(17.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já myslím, že návrh zákona dokládá to, co tady říkám poměrně pravidelně, že doprava není úplně politický resort, že tam jsme schopni nalézt shodu, a tu jsme našli. Mohl bych ironicky říkat už zase jsme měli pravdu a pravda se ukázala, ale dělat to nebudu. Jenom chci říct, že to budeme řešit potřetí. Jednou jsme to zkusili my, pak obdobný návrh neprošel v Senátu. Ale já jsem skutečně rád, že jsme shodu našli napříč politickým spektrem, že jsme se domluvili s vládními stranami a že kromě kritiky jsme byli schopni společně něco připravit.

Jestli si vzpomenete na debatu před více než rokem, tak jsme se nelišili v názoru, jestli to máme zvednout, lišili jsme se v nástroji. Myslím, že byl společný pohled jak koalice, tak opozice, že se to řešit musí, že ceny jsou nízké. My jsme prostě upozorňovali na rizika, která návrh přináší. Tehdejší ministr dopravy to chtěl řešit nějakým interním předpisem, že to bude rozhodovat sám. Pak se logicky, protože těch případů, jak jsme předpokládali, narůstaly desítky a stovky, zejména jednatelé a statutární orgány právnických osob, aby jednali s péčí řádného hospodáře, se museli pokoušet získat tu nejvyšší cenu. A když jsme dneska vstřícní, chtěl bych poděkovat ministru Ťokovi, protože jsem běh zákona sledoval a vím, že z Legislativní rady vlády přišel návrh pro vládu, aby vláda vyslovila negativní stanovisko, a nemám důvod nevěřit potom zprávám z médií, že pan ministr Ťok navrhl vládě opačný postup a vláda jeho návrh schválila. Za to mu chci opravdu poděkovat, protože zcela jistě na každém návrhu zákona jste schopni najít nějaký nedostatek, nepřesnost, nedomyšlenost. (V sále je velký hluk a neklid.)

Tady kromě toho, že jsou jasná pravidla pro všechny a bude to jednodušší i pro úředníky našich investorských organizací, nikdo nebude obviňovat, jestli nabídl více či méně, proč začal na čtyřce nebo na osmičce, tak je tam zpřesněn ještě jeden důležitý princip, který musím připomenout. To, že bonifikujeme majitele, dostanou více peněz, aby byli motivováni přispět k tomu, aby stát mohl budovat svou infrastrukturu, na které se shodne, tak zvýšená cena se ovšem nebude počítat do ceny obvyklé v daném katastrálním území, protože to by samozřejmě zkreslovalo směrem nahoru hodnotu všech ostatních pozemků a taky by se mohlo stát, že jeden rok vykoupíme něco za osminásobek, budou to jediné obchody v daném katastrálním území, tím se -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale slyším tady některé kolegy dokonce křičet a já musím slyšet, co říkáte, abych měla evidenci vašich případných návrhů k hlasování. Jestli se kolegové opravdu neztiší, na chvilku sněmovnu přeruším, aby si to mohli v klidu povědět a abychom pak v klidu mohli jednat dál.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je tak, když se shodujeme. Potom je to nuda. Když se řežeme argumenty pro a proti, tak dáváme podle mě větší pozor, ale občas ani shoda není špatná.

Jenom tu myšlenku dokončím. Teoreticky by se mohlo stát, že je to krát osm, žádné jiné obchody se v daném území neudělají. Za rok se základem stane tato navýšená cena a budeme počítat zase krát osm. Takže i to je zpřesněno, aby veřejný zájem, který stát projevuje tím, že dá vyšší cenu, než je obvyklá, a to přesně osmkrát, neovlivňoval cenu ostatních pozemků při stanovování ceny obvyklé v katastru. To je myslím dobře. A logicky tím, že jsem jeden z předkladatelů, tak i za náš klub říkám, že podporujeme projednání a schválení v prvém čtení. Pokud to stihneme dneska a stihnou to kolegové v Senátu a pan prezident, pak si myslím, že účinnost bude takřka ihned po zahájení nového roku. Určitě to přispěje ke zrychlení výkupu nejen na pětatřicítce, kterou já dodneška považuji za prioritu číslo jedna v dopravním systému České republiky, přestože důležitých komunikací je hodně, ale druhé spojení českých a moravských krajů opravdu považuji za prioritu číslo jedna v silniční dopravě a myslím, že by to bylo dobře. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě faktické poznámky pana poslance Pilného a pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, chyby dělá každý. My jsme o šestnáctinásobku a jeho podmínkách vedli vzrušenou debatu na klubu, kde pak převážil názor pana ministra. Bylo to evidentně špatně. Já bych chtěl poděkovat za vstřícné kroky opozici, která nám umožní tuhle věc napravit, protože je to opravdu v zájmu České republiky a budování její infrastruktury. Doufám, že příště budeme opatrnější, ale chyby prostě děláme. A tohle chyba podle mého názoru, a já jsem také hlasoval pro ten zákon, určitě byla. Znovu děkuji opozici za to, že se postavila k tomu, že můžeme urychleně zákon opravit, velmi vstřícně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Adamce. (V sále je stále hluk.) Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já si velmi cením postoje svého předsedy hospodářského výboru pana poslance Pilného. Já jsem také rád, že se to dostalo dneska na pořad, a doufám, že to schválíme v prvním čtení, protože opravdu čas nás tlačí.

Já jsem chtěl ve své poznámce říct něco jiného. Spíše jsem se chtěl opětovně zeptat, dneska už to tady padlo, pánů ministrů životního prostředí a dopravy, jak to vypadá s EIA na úseky, které už jsou dávno zpracované, kde EIA proběhla. Nám hrozí, že EIA se bude muset dělat podle nového zákona znovu. Já si myslím, že to je sice pěkný krok, který uděláme, věřím pevně, že schválíme výkupy pozemků podle jasných pravidel, ale pak mě zajímá, jaká budou pravidla v EIA, protože já osobně a myslím, že všichni z nás chceme, aby se dálnice, železnice a liniové stavby obecně stavěly, nikoliv nestavěly a jenom jsme o nich mluvili. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Fiedlera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, paní předsedající. Jen krátce, protože to tady už zaznělo od předřečníků. Řekl to pan zpravodaj velmi správně, že to je konsenzus mezi koalicí a opozicí, že to není obvyklé, což má také bohužel pravdu. Já bych se chtěl obrátit na koalici, aby i v jiných případech, kdy opozice argumentuje, abyste nás více poslouchali. Já si poměrně dobře vybavuji, jak jsme tady zákon projednávali, bylo to ještě za minulého pana ministra. Dneska už je tady pan ministr Ťok. Pamatuji si ty argumenty, jak jste to prosadili vahou koaličních hlasů, a neslyšeli jste argumenty. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste více a častěji poslouchali názory opozice, protože věřte tomu, že naše jediná možnost, jak to prezentovat před veřejností, je uvádět reálné a pravdivé argumenty, jako to bylo v tomto případě. Za poslanecký klub Úsvit deklaruji, že návrh podpoříme, podporujeme i projednávání ve zkráceném režimu devadesátky. Nebudeme to rozporovat. Naopak, to je naše stanovisko a věřím, že takto rozhodne celá Sněmovna. A ještě jednou bych chtěl vyzvat i poprosit koalici, abyste více poslouchali opoziční názory. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Šidlo. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom několik poznámek k tisku 628. Já nebudu žádným způsobem v naší politické frakci v Poslanecké sněmovně evokovat něco proti zrychlenému projednání podle § 90 odst. 2, byť mě velice mrzí, že to půjde tímto zrychleným jednáním a má být tato novela přijata již v prvním čtení, protože se musím připojit k částečné kritice, která zazněla.

Já si nejen vzpomínám na argumenty, které jsme měli k předchozí novele zákona, kde se vytvářela stanovená cena a její až šestnáctinásobek v rukou ministra, osminásobek v rukou státních organizací vykupujících pozemky a připravujících stavby, ale já si také vzpomínám na to, že jsme se domlouvali s předchozím panem ministrem, že dostaneme jednoznačně argumenty do rukou pro případ dalšího vývoje ohledně zákonů o urychlení dopravní infrastruktury a další infrastruktury v České republice. A ten argument nebyl jenom v tom, co jsme obdrželi na hospodářském výboru, tam bylo potvrzeno to, že výkupy pozemků se zastavily. To je pravda, že z nevypořádaných skoro 9 tisíc pozemků se podařilo vypořádat jenom 1 500, což považuji za velmi málo, a je to v pořádku, že je snaha cokoliv změnit. Ale my jsme také chtěli vidět ekonomicky zdokladováno, co znamenal šestnáctinásobek a případně osminásobek ve výkupech pozemků vůči původně stanoveným cenám a původním variantám zákona ve vztahu až 100 % u zemědělských pozemků a 15 % u stavebních pozemků.

My jsme nikdy kalkulaci neviděli ani při tom malém počtu pozemků, co to vlastně dělalo, aby se dalo ekonomicky dovodit, jaká změna bude při pevně stanovené ceně, která je dneska nabízena na osminásobek stanovené ceny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP