(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Zbyňku Stanjurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Gabal, kterého ale nevidím, takže ruším jeho přihlášku. Další řádně přihlášenou je tedy paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Přeji vám všem příjemný večer, vážené dámy a vážení pánové. Navážu na slova našeho předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. On rozehrál ten příběh, jak to vypadá v podnikatelském prostředí, cestovním ruchu, a já k tomu přidám ještě pár vlastních postřehů. Na úvod zde přiznám střet zájmů.

Takže víme, že v současné době se nám blíží konec roku. Většina cestovních kanceláří má sepsány smlouvy většinou do konce kalendářního roku. A podle litery zákona a podle smluv šest týdnů předtím, než naběhne konec roku neboli ta jejich smlouva na dobu určitou, tak musí od svého smluvního partnera, od své pojišťovny, některé z těch šesti, dostat výpověď. Takže to se děje i v těchto dnech. Protože dokud to neprojde opravdu až podpisem pana prezidenta, tak to není ještě zcela nově schválená novela tohoto zákona. A tak jak mnozí mluvíme s podnikateli z různých oblastí, tak vím, že i tato novela přináší slušným podnikatelům právě v oblasti cestovního ruchu další regulaci, další hlášení, další byrokratické věci, oni bohužel už řekli: my už rezignujeme, my to všechno budeme dělat, jenom prosím vás, ať už to něco je, protože teď je konec roku, my už máme katalogy, my už prodáváme na příští rok, a jestliže najednou se stane, že nebudeme pojištěni, tak my opravdu nemůžeme prodávat zájezdy. Samozřejmě můžou, ale už budou mít sankce, už správně musí přijít na živnostenský úřad, nahlásil konec prodeje zájezdů. Takže v takové fázi se nyní nacházíme.

Je dobře, že zde už padlo, jak to celé probíhalo. I já chci poděkovat Senátu, protože jsem sledovala celý ten postup. A toto je jediný kompromis, jediná možnost v tuto chvíli, jak pro, opakuji, slušné cestovní kanceláře, které mají svoji historii, svoje jméno, a pojišťovny je většinou znají. Tam to funguje opravdu tak ve vztahu pojišťovna - cestovní kancelář, že už jsou roky partnery, a i ti jednotliví pojistitelé svoje klienty znají důkladně, čili už vědí, do čeho jdou. A slyšela jsem, že většinou to pojistné se tak jako tak bude ještě zvyšovat, protože chtějí mít záruku při tom zpřísňování pravidel, že to bude všechno oboustranně důvěryhodné.

Máme na trhu - ne na trhu, máme cestovní kanceláře, které se sdružují ve dvou asociacích. Minule tady prezentoval, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Tomio Okamura jednu z nich, těch asociací, což je Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Měl jiný názor tehdy než já. Teď už jsem dostala i do rukou dopis této asociace, že se shodují také v tom názoru, abychom přijali kompromisní stanovisko, čili pozměňovací návrh Senátu. A pak je druhá, Asociace cestovních kanceláří České republiky, ta se celou dobu snažila situaci napravit. Čili situaci jinou, než byla schválena v Poslanecké sněmovně v září tohoto roku.

Mluvilo se zde také v tom minulém čtení, ve třetím čtení, druhém čtení o možnosti bankovních záruk. Už se k tomu nechci vracet, jenom zopakuji, že to není to nejlepší řešení pro pojištění cestovních kanceláří, potažmo pro klienty. Takže lepší systém pojištění je garanční fond. O tom jsme mluvili od začátku celého projednávání novely tohoto zákona, o tom jsme říkali: pojďme už teď do toho, pojďme. Pojišťovny byly ochotny také k tomu přispět. Čili jsem ráda, jestli toto máme na programu dne jakoby od zítřka, nebo jestli už je kus projednán v tomto směru, protože to je opravdu nejfunkčnější, nejlepší možnost pojištění a ochrany klientů před insolvencí při úpadku cestovních kanceláří. Čili to znova opakuji, to je to nejlepší, jak zajistit hlavně ochranu klienta, bude-li vytvořen garanční fond. Tak to funguje v mnoha státech. Nebudu tím opět zdržovat, už jsem to tady říkala ve svých minulých vystoupeních.

Chci ještě pro ty, kteří neměli možnost se seznámit důkladně s návrhem pozměňovacího návrhu a té vratky, když to tak řeknu, ze Senátu, tak tímto krokem dojde k plnému odškodnění klienta v případě krachu cestovní kanceláře. Paní ministryně tady říkala o tom, že do roku 2017 musíme přijmout novelu, která k nám dopadá, je to nařízení Evropské komise, kterým se budou řídit služby v cestovním ruchu a veškeré služby s tím spojené. Čili to máme ještě před sebou a měli bychom se tam, ale se vší opatrností a pozorností, věnovat tomu a myslím, že už nyní, protože toto již na úrovni Evropy proběhlo, ale zatím ještě to nebylo medializováno, ale k tomuto jednání už tam došlo. Čili už je nejlepší o tom jednat, řeknu, ještě zítra.

Na závěr řeknu, že tedy klub ODS, jak padlo už z úst pana předsedy Zbyňka Stanjury, podpoří senátní návrh. A v tomto případě jsem také velmi ráda, že 22. října to bylo kromě dvou senátorů, kteří hlasovali proti, pět, tuším, se zdrželo, tak přes 60 senátorů toto podpořilo. Takže se vyjadřuji pro toto souhlasné stanovisko.

A vám všem děkuji za pozornost. Byli jste velmi milí, že jste mě poslouchali.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její příspěvek. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom ve stručnosti chtěl podpořit slova pana kolegy Stanjury. Protože kdybychom se lépe poslouchali, tak někteří poslanci z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tady na toto nebezpečí upozorňovali. Vystupoval Petr Bendl, vystupoval jsem já. Říkali jsme, že jsme měli na výboru zástupce pojišťoven a bank. Že nám jasně deklarovali, za jakých podmínek jsou ještě ochotni jít anebo nejít někam. Takže ona to nebyla taková procházka. Samozřejmě kdybychom se poslouchali a užili, jak se říká, selského rozumu, tak jsme ten zákon měli schválený. Takto jsem taky rád, že Senát udělal jakési nápravné opatření a vrátil to tam, na co my jsme upozorňovali. Ale domnívám se, že kdyby to nebylo jenom o tom, že to někdo řekl z opozice, tak jsme mohli být dál, zabývat se dalšími zákony a tento zákon mohl být dávno schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se taky k tomuto návrhu. Já jsem to tady poslouchal, ono je to trošku jinak, než tady říkali moji předřečníci, takže bychom mohli přestat politikařit. Původní návrh vládní novely jsem podporoval, protože přináší vyšší ochranu spotřebitele a korektní vztahy mezi cestovními kancelářemi a pojišťovnami. Původní návrh novely schválený Poslaneckou sněmovnou je v souladu s rozsudky Evropského soudního dvora, které říkají, že členské státy mají zajistit, aby spotřebiteli byly vráceny všechny vložené finanční prostředky v případě úpadku cestovní kanceláře. Je také v souladu se zcela novou směrnicí Evropské unie o souborných službách, která byla schválena dne 27. 10. 2015 po mnoha letech Evropským parlamentem, čeká nás transpozice. A v neposlední řadě byl tento návrh i v souladu s nálezem Ústavního soudu České republiky z července letošního roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP