(17.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Naši předchůdci, a řada z vás tehdy byla přítomna, se rozhodli od 1. února 2013 cenu regulovat takzvanou cenou obvyklou, navýšenou v případě zemědělské půdy až o 100 %, tedy o dvojnásobek. Bohužel v té době nebo po této změně se výkupy pozemků prakticky zastavily. Já sám jsem tu situaci začal sledovat právě ve východních Čechách, v mém regionu, kde se staví ta důležitá silnice R35.

Už tady v této sněmovně jsme poté začali chystat další novelu. Bylo to ještě za ministra dopravy Prachaře. Novela byla odsouhlasena tady ve Sněmovně loni na konci jara a od září 2014 vstoupila v platnost. Bohužel je potřeba férově říci a přiznat, že ta konstrukce nebyla ideální. Platí tedy včetně dneška do těchto dnů a je tam řečeno, že cena je až 16násobek. A právě tento obrat, možnost toho intervalu až 16krát, se ukázala jako problematická, protože především ŘSD nabízelo majitelům pozemků, ať soukromníkům, nebo obcím, většinou pevně 8násobek, který byl vydiskutován, ale pochopitelně majitelé se snažili bojovat o víc a začaly se řešit výjimky atd. atd.

Takže jsme se rozhodli a dohodli připravit novou novelu formou poslaneckého návrhu, která v tuto chvíli je před vámi. Prosíme v návrhu o schválení ve zrychleném čtení podle § 90, jak už bylo řečeno. Je to návrh jak nás, zástupců koalice, tedy můj, pana poslance Birkeho, kolegy z KDU Klašky, Kudely. A za co chci velmi poděkovat a vážím si toho, opravdu, pod tím návrhem jsou podepsáni i páni poslanci Zbyněk Stanjura za ODS a František Laudát za TOP 09. Právě kolegové přišli s tou pobídkou, pokud to tak mohu říci, na konci léta, že budou ochotni a pomohou nám s tímto zpřesněním. Opravdu ještě jednou jim za to chci poděkovat a velmi si vážím, že k té dohodě došlo, protože to není až tak obvyklé a časté při projednávání našich zákonů.

Takže stručně a zjednodušeně sečteno a podtrženo, v této novele zákona č. 416/2009 Sb. kromě několika dalších zpřesnění jako hlavní navrhujeme, že výkupy za pozemky budou stanoveny pevně jako 8násobek ceny obvyklé, kterou posoudí znalec. A je to v případě dobrovolného vykoupení ze strany prodávajících.

Jinak chci říci v poslední větě, že lidé v praxi jsou na tento zákon již připraveni, již s ním počítají. Pokud se vše povede, měl by vyjít ve Sbírce zákonů od Nového roku. Účinnost bude odložená z technických důvodů o dva měsíce, tzn. na 1. březen 2016, tak aby ŘSD mohlo ještě zpracovat a dojet smlouvy, které už v tuto chvíli jsou v terénu a jsou mezi lidmi rozjednány. Takže žádný konflikt by tam neměl být a věřím, že nebude ani tady ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji, pane poslanče. A poprosím kolegy... (Sál se ztišuje.) Klid. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předem mého vystoupení bych chtěl poděkovat panu předkladateli, že byl jako obvykle stručný. A nyní mi dovolte, abych vás taky stručně seznámil s návrhem zákona, o kterém budeme dnes jednat, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Já bych řekl nejdříve pár slov k odůvodnění tohoto zákona, protože je myslím důležité vědět, že tento návrh není úzce zaměřený na jeden dominantní problém, tzn. na váznoucí výkupy zemědělských pozemků, tak jak to bylo v těch předcházejících novelách, ale reaguje i na více dílčích problémů, které jsou spojeny s majetkovou přípravou staveb. Vychází samozřejmě i z těch praktických zkušeností, jak už o nich mluvil pan předkladatel, které má Ministerstvo dopravy i investoři, zejména Ředitelství silnic a dálnic. To znamená, praxe s tou předcházející novelou je promítnuta právě do této novely současné.

Návrh vychází z principu sjednocení postupů u pozemních komunikací ve vlastnictví státu, tedy dálnic a silnic první třídy. V oblasti konstrukce kupní ceny v návrhu nedochází ke změnám v základních principech v zákonu obsažených, tj. navýšení kupní ceny oproti ceně odhadní, ale v návrhu je obsažená změna způsobu, kterým se toto navýšení určuje.

Chtěl bych ještě říct, že navrhovaná právní úprava odstraňuje problémy, na něž naráží majetkoprávní příprava staveb dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu. Tyto problémy buď nelze odstranit beze změny zákona, nebo se řešení prostřednictvím administrativních kroků v rámci platného zákona ukázalo jako nedostatečně efektivní příp. zbytečně nákladné.

Chtěl bych říct, že předkladatelé navrhují projednat tento zákon již v prvním čtení... (Odmlčuje se pro hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane kolego. Já vnímám ten hluk ve sněmovně. Hloučků je sice méně, o to halasnější ovšem jsou. Takže počkáme... Děkuji.

 

Poslanec Michal Kučera: Je to myslím důležitá informace. Předkladatelé navrhují projednat tento zákon již v prvním čtení, tzn. ve zrychleném čtení, podle § 90, odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tzn. dnes rozhodneme o platnosti či neplatnosti této novely.

Závěrem mi dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem vlády k tomuto návrhu. Vláda na své schůzi dne 9. listopadu 2015 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem souhlas. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Laudáta a poté pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. K některým protagonistům, kteří se tam podepsali dodatečně, bych měl výhrady, protože pro to neudělali vůbec nic.

Já jenom tady připomenu. My jsme si na hospodářském výboru... Já jsem požádal, i když jsem dopředu věděl, že výkupy à la Prachař nefungují, o nějakou analýzu - ta byla poměrně briskně dodána - ze které bylo jasné, že výkupy podle Prachaře a Babiše nefungují, protože oni oba na tom ukazovali, jak předchozí reprezentace byly při výkupech neschopné. Ale nebudu tu debatu tady extendovat, protože pachatel Babiš tady není, tak to nemá asi smysl. Ale sami víte tu mediální kampaň, jak teprve teď se začnou stavět dálnice.

Bohužel ač jsem tlačil na to, abychom novelu schválili rychle, protože mohla být i jednodušší, začátkem července, kdy ještě byla sněmovna, jsme se nedočkali. Já jenom podotýkám, že ve stejném duchu tu klíčovou část, tzn. že to musí být pevná částka s tím, že jsme upozorňovali se Stanjurou, že jinak se nedá vyvlastňovat, protože na vyvlastnění musíte vyčerpat všechny možnosti. Tomu jste se tady někteří posmívali a arogantně jste dva návrhy smetli ze stolu. A já jenom jako hrozivé memento toho chci říci, Stanjura napsal ve dvou verzích tento pozměňovací návrh, i když je tam něco ještě nabaleno, z pondělka na úterý. Vy jste na to potřebovali od května do 25. listopadu. Ale říkám, jsem rád, že to tady je. Bohužel jsem se včera musel doslova doprošovat, aby jako priorita to sem bylo zařazeno na projednání, i když jsme nabízeli už od července, že umožníme, resp. chceme devadesátku, aby to bylo rychlé. Tak propříště bych byl rád, aby i koaliční poslanci naslouchali, že část opozice to myslí s touhle zemí dobře. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP