(14.20 hodin)
(pokračuje Havlová)

A také se ptám jako místopředsedkyně strany Úsvit - národní koalice, jejíž zákonné návrhy premiér této země odmítá s komentářem, že Úsvit je xenofobní sekta. Ptám se zde na plénu Sněmovny, protože věřím, že ve Sněmovně smím beztrestně hovořit o politice v českých zemích, a chci jasnou odpověď, podle jakých pravidel se v České republice bude řešit problém imigrace a s ním související rozvoj islámu v České republice. Smí, či nesmí občan České republiky dle ministrova výkladu trestního zákona usilovat o neudělení vyšších práv církvi dle českého zákona o církvích? Podotýkám, že bojujeme prostředky zcela demokratickými, jako je petice, kterou podepsalo 35 000 lidí a byla odevzdána do Poslanecké sněmovny, debatami na ideové konferenci spolku proti islámu v přímém televizním přenosu, předložením novely zákona o církvích, která byla touto Sněmovnou zamítnuta, a v neposlední řadě nás čeká volební kampaň Úsvitu - národní koalice společně s Blokem proti islámu do krajských, senátních a sněmovních voleb, neboť jiná cesta k zastavení islámu v České republice prostě není.

Dámy a pánové, žádám zde, právě na plénu Sněmovny, jasné odpovědi. Pan ministr Pelikán tvrdí, že pokud máme v Listině základních práv a svobod zakotvenou svobodu vyznání, snad se ta svoboda týká i jednoho ze čtyř největších náboženství ve světě - islámu. A doufá, že islám nebude ze svobody vyznání vyloučen. Já doufám, že křesťanství bude mít v České republice větší práva než islám. Já doufám, že islám nikdy v České republice vyšší práva církví dle zákona o církvích nezíská. A chci jasnou odpověď pana ministra, zda mě i ostatní se stejným názorem chce za to kriminalizovat. Ptám se na plénu, neboť pan ministr v onom rozhovoru pro iDnes jasně naznačuje, že trestného činu se měl dopustit i prezident, který na otázku - cituji: "Myslíte si, že se provinění vůči zmíněnému paragrafu dopustil i prezident?", odpověď pana ministra zní: "To si netroufám hodnotit, pan prezident je vyňat z působnosti trestního zákona."

Nedávno jsem o islámu slyšela slova, která vám nyní přečtu. Prosím, aby pan ministr jasně řekl zde na plénu všem, zda jde, či nejde dle jeho slov o trestný čin, když někdo veřejně pronese tyto věty: "Islám není náboženství, islám je životní filozofie. Islám je něco z naprosto cizí odlišné kultury, kterou, pokud to umožníme, přijmeme. Je to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit, a je to něco, co jestliže implantujeme do naší civilizaci, tak nás to zničí." Na to chci slyšet jasné odpovědi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Havlové a budeme pokračovat v návrzích na změnu pořadu schůze. Nyní pan poslanec Martin Lank, připraví se pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu výrazně stručnější. Já bych rád navrhl přednostní projednání bodu č. 111, což je sněmovní tisk 525. Chtěl bych ho zařadit dnes za již pevně zařazené body. Pro připomenutí, jedná se o novelu zákona, která má jednoznačně určit trestnost vojenské služby u tzv. Islámského státu. Problém je v tom, že dneska zákon zakazuje vojenskou službu u cizích států, Islámský stát ale není uznaný stát z pohledu mezinárodního práva, a proto se na něj ani tato úprava nevztahuje. Do armády Islámského státu odcházejí tisíce Evropanů, nikdo nemůže vyloučit, že tam budou postupem času odcházet i Češi. My máme obsáhlou právní analýzu, která jednoznačně říká, že to je reálný problém. Za důležité považuji, že proti tomuto návrhu se nestaví ani bezpečnostní služby, naopak ho vítají. A rovněž bych podotkl, že se nejedná o iniciativu pouze našeho klubu, ale že ji podepsali i kolegové z koalice a novela je zpracovaná členem Legislativní rady vlády.

Je zřejmé, že zejména ve stínu teroristických útoků, které se odehrávají po Evropě, kdy je z veřejně dostupných zdrojů známé, že minimálně v jednom případě se do útoku zapojil právě navrátilec z Islámského státu, tak za této situace je nutné přizpůsobit český právní řád aktuálním bezpečnostním rizikům. Proto vás žádám o podporu mého návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já navrhuji, aby byl z pořadu této schůze vyřazen bod číslo 7. Týká se to novely zákona 130 o podpoře vědy a výzkumu. Pan vicepremiér Bělobrádek slíbil na školském výboru, že před projednáváním dále - údajně, nejsem členem - bude kulatý stůl odborníků, aby se vyřešil poměrně rozsáhlý spor, kdy několik lidí tady odpracovalo velice tvrdě z hnutí ANO a od nás nějaký pozměňovací návrh a nyní na něm není shoda tak, aby prošel, a myslím, že je to ku prospěchu věci.

Druhý návrh je na vyřazení bodu číslo 24, novela vysokoškolského zákona, z prostého důvodu. Není tady pan zpravodaj, který je v Číně. Samozřejmě že můžu navrhnout i alternativy, protože se dají obě záležitosti - tak druhé hlasování by bylo, že oba body by byly zařazeny přednostně jako první a druhý bod příští úterý po 14. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě prosím zopakovat - čili vyřazení bodu 7, 24 a 14.

 

Poslanec František Laudát: Vyřazení 7 a 24 z pořadu schůze a alternativa k tomu je zařadit bod 7 a bod číslo 24 jako první a druhý bod příští úterý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přespříští, samozřejmě. Fakticky chce na tento návrh reagovat místopředseda vlády pan Bělobrádek. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte čas k faktické poznámce.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, kulatý stůl se má týkat věcného záměru nového zákona, nikoli této novely. Takže ten můj slib platí, ale týká se jiného tisku, ten je teprve v mezirezortním připomínkovém řízení a k němu proběhne začátkem prosince kulatý stůl. Takže netýká se to tohoto bodu 7 a prosím, aby byl zařazen tak, jak byl navržen na pořad schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan předseda klubu TOP 09 s přednostním právem k pořadu schůze, připraví se pan poslanec Koníček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já nechci v rámci schvalování programu zneužívat přednostního slova a už vůbec netoužím po tom, abych argumentačně jakkoli soupeřil s paní poslankyní Havlovou. Nicméně padlo tady několik vět na půdě Poslanecké sněmovny, o kterých si myslím, že si prostě zaslouží v té veřejné diskusi svoji odezvu, a já bych ji chtěl říci.

Paní poslankyně Havlová řekla mimo jiné, že pevně doufá, že v České republice bude mít křesťanství větší práva než islám. Já jsem křtěný, já jsem biřmovaný, já jsem věřící, aniž bych to někomu vnucoval, svoji víru, a jsem předseda klubu politické síly, která se definuje jako křesťanská a konzervativní. Přesto, nebo snad právě proto chci říct, že trváme na tom, že chceme žít ve společnosti, která respektuje Listinu základních práv a svobod, že chceme žít ve společnosti, kde nikdo nesmí mít větší nebo menší práva podle víry a náboženství, které vyznává, že chceme žít ve společnosti, která bude dostatečně silná a akceschopná, aby tvrdě zakročila proti jakémukoli extremismu, jakémukoli fundamentalismu a jakémukoli terorismu páchanému ve jménu jakéhokoli náboženství. To ano, to je důležité a na to se soustřeďme. Ale zredukovat to na větu, že nositel jednoho náboženství musí mít větší práva než nositel jiného náboženství, by bylo popření zásad, ke kterým Ústava povolala tuto Poslaneckou sněmovnu. Já proti tomu protestuji. (Potlesk v části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP