(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Seďa. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já věcně souhlasím s návrhem výboru pro obranu. Ale pak je tady ještě pravidlo a právo. To pravidlo říká, že zákonem o státním rozpočtu nelze novelizovat žádný jiný zákon, ani zákon o rozpočtových pravidlech. A v zákoně o rozpočtových pravidlech je prostě napsáno, že minimální výše vládní rozpočtové rezervy je 0,3 %, s tím se nic neudělá. Jinými slovy podle mého názoru v okamžiku, kdy libovolný pozměňující návrh by snížil pod úroveň této ze zákona povinné rezervy, je ten návrh nehlasovatelný. Já jsem vždy tak postupoval a jsem přesvědčen, že je to podle zákona a že nemůžeme porušovat zákon ani pro ty nejušlechtilejší myšlenky.

Jinými slovy ano, já s tím souhlasím, ale musí to navrhovatel bilancovat proti jiné položce než proti vládní rozpočtové rezervě. Ne že by jich tam bylo málo. Tak to bilancujte proti neinvestičním dotacím, podnikatelským subjektům. Tak bude mít pan ministr Babiš méně peněz pro podnikání a budeme mít více peněz pro obranu. Ale nelze to bilancovat proti vládní rozpočtové rezervě v okamžiku, kdy by klesla pod zákonnou úroveň.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom velmi stručně. Já bych byl ten poslední, kdo by nepřál ozbrojeným silám navýšení rozpočtu. Souhlasím tady s předsedou poslaneckého klubu TOP 09, že je to trošku problematické. Možná že by bylo ještě dobré modifikovat tento návrh.

Ale měl bych dvě věci. Jedna věc se týká bezpečnostní situace. Já si myslím, že je to spíše problematika celé vlády, tzn. všech silových resortů. A v rámci Bezpečnostní rady státu by se měly pobavit, jak řešit financování ať už bezpečnostních sborů, tak ozbrojených sil. To je první věc.

A druhá věc. Já si nejsem stoprocentně jist, že resort by efektivně tyto peníze utratil. Ten důvod je prostý. Za posledních x roků, minimálně dva tři roky, resort není schopen utratit kolem 4 mld. korun. Je to dané systémem nákupů a akvizic vojenského materiálu. Takže i tady musíme hledat řešení co nejrychlejší. Já jsem rád, že pan ministr obrany toto řešení hledá. Uvidíme v budoucnu, jak to bude.

Pak je tam otázka taky toho KVAČRu, tzn. Koncepce výstavby Armády České republiky, protože ono to spolu souvisí, i s tím rozpočtem a rozpočtovým návrhem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jak panu předsedovi, tak předsedovi Kalouskovi vaším prostřednictvím poděkovat za to upřesnění. My se teď ještě s jeho pomocí podíváme, jestli bychom nenašli nějaké jiné řešení, protože skutečně má pravdu Jana Černochová, že je potřeba najít legislativně konformní řešení. Já jsem se snažil především argumentovat v tom, aby byl vzat vážně názor výboru pro obranu jak z hlediska posouzení bezpečnostní situace, tak naší schopnosti na ni adekvátně reagovat ozbrojenými silami. A to řešení se budeme snažit najít. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pak že je diskuse v Poslanecké sněmovně neplodná. Děkuji panu poslanci Gabalovi.

Nyní s přednostním právem pan ministr obrany. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem trošku v takové dvojjediné situaci, protože na jednu stranu lze určitě zavnímat pozitivně, že poslanci příslušného výboru podporují nárůst, zajímají se o tu věc velmi intenzivně a argumentují silnými argumenty. Na druhou stranu ale se musím přece jen toho rozpočtu malinko zastat, protože speciálně u tohoto rozpočtu se dá s čísly čarovat poměrně zdárně. Samozřejmě že to obligátní dvouprocento z HDP je jakási alianční mantra a já ji tady určitě nebudu zpochybňovat. Na druhou stranu všichni víme, že relativně vysoký růst HDP v tomto roce nás z hlediska toho procenta prostě penalizuje. A to je myslím fér konstatovat.

Kdybychom vzali hrubý národní produkt z roku 2013 a náš současný rozpočet Ministerstva obrany, tak jsme na 1,2 %. Kdybychom brali procento z celkového rozpočtu, tak výdaje na obranu činí 4 %. Pokud bychom srovnali rozpočet z roku 2015 a ten, který tady leží před vámi na rok 2016, tak je tam nárůst 9 %. Nárůst 9 % mají zhruba dvě nebo tři alianční země v Evropě.

Já probůh netvrdím, že by armáda nepotřebovala víc. Já netvrdím, že 50 mld. není ten práh schopnosti skutečného rozvoje a ne pouhého látání děr. Ale vzhledem k tomu, co tady bylo taky řečeno z hlediska nutnosti té rozpočtové rezervy, tak budu velice rád, když se najde třeba ještě nějaký jiný způsob. A mohu vám garantovat, že už v tuhle chvíli připravujeme, byť třeba k tomu vůbec nedojde, další projekty, které by byly schopny případně nějaký nárůst smysluplně absorbovat.

Takže děkuji na jednu stranu za tu podporu, za tu argumentaci, na druhou stranu jsem jenom chtěl pár slovy říci, že rozpočet na rok 2016 umožňuje armádě dýchat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi obrany. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem byl v Paříži v době, kdy jste někteří sledovali to, co se tam odehrává, odsud. Bohužel jsem byl na tom místě, kde se to odehrávalo. A ono to tam vypadá tak nějak jinak, než když se na to díváte z dálky. Najednou zjistíte, že ti politici se rozhodují ve vteřinách, v hodinách a ve dnech tak, jak za normálních okolností se rozhodují politické reprezentace několik let. Kromě toho, že Francouzi zjistili, že je Britové mají rádi, tak udělali mnoho různých opatření typu výjimečný stav, prohloubení spolupráce tajných služeb, rozpočtová opatření, která znamenají významné posílení vnitra a armády, atd. Já si myslím, že situace je opravdu vážná a je potřeba ji vnímat tak, jaká je realita.

Návrh se dá samozřejmě věcně asi podpořit, ale je složitější nějak to zapracovat do rozpočtu. Myslím, že by tady mohla být nějaká shoda typu francouzské shody, kdy si Hollande zavolal všechny představitele opozice a řekl jim: hele, teď neblbněte, teď na to opravdu není čas. A vidíte, že to funguje. Já si myslím, že tady by mohla být shoda buď na tom, že jsme všichni připraveni během vteřin, během minut, během hodin posílit vládní rozpočtovou rezervu tak, aby bezpečnost občanů České republiky mohla být zajištěna maximálním způsobem, anebo se dohodnout v této chvíli na tom, že nebudeme brát z rozpočtové rezervy do kapitoly, ale že naopak navýšíme vládní rozpočtovou rezervu, která by pro takový okamžik mohla být připravena. Berme to vážně. Nedívejme se na to jako na nějaký vzdálený příběh, televizní seriál. Tohle je realita, které se nezbavíme. Tohle je realita, která dostíhá i nás. Prostě chovejme se v tomto opravdu velmi nepoliticky, ale odpovědně vůči občanům České republiky. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP