(19.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

V principu obecně toho zákona, zdánlivě odbočím, ale když jsem byl poprvé ve Spojených státech, je to asi dvacet let zpátky, ve městě, které se jmenuje Bellevue, zhruba 70 nebo 80 tisíc obyvatel, a ptal jsem se místního starosty, jak dělají veřejné zakázky, tak mi říkal: Tady Johny dělá ty veřejné zakázky. A já jsem říkal: Dobrá, tak Johny je zřejmě šéf investic. A kdo je vybírá, ty zakázky? Jak stavíte komise a podobně? A on na mě koukal a říkal: Jaké komise? Johny dělá tu zakázku. Já říkám: Počkejte, tomu nerozumím. Říká: No on to dělá, protože pak když se cokoli stane, protože my zpětně u těch zakázek umíme spočítat, kolik to stálo, a v okamžiku, kdy se přijde na jakoukoli levárnu, tak Johny nese odpovědnost za to, že to způsobil, a končí s tím, že ho zavřou, a zároveň Johny dobře ví, že tady je řada lidí, kteří by rádi nastoupili na jeho místo.

Já nevolám po americkém systému způsobu rozhodování zakázek, abych tady ne to. Jenom volám po tom, abychom maximálně zjednodušili proces výběrového řízení tak, aby byl lépe kontrolovatelný. Čím více ho zkomplikujeme, tím větší prostředí pro dohody v zákulisí vytvoříme. Čím jednodušší bude, čím průhlednější, čím možná řeknu z pohledu množství popsaných stránek, protože tím lépe pro nás i pro ten transparentnější proces zakázek ve výběrovém řízení.

Co tady říkal pan kolega Farský, musím podepsat, to soutěžení na cenu. Často slýchám, že zákon říká, že je potřeba a že je nutnost soutěžit na cenu. Ale on to zákon úplně neříká. Říkají to ty podmínky, které si v jednotlivých dotačních titulech vymiňují jednotlivá ministerstva, a pak všichni kroutí hlavou, když říkají, že přece neplatí, že to nejlevnější je nejlepší. To nejlevnější často přivezeme z Číny a za 14 dní to zjednodušeně vyhodíme, když řeknu trochu nadneseně, a našim lidem to žádnou práci nepřinese. Myslím si, že zkrátka tohle bychom měli vědět, že chceme-li všechno soutěžit na cenu, jdeme tím často těm tchajwanským a čínským výrobkům úplně jaksi na ruku a že bychom měli mít odvahu u dotačních titulů, které jsou vypisovány, ať se řídí podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A tam už je odpovědností zadavatele, jaká pravidla na tu či onu zakázku použije, či nikoliv, a nechť si je zodpoví a případně i zdůvodní. Ať si to správci jednotlivých dotačních titulů tímto způsobem nezjednodušují, protože tím situaci víc komplikují než zjednoduší.

Sebelepší zákon, sebepropracovanější zákon bude stejně potřebovat, aby s ním pracovali lidé, a ten lidský faktor se nedá odstranit absolutně nikdy. Proto myslet si, že odstraníme zákonem o zadávání veřejných zakázek korupci, je naivní a hloupé. Ale omezit ji můžeme. A já jsem hluboce přesvědčený o tom, že půjdeme-li spíše cestou zjednodušování, méně výjimek, méně hledání rozdílů, více odpovědnosti na zadavatele, že to je lepší cesta, než když my tady budeme velké množství moudrých hlav myslících, že za ty zadavatele vyřeší úplně všechno. Tak to není, nebude a nemůže to fungovat.

Děkuju vám za pozornost a těším se, že se setkáme minimálně jednou na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože si neumím představit, že bychom na jednom jednání byli schopni takovýto materiál vyřešit. Děkuju vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Než budeme pokračovat, budu konstatovat další omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Milada Halíková, pan poslanec Josef Zahradníček, dále pan poslanec Antonín Seďa, pan místopředseda Jan Bartošek, paní poslankyně Kristýna Zelienková, paní poslankyně Pavla Golasowská a pan poslanec Petr Adam.

Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Michala Kučery, poté s přednostním právem pan předseda klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Já víceméně vnímám to volání po urychlení projednání této novely zákona. Je mi líto paní ministryně, jak tady očividně trpí za tím -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Připomínám, že jste schválili většinově jednání po 19. hodině, tak respektujte, že i po 19. hodině je potřeba, aby ti, kteří nediskutují na téma zadávání veřejných zakázek, své diskuse přenesli do předsálí a ti, kteří mají zájem o tento významný zákon, mohli své připomínky, návrhy v klidu říct. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Je mi tedy líto paní ministryně, která tady očividně trpí za tímto svým stolečkem.

Nicméně bych chtěl říct, že pokud chceme rychle projednat tento zákon, tak o jeho rychlosti rozhodne jedna zásadní věc a to je kvalita této novely. Pokud ta kvalita bude natolik dobrá, že skutečně vše proběhne rychle ve výborech, tak si myslím, že to proběhne hladce i Sněmovnou. Nicméně argumenty, které tady zaznívají, a nejenom samozřejmě argumenty, ale celá novela si vyžaduje myslím velice důkladné projednání ve výborech. Všichni si uvědomují, nakolik je tato novela zákona závažná. Chci upozornit, že volání po té rychlosti, kterou jsme tady několikrát slyšeli - tak jsme tady dnes už jednu takovou novelu opravovali. Vzpomeňte si prosím na novelu zákona o urychlení výstavby komunikací, kdy někdy před rokem a půl tady stál ministr dopravy a volal: "Urychleně schvalme tuto novelu, abychom mohli rychleji vykupovat pozemky. Pokud ji rychle neschválíte, tak můžeme očekávat problémy." A Sněmovna ho vyslechla, schválila to velice rychle, a dnes, ani ne po dvou letech, jsme ji museli opravit.

Takže věřím, že to nebude problém tady tohoto zákona. A věřím, že ho projednáme důkladně a že ho projednáme také v hospodářském výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se paní ministryně, jestli chce s přednostním právem, nebo stačí faktická. (Přednostní právo.) Tak v tom případě po panu předsedovi klubu. (Faktická.) Tak fakticky. Tak prosím, faktická poznámka paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuju za slovo, pane předsedající. Já bych se jenom chtěla ráda vyjádřit k té rychlosti. Víte, očekávala bych nějaké věcné připomínky. Slušně jsem požádala Sněmovnu o zkrácení v podstatě ze 60 na 50 dní. Pokud se tak nestane, nedá se nic dělat, jedeme dál. To, že nás tlačí evropská směrnice, to jste věděli všichni. Věděli jste to všichni minimálně, už když jsem já nastoupila do funkce a musela jsem protáhnout již rozjetou novelu, se kterou jsem já nesouhlasila. A všichni jste to tady věděli. Ty směrnice nám prostě hrozí.

A pokud tady pan poslanec Bendl říká, že se dosud nesetkal, že by došlo k řízení Evropské komise, pokud není splněna implementace evropské směrnice. To tak možná bylo dřív, když jste ještě, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, působil právě ve středních Čechách. Nicméně teď jaksi pro programové období 2014 až 2020 máme takzvané ex ante kondicionality. Toto je kondicionalita pro čerpání evropských fondů.

Nicméně bych vás chtěla požádat, jestli si můžu tedy já jako výkonná složka, v podstatě jako ústavní činitel a vaše exekutiva, požádat, jestli když už, tak bychom se mohli věnovat těm věcným připomínkám. Pokud neschválíte těch 50 dní, v pořádku, pojedeme dál, pojedeme normálně, nic se neděje. Jenom prosím, myslím si, že i tento zařazený bod, který je teď ve večerních hodinách, mně bylo přislíbeno, že to byl pevně zařazený bod po státním rozpočtu. Nestalo se tak. Takže chci jenom také říci, že čas netlačí jenom vás, ale tlačí nás všechny. Evropské směrnice, 18. dubna, já si nemohu dovolit říct něco jiného než vás požádat o to, abychom se společnými silami pokusili ten zákon protáhnout. Když bude nekvalitní, velice rádi vám to vše vysvětlíme na výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP