(19.50 hodin)

 

Poslanec Leoš Heger: Poslední body si poslechněte. V závěru jsem chtěl říct, že tam, kde zůstanou rozpory, které budou dál zdržovat druhé čtení, tak že bych osobně byl velmi pro, aby byla snaha hledat řešení, která budou spíše jednodušší než složitější tam, kde nebude jistota, jak to úplně má být, a hlavně dbát na to, aby všechna pravidla, která tam budou, byla čitelnější. Měl by se k tomu asi vyjadřovat velmi aktivně i Úřad pro hospodářskou soutěž, který nese hlavní břímě posuzování. Měl by říci, co tedy bude schopen rozhodovat z toho, co tady zaznělo, že je neuchopitelné a neinterpretovatelné. Tohle bych rád vložil do vínku dalšího osudu tohoto zákona. Budu držet palce i sobě a všem svým kolegům ve zdravotnictví, aby se to pohnulo trošku dopředu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že po několika apelech mých i mých kolegů na to, aby se zvedl počet ministrů v tomto sále a nenechávali v tom naprosto nekolegiálně paní ministryni samotnou - opravdu, mně to vadí, mně to vadí z toho principu, že si umím představit, jak jí v současné chvíli je. Nikdo nevystoupil na její obhajobu, nikdo se jí tady nezastal. Není tady ani pan premiér.

Navrhuji přerušení tohoto bodu do pátečního rána do 9. hodiny a chtěla bych poprosit, aby paní ministryně zároveň požádala své kolegy a aby i zástupci koaliční vlády požádali svého pana premiéra, aby byl přítomen této debatě, protože skutečně je ta debata velmi zásadní a chceme se té problematice věnovat. Takže dávám procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jsem zaznamenal váš procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Je tady žádost o odhlášení všech, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (Na tabuli se ukazuje, že je pouze 58 přihlášených přítomných poslanců.)

Musím konstatovat, že Sněmovna zatím není usnášeníschopná. (Ještě chvíli se čeká, počet stoupl na 60.) Jestliže Sněmovna není usnášeníschopná, jsem nucen přerušit jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní. Přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní. Děkuji vám a přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP