(10.40 hodin)

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, já samozřejmě se obracím ke kolegovi Zemkovi vaším prostřednictvím, ale už jsem to řekl, že přece není možné zakrýt to, že navyšujeme dotace nevládním neziskovkám jakýmsi zmatkem, poměrně značným zmatkem, který panuje v kapitole 315 pro Ministerstvo životního prostředí. Ten zmatek možná prostupuje celým rozpočtem. Orientace v něm je hanebná. Už jsem to tady říkal, neexistuje možnost nějak se číselně odkázat mezi jednotlivými okruhy, mezi bloky, mezi grafy. Prostě je to skutečně špatné, to musím velmi kriticky tedy vyjádřit. Přitom dotace pro stanice pro hendikepované živočichy, když jsme se na to ptali na výboru, nebyl nikdo schopen tam najít. Oni nebyli schopni vysvětlit, kde by se ty peníze našly. Ony tam skutečně jsou, jsou tam skryty v podobě dotací pro zřizované organizace, které zřizuje ministerstvo, nebo případně Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou, která provozuje krásnou stanici pro hendikepované živočichy, tu zase zřizuje Jihočeský kraj, dotuje ji ze svých prostředků.

Čili nehrajme si tady na to, že chceme dotovat nevládní organizace, přitom peníze pro ně budeme krýt nějakým ušlechtilým důvodem ochrany hendikepovaných nebo zraněných živočichů. Bohužel nevládky mají veliký vliv, bohužel se to začíná projevovat. A ono se to projeví v příštích letech, až EIA přestane fungovat, ještě daleko hůře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Chci se zeptat, pane ministře, vy jste svou faktickou poznámku - protože jste ji smazal, tak jsem nevěděl, jestli trvá. Takže trvá. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

No, tak klasicky kolegové nezklamali a bylo to Rádio Jerevan jako vždycky. Takže na výboru mě zastupoval sice státní tajemník, ale vy jako kolegové - vaším prostřednictvím, pane předsedající - kteří se zabývají životním prostředím, já jsem přesvědčený, že pan Landa to tam i řekl, on je nejenom státní tajemník, ale já v rámci úspor jsem tedy sloučil tuto funkci s mým náměstkem, který má na starosti také ekonomiku. A on ji měl na starosti od začátku. To znamená, on je nejenom státní tajemník, ale on má pod sebou i ekonomickou sekci a měl ji od začátku. Takže je to můj první statutární zástupce. Já se omlouvám, nemohl jsem tam být z pracovních důvodů. Příště tam určitě přijdu. Víte, že na výbor také chodím. Ale nikdy bych tam neposlal úředníka, to mi věřte, jenom nějakého úředníka. Poslal jsem tam vysoce kvalifikovaného člověka, který má na starosti sekci ekonomika od začátku. Takže to jenom k tomu zbytečnému výpadu. A teď nevím, jestli to bylo z nevědomosti, nebo jaksi záměrně. Ale tak to je pro mne Rádio Jerevan.

Ohledně opatření z hlediska stanic záchranných, my jsme byli ti, kteří přidali těmto stanicím po vašich vládách více peněz. V tom prvním roce jsme jim přidali 10 milionů, teď jsme tedy přidali 5 milionů. To znamená, ty peníze tam jsou. Jsou tam v této, jak říkal pan kolega Zemek. To znamená, těch 12 milionů tam opravdu - není to pro nevládní organizace, ale je to na stanice na ochranu ohrožených živočichů. To je úplně jednoznačné. Můžeme se bavit o tom, jestli ty peníze jsou tam v té správné kolonce. Jsem přesvědčen, že ano, ale nebojím se nebo nebráním se té debatě.

Z pohledu opatření na retenci vody v krajině máme 8 miliard korun v operačním programu Životní prostředí do konce roku 2020 a tyto peníze tam chceme využít. To znamená, nepočítáme s tím, že bychom to financovali z národních zdrojů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane ministře. Omlouvám se.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Poslední věta, poslední dvě věty. Ohledně tabulek - ten rozpočet má kromě číslování stránek, resp. tabulek, úplně stejnou strukturu jako v minulém roce. Nevím, kde tam nastal problém. Kolegové mě informovali, že se nakonec všechno vysvětlilo. Vy tady říkáte, že ne. Určitě se na to podívám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Mně skutečně pan ministr Brabec teď opravdu velmi pobavil. Pokud váš člověk, který se nejvíce zabývá financemi, je schopen předložit takovýto rozpočet, tak skutečně se obávám o to, jakým způsobem funguje Ministerstvo životního prostředí. Já znovu opakuji - v rozpočtu se nedá číst, v rozpočtu se nedá hledat. Dokonce ani ten dotyčný, který je ten nejvyšší specialista podle vás na finance, nám nebyl schopen najít požadované údaje.

Pokud považujete stránky, které se jmenují "Vzor formuláře číslo 1.5", "Vzor formuláře číslo 1.5", "Vzor formuláře číslo 1.5", "Vzor formuláře číslo 1.5" atd., za přehledný rozpočet, tak je mi to rovněž líto.

Říkal jste, že tak dáváte více peněz než minulé vlády. Samozřejmě lžete. Podívejte se prosím do vašeho rozpočtu. Ten rozpočet je nižší - opakuji nižší - než v době hospodářské krize (nesrozumitelné projevy z lavic), kdy jsme dávali do životního prostředí -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové, abyste po sobě nepokřikovali.

 

Poslanec Michal Kučera: My jsme dávali do životního prostředí podstatně větší prostředky než dnes. Priorita této vlády není životní prostředí, není ochrana životního prostředí. Ty priority jsou jinde. Zřejmě se jedná o dotace pro biopaliva a jiné položky. Děkuji. (Potlesk z lavic zcela napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nikdo s faktickou poznámkou se nehlásí. Budeme pokračovat v řádné rozpravě. Požádám tedy o vystoupení pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mí kolegové tady v podobě pana ministra životního prostředí partnera měli, byť ta debata byla ostrá. Já se budu obracet na ministra zemědělství, který mezi nás nepřišel, ale to už jsme si zvykli, že u takových zásadních věcí, které se týkají jeho resortu, se příliš ministr nezúčastňuje. Nicméně k věci.

Chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu, nebo spíš možná doplňovacímu, bych ho nazval, návrhu pod číslem 3289, který se týká právě kapitoly Ministerstva zemědělství, tedy kapitoly 329. Já jsem k ní poměrně podrobně hovořil na jednání zemědělského výboru, a tak nebudu opakovat detaily toho, co v tom rozpočtu opravdu chybí. Ten rozpočet je celkově také nižší na rozdíl od jiných kapitol státního rozpočtu. Přestože státní rozpočet má vyšší příjmy, tak výdaje na zemědělství obecně klesají ve státním rozpočtu, a to poměrně významnou částkou víc jak 5 miliard korun. Přesto se tam najdou finanční prostředky na opravy kapliček a nové zřizování organizací, nové přijímání úředníků apod. To tam v té kapitole je poměrně hojně. Ale to, co tam podle mého hlubokého přesvědčení být má a je výrazně víc vidět, tak je ohrožení z hlediska sucha.

Opatření, která Česká republika chystá, jsou velmi malá. Těch 200 milionů korun je částka úplně směšná na celou Českou republiku, která je na vyčištění rybníků apod. To jsou věci, které budeme muset podle mne daleko zintenzivnit. Práce na opatření proti suchu - myslím, že letošní léto nám dalo jasně najevo, že to může být jedno z významných, opravdu významných nebezpečí, kterému bude do budoucna Česká republika čelit. A fakt, že vláda se tím sice zabývala, ale zabývala se tím tak, že do června příštího roku bude analyzovat, co je vlastně všechno potřeba, aby ty další měsíce a léta jsme se suchem něco zásadního dělali, to si myslím, že je opravdu pozdě, a že máme-li tady už nějaké programy, které byly v minulosti vydiskutovány s Evropskou unií, že bychom do nich měli významněji přispívat, a ne částkou 200 milionů korun, kterou opravdu považuji na Českou republiku v tomto ohledu za velmi, velmi nízkou.

Stejně jako, byť jsem na jednu stranu rád, už v minulém projednávání státního rozpočtu v loňském roce jsem navrhoval posilování závlah, to bylo na zemědělském výboru odmítnuto, následně ten pozměňovací návrh odmítla koaliční většina i na jednání Poslanecké sněmovny. V letošním roce v podstatě koalice navrhuje to, co my jsme navrhovali vloni, přičemž podotýkám, že se téměř nic nezměnilo. A v minulosti jsem tady byl dehonestován trochu tím, že ty finanční prostředky nejsou potřeba, že vlastně po nich nikdo netouží, že je nikdo nechce a že je Česká republika není schopná vyčerpat. Teď navrhuje koalice, a já to podporuji, to posílení kapkových závlah a závlah obecně, to je správně, je to dobrý směr, ale je to málo. Nebude to vůbec významné. Myslím si, že to, co České republice potenciálně hrozí, je potřeba vnímat daleko zásadněji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP