(18.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

V projevu paní ministryně byla neustále slova "zrychlíme, zjednodušíme, zefektivníme". Úplně se z toho ale vytratilo to základní - že nebude prokorupční tento zákon a že bude i nadále výrazně bránit zneužívání veřejných prostředků, zvýhodňování spřátelených firem, že půjde i touto cestou. Proto bych velice rád, aby v dalším projednávání na výborech paní ministryně jako základ vzala právě tato slova, že tento zákon nebude zneužíván a nevrátí nás o dvacet pět let zpět, kdy peníze z obcí opravdu tekly proudem do spřátelených firem. A nebudu připomínat, že stavební zakázky v rámci projektové ceny stoupaly o 30, 40 % nad tuto cenu, a najednou po hypoteční krizi a krizi průmyslu šly pod minus 40 %. Čili stoprocentní polštář tady fyzicky existoval posledních dvacet pět let mimo poslední tři roky čtyři roky, které ukázaly reálnou hodnotu.

Zajímalo by mě, a budu se potom na to konkrétně ptát, jak je v tomto zákoně vypořádána projekční činnost. Podle mého názoru to je kámen úrazu, kdy starostové zpracovávali projekty do šuplíku, protože chtěli dotaci, tak si nechávali vypracovat projekt - rychle, ať něco máme připraveno, co kdyby náhodou byla dotace. Když ta dotace přišla, vytáhli projekt ze šuplíku, ale nebyl aktuální, nebyl kvalitní, byl podceněn, ale už nebyl čas tento projekt upravit a dovést do stavu. Čili se soutěžily nekvalitní projekty, které neznaly realitu dne. Mnozí projektanti, aby dostali co nejnižší cenu a vyhráli v soutěži, projektovali vrstevnice podle Googlu a potom jsme se divili, že pět metrů nám tam lítá, schodiště se musí nastavovat a podobné praktické záležitosti v rámci řešení.

Toto jsou věci, které jsou dle mého názoru markantem minulé doby a doufám, že budou řešeny a bude na ně odpovězeno. (V sále je rušivý šum.)

Co se týče přípravy, stáhl jsem si tento návrh zákona v materiálu, který šel do vlády. Nevím, jak dalece vláda toto ještě upravovala. Přiznám se, tady mám určitý nedostatek. Nevím, jak dalece vláda provedla změny v tom materiálu. Ale ten materiál, který šel do vlády z ministerstva, jsem podrobil konzultaci třem právnickým kancelářím, které se mimo jiné zabývají výběrovými řízeními a organizací těchto výběrových řízení pro obce. Všechny tyto tři se vyjádřily vcelku velice kriticky k těmto materiálům. Mimoto jsem zjistil, že dvě z nich se podílely na odborném dohledu, práci, spolupráci s ministerstvem na přípravě, a upozornily mě, že jejich připomínky, které byly opravdu masivní a dosti výrazné a nezazněly jenom od nich, ale od všech přítomných, dle jejich názoru nebyly v pořádku vypořádány. Prostě ten časový tlak a ten pres byl natolik velký, že ministerstvo mnohé z těchto připomínek nevypořádalo tak, aby ti, kteří je podávali, byli spokojeni a uznali ty argumenty, které zazněly.

Samozřejmě toto nás asi bude čekat v druhém čtení, kdy budeme tyto připomínky konkrétně probírat a dávat návrhy na jejich úpravy. Ale upozorňuji na to paní ministryni, že ji čeká ve výborech docela tvrdá řehole, aby přesvědčila, že to, co předkládá, opravdu odpovídá normě, která je hlavně potřebná pro to, aby mohly fungovat veřejné zakázky. A teď zdůrazňuji "aby mohly fungovat" a nebudily to, co se tady stalo před těmi dvacet pět lety, kdy prostě samospráva byla postavena před to utratit peníze, a mnohdy se utratily tak, že skončily nevíme kde.

Čili doufám, že dnešní Sněmovna je už na takové výši, že je schopná schválit zákon, který nebude prokorupční, byť umožní utratit hromadu peněz a rychle, ale také umožní obecnou kontrolu těchto veřejných zakázek. A jak jsme tady slyšeli, navrhuje se zrušit komise, nechávat rozhodování na starostech. To mimo jiné pro ty starosty znamená podstatně větší zodpovědnost. A také pokud někdo z vás byl starostou, popřípadě zažil trestní stíhání v rámci veřejné zakázky, jistě ví, co to znamená a jak dalece to bude pro ně složité najít tu vnitřní zodpovědnost se pod to podepsat a rozhodnout, když to potom už bude jenom na nich a ne kolektivním rozhodování.

Čili tyto otázky tady budou všechny zaznívat. Doufám, že paní ministryně pozorně poslouchá. (Poslanec se odmlčel a upřel pohled ke stolku navrhovatele a zpravodaje, kde s ministryní hovoří jeden z poslanců.) Používám dramatickou pomlku stejně jako paní ministryně, když chce uklidnit nás. Je vidět, že to funguje i na ni. Věřím, že v rámci projednávání ve výborech bude na to připravená a nebude tam sama, budou tam s ní odborníci, kteří budou tady v tomto radit.

A věřím, Sněmovno, že budeme v řádném čase určeném k projednávání zákonů tyto zákony schvalovat, abychom se potom nedostali do situace "víte občané, my jsme museli, protože nás Evropská unie tlačila, my jsme to museli urychlovat, a proto tam jsou ty chyby, ale nebojte se, hned za tři měsíce předložíme novelu tohoto zákona, abychom mohli reagovat na aktuální stavy".

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic nalevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Ještě než budeme pokračovat faktickými poznámkami, dovolte mi, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17.45 do konce jednání paní poslankyně Helena Válková, od 16 do konce jednacího dne paní poslankyně Jana Lorencová, mezi 19. a 21. hodinou pan poslanec Janulík, paní poslankyně Nytrová a pan poslanec Šincl od 19 hodin až do konce jednacího dne, pan poslanec Hájek mezi 19. a 21. hodinou, od 18 hodin pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá. Paní poslankyně Markéta Wernerová od 18 do 21 hodin z osobních důvodů. Z důvodu účasti na (nesrozumitelné) setkání pan poslanec Robin Böhnisch, od 19 hodin do konce jednacího dne paní poslankyně Helena Langšádlová, od 18.45 z pracovních důvodů pan poslanec Stanislav Berkovec a pan ministr životního prostředí Richard Brabec od 18.30.

Budeme pokračovat, a to faktickou poznámkou pana poslance Ivana Adamce a potom pana poslance Václava Horáčka. Nyní pan poslanec Adamec, ten se hlásil dříve než vy, pane kolego. Ale jsou to faktické poznámky obě dvě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se musím těžce ohradit proti tomu, co tady zaznělo před chvilkou. Říkat, že starostové byli ti, kteří byli zkorumpovaní, tak to tedy nemůžu poslouchat, to se na mě nezlobte. Pokud mě paměť neklame, tak největší korupční aféry byly ve státní sféře, a pak když pojmenuji, tak je to Středočeský kraj, pokud mě paměť neklame. Takže bych byl opatrný.

Jinak mimochodem ten zákon neplatí dvacet pět let. První zákon, ta stodevadesátdevítka, která byla zlatá proti tomu, co přišlo potom, tak ten platí od roku 1996. Takže říkejme to ve faktech.

Já možná vzpomenu na dobu před dvěma lety, když jsem tady poprvé vystoupil, když jsem mluvil o zákonu o zadávání veřejných zakázek, když jsem říkal, že ta poslední verze za Nečasovy vlády se tady setkala s potleskem ve stoje a všichni jsme věděli, že je to prostě zmetek, který v praxi bude obtížně fungovat. A také se ukázalo, že jsme měli pravdu.

Já možná k paní ministryni. Víte, ten tlak, rychle, když to neuděláme - já bych byl opatrný. Mně se ten záměr návrhu zákona líbí, když ty principy jsou pořád stejné. Pořád počítáme jakousi matici nabídek, výhodnosti a prostě vybíráme nějakou firmu. Ale právě proto, že jsem bedlivě sledoval, co tady říkala, tak si myslím, že vždycky to platí tak, že ďábel je skryt v detailu. A tady těch detailů vidím docela hodně a byl bych velmi opatrný. Nechci je tady teď rozebírat, myslím si, že to je opravdu téma na jednání výborů. Ale byl bych opravdu velmi opatrný, protože i dobře míněné myšlenky nakonec mohou skončit podle toho, jak se říká, že cesta do pekel je dlážděná samými dobrými úmyslu. Byl bych velmi nerad, kdybychom se tam dostali.

Jinak možná ještě pro vás pro všechny. Víte, ani tento zákon neodstraní možnost korupce. To neodstraní žádný zákon o zadávání veřejných zakázek nebo nějaká podobná záležitost, ani registr o zveřejňování smluv ani nic jiného. Když se prostě dodavatel a investor dohodnou, že budou krást (upozornění na čas), tak krást budou. Ale na to tu máme jiné orgány, aby to řešily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, dodržujme čas. K faktické poznámce pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Většinu toho řekl už můj kolega. Já se chci také silně ohradit proti tomu, co tady zaznělo z úst pana poslance Luzara, protože mi to připadá, že on je asi taky placený z Rekonstrukce státu, když říkal "starostové kradou, tak musíme udělat zákon". Přece ten nový zákon je právě především i o tlaku starostů, kteří chtějí kvalitní zákon, aby mohli kvalitně veřejné zakázky zadávat, a není to přece o tom, kdo zbohatl, kdo ne. Já jsem třeba z Libereckého kraje a neznám starostu, který by zbohatl a byl z něho milionář. A jestli je to takto důvod, tak já se silně ohrazuji proti tomu - a je tady spousta starostů bývalých, současných krajských úředníků -, že někdo něco rozkrádal, a proto že musíme mít nový zákon. To je naprosto scestné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP