(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: pan poslanec Adolf Beznoska z pracovních důvodů, paní poslankyně Vlasta Bohdalová od 14.30 z osobních důvodů, paní poslankyně Jana Hnyková do 13 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Gabriela Hubáčková z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jitka Chalánková do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Bohuslav Chalupa od 13 do 22 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Junek do 13 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Martin Komárek do 10 hodin a od 17.30 z osobních a pracovních důvodů, pan poslanec Vladimír Koníček z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Kořenek z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jana Lorencová do 14 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Jiří Mihola z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Pastuchová od 17.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Gabriela Pecková z pracovních důvodů, paní poslankyně Anna Putnová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Martin Sedlář z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Tureček bez udání důvodu, pan poslanec František Vácha z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Marian Jurečka do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů.

Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body: bod 5 - státní rozpočet, druhé čtení, bod 66, sněmovní tisk 637, zadávání veřejných zakázek, a bod 67, sněmovní tisk 638, zákon související se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Poté bychom se případně zabývali body z bloku prvních čtení zákonů.

Dále oznamuji, že pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 11.

Vidím přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Romana Sklenáka k programu schůze. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolím si vzhledem k průběhu včerejšího jednacího dne navrhnout změny v pořadu našeho jednání. Konkrétně, abychom dnes po státním rozpočtu, tedy po bodu 5, zařadili bod 22 - zákon o vysokých školách, druhé čtení, tisk 464, a po něm bod 20, tisk 462. Potom by pokračovaly další pevně zařazené body.

A současně na čtvrtek v 11 hodin bod 7, což je novela zákona o státní službě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, mám zapsáno. Další řádně přihlášený je pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Dobré ráno. Dovolil bych si navrhnout za klub KDU-ČSL, tak jak teď říkal pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, po bodu 20 doplnit bod zřejmě číslo 6, původně to byl bod 7, a je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a změny některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 489, druhé čtení, po navrhovaném bodě číslo 20. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, mám zaznamenáno. Děkuji panu poslanci.

Nyní má slovo pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vyslechl jsem oba dva návrhy, které umím podpořit, umí je podpořit náš klub. Chci dát doplňující návrh, abychom projednali dnes bod číslo 100, sněmovní tisk číslo 425. Je to návrh zákona našeho klubu o stavebním spoření a státní podpoře, v prvém čtení. Nepředpokládám dlouhou rozpravu. Myslím, že to můžeme rychle pustit do dalších čtení. Ten zákon tady leží od března. Navrhuji, abychom ho zařadili případně po těch bodech, které navrhl pan předseda Sklenák a pan poslanec Klaška, to znamená za ty tři body, že bychom zařadili bod 100. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže v případě, že by prošly ty body, tak po bodu číslo 6, který navrhl pan poslanec Klaška. (Ano, děkuji.) Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.

Jestli se nikdo další nehlásí k pořadu schůze - pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Měl jsem původně ambici se zařadit se svou žádostí a prosbou navázat na pana poslance Sklenáka, ale teď jsem viděl tu sérii, která byla přede mnou načtena, takže bych se rád se svou žádostí zařadil za pana poslance Stanjuru, budu to samozřejmě respektovat. Je to prosba na pevné zařazení sněmovního tisku 628 - omlouvám se, teď podle přečíslování vám neřeknu číslo bodu, aktuálně je to číslo bodu 124. Takže bod 124, sněmovní tisk 628. Je to koaličně-opoziční návrh na novelu zákona číslo 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Je to zákon, kde je dohoda, a chci za to poděkovat kolegům, na zrychleném čtení podle § 90. Ten zákon není politický, je vydiskutován a projednání by mohlo skutečně zabrat deset minut.

Takže pokud bude vůle a čas, prosím o zařazení tohoto bodu, sněmovního tisku 628, za poslední bod, který teď byl načten, tedy za návrh pana poslance Stanjury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče Kolovratníku. A je-li to všechno, budeme hlasovat.

 

Budeme nejprve hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka, který po dnešním prvním bodě, což je číslo 5, návrh státního rozpočtu, druhé čtení, chce zařadit bod 22, sněmovní tisk 464, a bod 20, sněmovní tisk 462. A dále na čtvrtek na 11. hodinu chce pevně zařadit bod číslo 7.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 22. Přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Klašky, který navrhuje po právě teď přijatém bodě 20 zařadit bod číslo 6, je to sněmovní tisk 489, druhé čtení.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 23. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana předsedy Stanjury, který navrhuje po právě schváleném bodu číslo 6, sněmovní tisk 489, zařadit bod číslo 100, sněmovní tisk 425. Je to první čtení zákona o stavebním spoření.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Stanjury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 24. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP