(10.20 hodin)
(pokračuje Laudát)

Proto i v minulosti jeden z nich, což je dnešní Národní park České Švýcarsko, je splňuje. Proto jsme k jeho ochraně tady v minulosti přistoupili. Proto bych se chtěl přimluvit za podporu tohoto návrhu, který jen těsně neprošel rozpočtovým výborem. Je to z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Je to z části na podporu inovací na různé majetkové záležitosti státu, kde určitě rezerva je. To znamená, nezvyšuje to nároky na státní rozpočet. Je to pouze přesun do kapitoly životního prostředí.

Další z návrhů je trošku morální záležitostí. Zase nejde o žádnou dramatickou částku. Jedná se o přesun 758 tisíc korun z kapitoly Ministerstva obrany na ÚSTR. Není mi jasné, zúčastnil jsem se jednoho jednání, kde měla být nějakým způsobem řešena problematika uznávání nebo neuznávání pořizování dokumentů a rozhodování ve věci třetího odboje. Záležitosti se vlečou a celá záležitost je morální ostudou. Řada lidí, řada žadatelů se nedožije verdiktu rozhodnutí a myslím si, že je to ostudou této země. Bylo přislíbeno řešení. Z naznačených cest žádná nebyla uvedena v praxi, a proto navrhuji tuto záležitost řešit tak, aby ÚSTR urychleně pro Ministerstvo dopravy (správně obrany) připravil ve zrychleném řízení všechny potřebné podklady, aby ministerstvo mohlo toto rychle uznat, protože ono je tím rozhodným orgánem. Pokud byste s tímto návrhem potom při třetím hlasování nesouhlasili, tak bych moc poprosil, aby tady vystoupil pan ministr obrany a slíbil, že tu záležitost prostě vyřeší. Nejedná se o žádné dramatické peníze, ale jedná se o dramaticky velkou ostudu.

Třetí můj návrh tedy není o malých penězích, tedy respektive je to společný návrh, který dáváme s panem kolegou Pilným. Pan kolega Seďa ještě načetl, protože tam došlo mezi námi k nějakému nesouladu. Další předpokládám obdobný návrh a nestihl jsem kontaktovat pana poslance Snopka, který se také hlásí k tomuto návrhu, tak prosím, aby bylo bráno v potaz, že to tady navrhujeme napříč politickým spektrem, a to se týká oné zmiňované ESA. Již v loňském roce jsme navrhovali, aby byl posílen rozpočet Ministerstva dopravy tak, aby Česká republika se mohla, resp. její firmy mohly účastnit volitelné části programu ESA. My financujeme, resp. náš rozpočet financuje povinnou část. Sice tam došlo ke zvýšení, ale to je pro jeden jednorázový projekt, na kterém se podílí společnost ze Spojených států.

Nicméně já bych velmi na vás apeloval, aby byl posílen rozpočet tak, aby ryze české firmy, které jsou v tom velice úspěšné, se toho účastnily. Pan ministr financí, předpokládám, že i pan ministr dopravy, dostali materiál s ekonomickým zdůvodněním toho, že se nejedná o žádnou nevýhodnou dotaci nebo podporu, že se to mnohonásobně vrátí. Vím, jak obrovské lobby, jak obrovský tlak byl na to v uplynulých letech, a Ministerstvo financí vyhovělo, a vyhovělo velkoryse, aby byly podporovány a financovány finanční pobídky pro český film. Nevzpomínám si teď, kolik tam byla podpora, nebo ten efekt, který přinese každá investovaná koruna. Jenom vás upozorňuji, že běžná praxe, ale nejenom v těch nejrozvinutějších zemích, ale i v zemích okolo nás je, že návratnost každé vložené koruny do kosmického výzkumu je 190 korun.

Takže moc vás prosím, abyste to zvážili. Zase ten můj návrh, náš návrh, nesměřuje k tomu, abychom navyšovali deficit státního rozpočtu, pouze ze Všeobecné pokladní správy, kde je položka, která je dokonce na podporu inovací plus nějaké majetkové záležitosti státu a případné arbitráže nebo jak se to přesně jmenuje, tak je posílena kapitola Ministerstva dopravy.

Máme se tady dohadovat o zákonu 130. Jenom musím konstatovat, že v rozpočtu je celá řada věcí na podporu extenzivních záležitostí této země, ale bohužel tam chybí podpora intenzivních záležitostí. Téměř dennodenně sleduji jednání tripartity, odborů, kde je velký pláč, proč nejsou v České republice vyšší platy. Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, ony nebudou vyšší, pokud tady budeme budovat logistická skladiště nebo si je tady budou budovat nadnárodní firmy, dokud budeme investovat do zbytečných podpor, které nemají budoucnost, jenom proto, aby vybraná část firem si pomohla, dokud budeme vytvářet podušku pro jistý segment potravinového trhu, abychom ještě více tlačili do rohu prodejce.

Moc bych se proto přimlouval, ono to vypadá jako dramatické peníze, ale věřím tomu a ti, co se účastní akcí podvýboru pro letectví, kosmonautiku a inovace, dobře vědí, že ty podpory fungují. Když jsem se funkce předsedy podvýboru ujímal, tak se ke mně okamžitě dostavovali různí emisaři, kdo co rozkradl, kdo co prošustroval, ale musím říci přes některé výhrady, že tak jak Ministerstvo průmyslu a obchodu v minulých letech koučovalo tyto podpory na inovační podpory, že najdete v těch společnostech, že to funguje. A tam jsou potom zcela jiné platy. Tam se vytváří sociální potenciál. Takže ne rozdávat na neperspektivní dotace, ale skutečně přesunout peníze do toho inovačního, co zajistí sociální potenciál. Tam je dneska nedostatek pracovních sil. Takže je to zase provázáno se školstvím. A tam jsou také platy, které začínají od 35, 40 a více tisíc korun v těch firmách pro řadové pracovníky nahoru. To je budoucnost. Není budoucnost ta, která je uplatňována a do které bych si já v tuhle chvíli promítl rozpočet.

Takže ještě jednou opakuji, hlásím se k pozměňovacím návrhům pod čísly 3246 a 3247. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, na závěr svého vystoupení předložím pozměňovací návrh. Jenom bych se chtěl ještě nejprve vyjádřit ke způsobu projednávání návrhu státního rozpočtu, konkrétně jeho kapitoly 315, která se týká Ministerstva životního prostředí. Tu kapitolu jsme projednávali na výboru pro životní prostředí. Bohužel na projednávání si nenašel čas pan ministr životního prostředí, nebyl na jednání zúčastněn, a nebyli přítomni na jednání bohužel ani jeho náměstkové. Takže návrh rozpočtu na výboru pro životní prostředí prezentoval pan státní tajemník Landa. Tedy zdá se, že už úředníci přebírají skutečně postupně vládu.

Za druhé bych se chtěl vyjádřit k formální podobě rozpočtu, tedy zejména rozpočtu kapitoly. Ta je členěna na výdajové bloky a výdajové okruhy, přitom není těmto jednotlivým částem přiřazen nikde žádný číselný identifikátor, takže se tam jednak špatně hledá a jednak se potom velmi špatně, když mluvíme o rozpočtu, na jednotlivé částky odkazuje. Takže je vždycky třeba přečíst a vyjádřit celý název příslušného bloku nebo příslušného okruhu. To je tedy podle mne chyba. Navrhoval jsem, aby byla kapitola vrácena k přepracování, bohužel tedy bezúspěšně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP