(11.30 hodin)
(pokračuje Uhlík)

Nařízením vlády, jak víme, číslo 831 ze dne 19. října 2015 došlo od 1. listopadu ke zvýšení výdajů v oblasti odměňování pro školy zřizované krajem, obcemi či svazkem obcí. Toto navýšení se netýká zaměstnanců soukromých a církevních škol. Tímto pozměňovacím návrhem to chceme změnit, protože si myslíme, že všichni zaměstnanci soukromého a církevního školství vykonávají stejnou práci jako jejich kolegové ve veřejném školství. Rovný přístup k financování škol a školských zařízení všech zřizovatelů je základním předpokladem srovnatelné kvality poskytovaného vzdělávání.

Takže teď konkrétně k číslům a k našim návrhům. Jedná se o 156 milionů 914 tisíc 928 korun. Chceme o tuto částku navýšit kapitolu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve specifickém ukazateli B.III.2 výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací. O tuto částku chceme snížit - dáváme variantní řešení - v první variantě v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa specifický ukazatel odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie; anebo varianta číslo 2, o tuto částku ponížit kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa, specifický ukazatel dotace na podporu exportu do plnění pojistných fondů EGAP, a. s.

Děkuji vám. Nebo děkuji těm, kteří dávali pozor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová a po ní vystoupí pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi vám neuniklo, že poblíž našeho bufetu probíhá výstava fotografií ohrožených nemovitých kulturních památek. Pokud vám to ale přece jen uniklo, doporučuji tuto výstavu vaší pozornosti, a to ideálně ještě před hlasováním o státním rozpočtu před třetím čtením. Z výstavy fotografií, co naprostá většina z nás velmi dobře ví, vyplývá, že stav velké části kulturních památek je neuspokojivý, a potvrzují to i čísla. Vnitřní dluh na kulturních památkách podle studie Ministerstva kultury činí 318 miliard korun a to je hodně. A hodně by proto na opravu kulturních památek mělo být vyhrazeno i ve státním rozpočtu v příslušných dotačních programech. Tím spíš, že v novém programovém období bude podporován jen zlomek památek. Národní kulturní památky, kulturní památky UNESCO, a těch je přibližně 300. Kulturních památek, na které se evropské peníze nedostanou, je 40 tisíc.

Namístě je proto jednoznačně výrazné posílení náročných dotačních programů. Výpadek evropských peněz prostě musíme řešit. A jako řešení naprosto nestačí žádná symbolická záplata. Tento názor sdílel i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který ve svém usnesení vyzval v dubnu ministra kultury, aby ve spolupráci s ministrem financí vyčlenili v návrhu státního rozpočtu do dotačních památkových programů jednu miliardu korun. Samozřejmě stejný názor sdílel i věcně příslušný výbor pro vědu, vzdělání, kulturu atd. Pozměňovací návrh, který byl školským výborem předložen, v rozpočtovém výboru bohužel narazil. Bylo to s podivem, protože proti němu nehlasoval nikdo. Koaliční kolegové, kteří se zdrželi, tomuto záměru vyslovili dokonce podporu. Jak jsem ale uvedla, v hlasování, bohužel, tuto podporu nevyjádřili, a to na rozdíl od oblasti sportu, pro který se v rozpočtovém výboru dodatečných 250 milionů našlo snadno.

Já se s takovým výsledkem nemohu smířit, a proto jsem se rozhodla podat stejný návrh jako v rozpočtovém výboru také ve druhém čtení, abyste jej, kolegyně a kolegové, mohli posoudit také na plénu. Předem děkuji za případnou podporu, díky které by Ministerstvo kultury už v příštím roce na opravu ohrožených kulturních památek - připomínám, že řadu z nich máte možnost vidět u vstupu u Státních aktů - vydávalo v příslušných dotačních programech jednu miliardu korun. A to už je pěkně kulaté číslo.

Nyní bych se ráda vyjádřila k svému druhému pozměňovacímu návrhu, který řeší následující problém. Na Ministerstvu vnitra podle dostupných informací nám chybí několik desítek pracovníků, kteří by se věnovali problematice eGovernmentu. Při koncipování návrhu státního rozpočtu na příští rok na ně vláda však nemyslela. Ve svém pozměňovacím návrhu jsem proto navrhla posílit kapitolu Ministerstva vnitra o 20 milionů korun, které, jak věřím, přispějí k tomu, že se Česká republika stane v oblasti eGovernmentu když ne tygrem, tak alespoň divokou kočkou. Podle nedávné evropské statistiky jsme totiž v osmadvacítce na nelichotivém 25. místě a s tím bychom měli něco dělat. V rozpočtovém výboru tento návrh nebyl podpořen prý proto, že ministři vnitra a financí o tomto problému již vědí a hledají řešení. Na mé opakované dotazy ale nebylo vysvětleno, jakým směrem by se ono řešení mělo ubírat. A protože ke mně od jednání rozpočtového výboru nepronikla o ministerském řešení žádná nová informace, podávám tento návrh znovu ve druhém čtení.

Závěrem bych se ráda vyjádřil a k pozměňovacímu návrhu, kterým jsme připravili společně s kolegou Ženíškem a Bezecným. Na jeho základě by měly být do kapitoly Ministerstva obrany přidány 2 miliardy 280 milionů korun. Toto číslo již dříve podpořil i výbor pro obranu a obsahuje jej i pozměňovací návrh kolegy Gabala. Rozpočtový výbor ovšem návrh výboru pro obranu shledal nehlasovatelným, a jak jsem včera zjistila při pročítání pozměňovacích návrhů, nehlasovatelným se zdá být i návrh kolegy Gabala, proto jsme tento návrh podali dnes ráno. Návrh kolegy Gabala totiž útočí na vládní rozpočtovou rezervu. Jak věřím, námi připravený pozměňovací návrh už takové zásadní nedostatky nevykazuje. Ony 2 miliardy 280 milionů korun přitom čerpáme z kapitoly Ministerstva zemědělství z ukazatele Podpora agropotravinářského komplexu, a to z jednoduchého důvodu. Na rozdíl od vládní rozpočtové rezervy je tam peněz dost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Mackovík (správně Grospič). Chvíli strpení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo, děkuji, vážené kolegyně a kolegové, za trpělivost. Vážená vládo, vážený pane ministře, dovolte, abych přednesl krátký pozměňovací návrh, ke kterému mě vedou věcné důvody i regionální důvody, protože již léta na Nymbursku a Mladoboleslavsku usilujeme o to, aby se urychlilo železniční spojení mezi Prahou a Libercem na spojnici a samozřejmě i s Mladou Boleslaví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP