(18.20 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych chtěl jenom krátce reagovat. Já skutečně vidím problém v tom, kdy se soutěžilo víceméně jenom na cenu. Řeknu konkrétní případ. V naší obci vysoutěžila vodárenská firma v rámci operačního programu zakázku na kanalizaci. Jednalo se zhruba o rozsah 90 mil. korun. Vyhrálo to konsorcium tří firem. Ve finále to dělala firma, u které jsme zjistili, která má jednoho technika a pět zaměstnanců a veškeré práce si vlastně zadává jako subdodávky. V podstatě se ta firma, která měla autorizační razítko, na té stavbě vůbec neobjevila. A podle toho také vypadá kvalita prací. Když jsme se s tím zadavatelem, s tou vodárenskou firmou dohadovali o tom, že ta práce není kvalitní, tak prostě řekli: No ale my jsme měli možnost buď ty peníze vyčerpat, nebo nevyčerpat. Kdybychom tu firmu odmítli, tak se odvolá a do konce roku nejsme schopni vyčerpat příslušné finanční prostředky. Čili to je prostě ten problém, kdy se soutěží jenom na cenu, a dále je tam dlouhé odvolací řízení.

Proto upozorňuji na to, že tyto problémy nastávají, a proto si cením toho nového návrhu zákona, který podle mě jde tím správnějším směrem, kdy těch kritérií je více a nebude se soutěžit jenom na cenu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní tedy s přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Tak mě je trošku líto paní ministryně, že přes ten můj apel, řady ministrů za ní a za mnou neprořídly, byť se někteří vystřídali, a ti, co tady seděli od rána, tak se sem nevrátili v těch odpoledních hodinách. Já nevím, beru to skoro až fatálně. Když projednáváme návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který má 444 stran, a při vší úctě - zpravodajem k tomuto zákonu je pan kolega Pleticha. Nic proti panu kolegovi Pletichovi, ale veřejné zakázky a obvinění, které se vždycky týkalo někoho, kdo tvoří pletichy... To byl takový pokus o šprým a trošku zlehčení té vážné situace.

Ale prosím pěkně, když jsem se hlásila nejdřív s faktickou, pak s přednostním právem, protože to, co tady říkal pan poslanec kolega Hovorka, já jestli za něco jsem ráda, co obsahuje tento zákon, tak je to právě pojetí těch právních služeb, které vyplývá z toho nařízení Evropské komise, protože je obrovský problém v České republice, a ty obce se o to ani nepokoušejí, nebo se možná o to někdy v minulosti pokusily, vysoutěžit právní služby. My na Praze 2 soutěžíme právní služby třetím rokem. Jak jistě víte, tak pokaždé těch možností, kteří účastníci v tom výběrovém řízení, ani ne účastníci, ale ti, co se mohli účastnit, kdyby byly bývaly ty podmínky jinak, tak se najde vždycky dost. Skutečně se mohou potom dostat jednotlivé samosprávy v České republice do obrovských problémů, kdy jim pak hrozí různé škody zase z nějakého zanedbání něčeho, když nemají relevantní posouzení. Ono i najít právníka, který by se zaměřoval konkrétně třeba na obchodní závazkové vztahy, na obchodní právo, je určitě lepší v konkrétních kauzách, které se obchodního práva týkají, než když tam máte trestaře. Nebo když tam máte někoho, kdo umí výborně rodinné právo. Šli jsme na Praze 2 i tou cestou, že jsme přijali do pracovněprávního vztahu několik právníků, zpravidla studentů po ukončení právnické fakulty. Vydrželi tam rok. Ne že bychom k nim nechovali hezky, ale proto, protože ta jednostranná práce, kdy skutečně jenom podávají bianco žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu, na dlužné nájemné, posílají návrhy na exekuce, tak prostě tohle nikoho ani po té škole nebaví. Možná to berou, jako že je to nějaká možnost, jak si získají nějakou praxi, ale nevydrží to tam déle než rok.

Takže jak jsem řekla, jestli něco považuji za správné v návrhu zákona, tak je to právě ta část, která se týká právních služeb, a skutečně také asi je tady celá řada komunálních politiků, kteří působí na svých radnicích už nějakou delší dobu, nebo teď nově ve volebním období, a už jste se i setkali s tím, že častokrát vyhrávají výběrová řízení na právní služby právní kanceláře, které vám nabídnou cenu, která vypadá velmi lákavě, je skutečně nízká, vy si říkáte na tom zastupitelstvu "prima, mě nikdo nebude napadat za cenu za hodinu právní služby", a pak vlastně zjistíte, že ta stejná právní kancelář vám bohužel vyfakturovala 100 hodin místo toho, kdy by jedna kancelář, která má i koncipienty, které zaměstnává, a je větší, a byla třeba o 10 korun na hodinu dražší, tak těch hodin vám naúčtovala 80. Takže když to máte postavené pouze na cenu, nejste schopni dohlídnout na ty hodiny. Vy za těmi právníky v těch kancelářích nesedíte a nekontrolujete je úplně přesně. Takže v tom já vidím obrovský problém a tady jsem ráda, že ten návrh je takový, jaký je.

A jenom bych poprosila, tady skutečně paní ministryně to zmiňovala na začátku, ten problém je i v té lhůtě. Tuším, že tam je duben 2016, kdy bychom měli implementovat toto nařízení. Takže máme čas, máme ho hodně, já budu ráda, když se ta lhůta prodlouží a bude probíhat širší diskuse, ale zase až tak toho času moc nemáme a skutečně i to, co jsem tady říkala v tom svém prvním vystoupení, prosím, ptejme se i na těch výborech, ve kterých ten zákon bude, ptejme se příslušných ministrů, co jim konkrétně v jejich odvětví ten zákon pozitivního přinese. A ať jsme připraveni na to, že nemusí být všechno pozitivní, že třeba nám pan ministr obrany řekne, že naopak tento návrh zákona může ještě zhoršit tu situaci v tom složitém akvizičním procesu, se kterým se potýkáme už dneska. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky, poté pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já jenom krátce. Samozřejmě právní služby nesoutěží jenom obce a města, ale soutěží je také třeba fakultní nemocnice jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví nebo zdravotní pojišťovny. A věřte mi, že mám zkušenosti z toho, že tady ty soutěže v řadě případů buď vůbec neproběhly, nebo byly velmi podivné. A zkušenost s firmou Šachta & Partners na Homolce nebo na Bulovce, to byly částky, které prostě z těch nemocnic vytahovaly poměrně velké peníze. Kdyby byly řádně soutěženy, tak si myslím, že ta cena mohla být úplně někde jinde. Takže nejenom města a obce soutěží, ale soutěží i velké příspěvkové organizace, ministerstva a podobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní pokračujeme v rozpravě panem poslancem Farským a připraví se pan kolega Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou skutečně jednu z nejdůležitějších norem možná celého volebního období, ale minimálně příštího roku, protože je to norma, která ve finále rozděluje úspěšné od neúspěšných, a dobré by bylo, kdyby se nám podařilo tady dohodnout normu, která bude... skutečně ti úspěšní že budou ti kvalitní, a ne že to budou ti známí a ti podloudně informovaní. Je to na nás, je to nejenom v tomto zákoně, ale ještě si myslím, že s ním bude kus práce i ve výborech, proto bych se také neklonil k tomu, abychom zkracovali lhůtu, byť o 10 dní. Zpoždění, které tady je zcela zásadní, přece není možné dohánět tím, že ve Sněmovně se tomuto zákonu nebudeme věnovat. My jsme legislativní část, my máme odpovědnost, co ze Sněmovny odejde, a nemůžeme si říct, že když od roku 2004 víme o tom, že ten zákon musíme přijmout, tak teď ho budeme přijímat v časovém presu, který vždycky přináší nějaké problémy a chyby. A udělat chyby v tomto zákoně je skutečně jednoduché, ale velice, velice špatné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP