(11.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Za druhé, oprava farního kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně 1,5 mil. korun.

Odůvodnění: Žadatel, Římskokatolická farnost Slavičín, potřebuje opravit věž a fasádu kostela - kulturní památky. Již dříve byla vyměněna střešní krytina a odvodněny základy. Na dokončení oprav se však nedostává finančních prostředků. Tento návrh byl předložen již v minulém roce do rozpočtového výboru, ale nebyl podpořen.

Za třetí, oprava havarijního stavu střechy kostela sv. Michaela Archanděla, Praha-Podolí, 2,5 mil. korun.

Odůvodnění: Žadatel, Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela Archanděla, se snaží dlouhodobě zachránit kulturní památku. Na letošní rok žádala o část prostředků prostřednictvím havarijního programu Ministerstva kultury, přesto však žádost nebyla podpořena. Prostředky jsou nezbytně nutné na opravu střešní krytiny krovu a měděných prvků, protože střešní konstrukce je v havarijním stavu.

To je můj pozměňovací návrh a odůvodnění toho, co navrhuji zařadit a vybalancovat oproti příslušným kapitolám, které jsem zde uvedl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní se s přednostním právem hlásí pan místopředseda Filip a po něm pan předseda Fiala. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Mám velmi drobnou změnu a to je posílení kapitoly 306 Ministerstva zahraničních věcí o 300 tis. korun na úkor kapitoly 334 Ministerstva kultury, a to z výplaty na takzvané církevní restituce.

Odůvodnění, proč na Ministerstvo zahraničí a proč z Ministerstva kultury, je jednoduché vzhledem k tomu, že jde o dobudování a českou účast na Muzeu holokaustu v Jihoafrické republice v Johannesburgu, na kterém se podíleli čeští skláři, a vytvořili tam monument, který se týká Památníku Terezín. Jsem přesvědčen, že tento podíl českého státu na Muzeu holokaustu v Jihoafrické republice je dobrým krokem jak naší zahraniční politiky, tak minimálně připomenutí těch aktů fašismu, které tady byly proti českému státu vytvořeny. Prostředky by sloužily jak českým sklářům, ale zejména k zaplacení autorských práv za dětské kresby z Památníku Terezín. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane místopředsedo. Nyní s přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem s kolegy z Občanské demokratické strany předložil pozměňovací návrh, který je v písemné podobě vložen do systému pod č. 3294, a tímto se k němu přihlašuji. Podstata návrhu je vlastně jednoduchá. Jde o navýšení prostředků pro vysoké školy o 1 mld. korun.

Nyní návrh krátce zdůvodním. Navrhujeme, jak už jsem řekl, přidat do kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně pod položku vysoké školy, 1 mld. korun a o tuto miliardu chceme snížit výdaje kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně položku dávky v hmotné nouzi. Tady je potřeba říct, že dávky v hmotné nouzi vzrostly od roku 2012 zhruba o 60 %, tedy o více než 5 mld. korun. Vzhledem k tomu, jaká je dnes ekonomická situace, jaký je stav nezaměstnanosti, co se odehrává v našem hospodářství, nemůžeme předpokládat, a doufám, že to ani vláda nepředpokládá, že by se životní úroveň obyvatelstva nějak významně zhoršovala. Takže pokud by se vyplácené dávky důsledně kontrolovaly, lze nepochybně ušetřit ještě mnohem více, než kolik navrhujeme, to znamená snížení o 1 mld. korun.

Co je ale podstatnější, je to, proč chceme navýšit rozpočet vysokých škol. A tady bych se měl možná opravit. Ono vlastně nejde o navýšení, ono jde o to, aby rozpočet vysokých škol meziročně významně neklesal. Já vám k tomu řeknu jenom pár čísel, která jsou úplně jasná. V roce 2013 dostaly vysoké školy bez evropských prostředků ze státního rozpočtu 21,8 mld. korun. Příští rok jim ale vláda chce dát necelých 20,2 mld. korun, přičemž letos tato vláda dala na vysoké školy 21,5 mld. korun. Je tu pokles nejenom proti roku 2013, ale je tu i významný pokles proti letošnímu roku, který fakticky činí 1,3 mld. korun.

Když rozpočet vysokých škol vztáhneme k hrubému domácímu produktu, tak zjistíme, že dosáhneme v příštím roce podle vládního návrhu podílu 0,43 % HDP, což je skutečně těžko obhajitelné. Když jsem tento fakt uvedl v interpelacích na pana premiéra Sobotky, tak mně řekl, že ho podíl k HDP nezajímá, protože to o ničem nevypovídá. Musím konstatovat, že ve všech mezinárodních hodnoceních se samozřejmě podíl výdajů na vzdělání právě k HDP vztahuje, ale budiž, když to pana premiéra nezajímá, tak jsem se podíval na to, co ho zajímá, a podle něj je zajímavý podíl k celkovým výdajům státního rozpočtu. Takže když to přepočteme na podíl k celkovým výdajům státního rozpočtu, tak zjistíme, že výdaje na vysoké školy tvořily v roce 2013 1,86 % celkových výdajů státního rozpočtu a v roce 2016 budou tvořit pouze 1,61 % státního rozpočtu. Takže podíl se snižuje, snižují se fakticky peníze, snižuje se podíl ve vztahu k HDP, snižuje se podíl i ve vztahu k celkovým výdajům státního rozpočtu.

Dámy a pánové, jestliže vláda říká, že vzdělání a výzkum je jedna z jejích priorit, pan premiér dokonce říkal doslova, že vzdělání musí být prioritou, jinak stát hazarduje, tak je opravdu těžko porozumět tomu, proč u této priority, a vysoké školy jsou garantem toho, že se bude zlepšovat náš výzkumný potenciál, že poroste naše konkurenceschopnost, že budeme mít kvalifikovanou pracovní sílu, prostě jsou zárukou naší konkurenceschopnosti a naší budoucnosti, tak je úplně nepochopitelné, proč nejenom že tato údajná vládní priorita není v rozpočtu posilována, ale naopak jsou prostředky tak dramaticky kráceny. My tímto návrhem dáváme šanci vládě a vládním poslancům, aby tuto situaci napravili, a přidáním jedné miliardy korun do rozpočtu vysokých škol vlastně jenom dosáhneme toho, že snížení peněz, které jdou na vysoké školy meziročně, nebude tak vysoké, jak to současná vláda v předloženém návrhu rozpočtu v této chvíli předpokládá.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. S přednostním právem se hlásí paní ministryně Kateřina Valachová. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si jenom dovolím za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zareagovat na ty z poslanců a poslankyň, kteří podpořili navýšení rozpočtu vysokých škol, té části rozpočtu Ministerstva školství, která se týká vysokých škol.

Já samozřejmě budu velmi ráda usilovat zejména v rámci střednědobého výhledu o změnu situace ve financování vysokých škol, nicméně realita je taková, že v letošním roce jsme se všichni museli vypořádat s realitou konvergenčního programu. Nicméně pokládám za důležité říct tady na půdě Poslanecké sněmovny, že ačkoliv mezi návrhy rozpočtu 2015 a 2016 je skutečně propad 800 mil. korun a z hlediska skutečného čerpání je propad 1,2 mld. korun, tak jsme učinili z hlediska podpory oprávněných nároků vysokých škol a zajištění vzdělávání v dostatečné kvalitě tolik, že vláda přijala spolu s rozpočtem doprovodné usnesení, kde bude celá půlmiliarda korun ještě ve prospěch vysokých škol letos převedena. Současně jsem se já, jako ministryně školství, zavázala, že budou podpořeny vysoké školy operací mimo rozpočet ve výši 300 mil. korun. A jsem samozřejmě ráda, že jsme našli podporu v rozpočtovém a školském výboru ohledně navýšení rozpočtu o 200 mil. korun. Výsledek je tedy 1 miliarda s tím, že já to nepokládám za optimální, nicméně tato částka umožní vysokým školám zvládnout - a troufám si říct toto silné slovo - přežít rok 2016, který je velmi složitý z hlediska potkání dvou operačních programů. Budu velmi ráda za podporu všech kolegů poslanců a poslankyň v případě komunikace střednědobého výhledu, protože tam je zakopán pes. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP