návrh pana poslance Sklenáka. Děkuji.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já děkuji také. Dovoluji si z důvodu zdravotní indispozice a nepřítomnosti pana ministra zahraničních věcí Zaorálka navrhnout zrušení pevného zařazení bodu 133, což je smlouva s Izraelem, kterou máme pevně zařazenou dnes. Zrušit to pevné zařazení a naopak zařadit dnes za bod 209 bod 13, energetický zákon, druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Dalším řádně přihlášeným je předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl zařadit dnes po bodu 212 Ústní interpelace body 66 a 67, to je vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a související. Jedná se o tisky 637 a 638. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí k programu schůze. Jestliže ne, přivolám - pardon, pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se tedy přiznám, že čtvrtek po interpelacích považuji tedy - my to klidně podpoříme - za krajně nešťastný. Čtvrtek by skutečně měl - a dávejte tam nekonfliktní smlouvy nebo body, zprávy, kterých valíme před sebou už desítky, a bylo by lepší odvalit ty bezproblémové věci. Já si myslím, že zákon o zadávání zakázek by měl být nejlépe zítra dopoledne, protože to je naprosto zásadní zákon, a ne ve čtvrtek po večerech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám panu poslanci Laudátovi. Mám to brát jako návrh? Ne. Děkuji. Tolik k návrhům, pokud se již nikdo další nehlásí.

 

Budeme hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Romana Sklenáka, který chce zrušit dnešní pevně zařazený bod, smlouvu s Izraelem, bod 133, sněmovní tisk 527, a po bodu 209 pak zařadit bod číslo 13, energetický zákon.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 41, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále předseda poslaneckého klubu pan poslanec Faltýnek chce zařadit dnes patrně na 18. hodinu, resp. po skončení ústních interpelací, body 66 a 67, což je zákon o zadávání veřejných zakázek a zákony s ním související.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože dnes pravděpodobně budou velmi rychlé nebo žádné interpelace na pana premiéra, tak je rozdíl, jestli to bude po ukončení ústních interpelací, nebo od 18 hodin. Já tedy navrhuji, abychom hlasovali, že to je od 18. hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nebudu to brát jako protinávrh, protože pan poslanec Faltýnek souhlasí, že od 18 hodin, takže pevně zařadit na 18. hodinu body 66 a 67. Děkuji za modifikaci tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 21. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.

 

Prvním bodem našeho dnešního jednání po 11. hodině je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 613/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede za omluveného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a odůvodní paní ministryně školství Kateřina Valachová. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru. Prosím paní ministryni o odůvodnění tohoto návrhu. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, již ve druhém čtení máte před sebou novelu zákona o státní službě, která má za cíl přizpůsobit tento zákon tak, aby bylo zachováno efektivní fungování naší zahraniční služby, a to zejména pokud jde o systém rotace státních zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí mezi pracovištěm v zahraničí a pracovištěm v ústředí. Jde tak o novelu pro Ministerstvo zahraničních věcí zcela zásadní a z hlediska časového akutní. Jinými slovy, předložený návrh je skutečně nezbytným minimem, bez něhož -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní ministryně. Chtěl bych zejména pánům poslancům říci, že mluví dáma. V takovém případě je velmi nevhodné se bavit, když mluví dáma. Děkuji.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji. Jinými slovy, předložený návrh je skutečně nezbytným minimem, bez něhož se hladké fungování české zahraniční služby v podmínkách nového zákona o státní službě aktuálně neobejde.

V rámci projednávání předmětné novely ve výborech jsme se seznámili s několika pozměňovacími návrhy, které zhodnocujeme jako přijatelné za předpokladu, že nebudou překážkou ve schválení novely jako celku. Byla bych velmi ráda, aby na konečném znění novely byla shoda, která usnadní její schválení. Jsem pak plně připravena k zodpovězení dotazů či diskusi k případným připomínkám.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji, paní ministryně. Návrh jsme přikázali, jak jsem již říkal, ústavněprávnímu výboru a zahraničnímu výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 458/1 a 458/2. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a návrhy výboru zdůvodnil. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP