(14.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Chci jenom připomenout běh tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou. On šel relativně klidně a dobře včetně prvního projednání v rozpočtovém výboru. Nebyli jsme to my, kteří vytahovali složky na poslance, kteří si dovolili podat pozměňovací návrh. Byl to někdo úplně jiný. My jsme v tom návrhu zákona postupovali pořád stejně. Když jsme jednali poprvé v rozpočtovém výboru, podruhé v rozpočtovém výboru, když jsme projednávali v prvním, druhém, třetím čtení, tak jsme zachovali i v závěrečném čtení. Takže postoj našeho klubu byl jasný od začátku bez ohledu na to, kdo načítal jaké pozměňovací návrhy. Mluvil jsem o tom podrobně ve vystoupení k tomu zákonu, nebudu se vracet.

Ale neobviňujte opozici z toho, že teď Česká republika nějaký problém. Od toho tady máme vládní většinu, aby ona si zajistila plnění mezinárodních závazků. A to jste dneska nezvládli. Tu vinu nesvalujte na nás, hledejte ji doma někde mezi sebou, možná na koaliční radě nebo jak těm našim bývalým ká devítkám říkáte. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Laudát. Připraví se pan poslanec Černoch.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já skutečně jenom zopakuji to, co tady už zaznělo. Pane ministře financí a pane předsedo strany, řešte si svoje problémy skutečně jinde. Tohle není koaliční jednání. To za prvé.

Za druhé, prostě jste ten zákon vedli nešťastným způsobem. Jde o odborné selhávání vašeho ministerstva. My tady skutečně nejsme od toho. Vy sám dobře víte, že když máte ve firmě jednapadesát, tak už můžete dělat prakticky téměř všechny operace. Kolik že poslanců byste potřeboval, abyste normálně řídil to, co máte, pořádně? Vyřiďte si to doma, nás do toho nezatahujte. Je to váš problém. Je to váš byznys.

A navrhuji, abychom co nejrychleji vyřadili ten bod a šli domů. Chtěl jsem, abychom se rozešli solidně a v klidu na víkend. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Černoch. Připraví se pan poslanec Sklenák. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zaznělo to tady už několikrát. Úsvit podporuje konstruktivní návrhy. Podporuje, podpořil návrh na jednorázový příspěvek důchodcům. Podpořili bychom větší jednorázový návrh. Ale tady došlo k něčemu, co se netýká opozičních stran. To bylo opravdu mezi vámi. A příkladem - návrh pana Šincla z klubu ANO podpořili tři poslanci. Takže neříkejte, že opozice může za to, že tento návrh neprošel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan předseda Sklenák. A po něm se ještě přihlásil s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Skutečně se také domnívám, že není nezbytné v tuto chvíli tady vést rozpravu nad tím, co dnes proběhlo ve Sněmovně. Ale pokud už tady mí kolegové vystoupili, tak je potřeba, abych také něco řekl.

My jsme přece ten zákon mohli mít už dávno schválený. On tady byl 18. 9. ve třetím čtení. A jaká byla situace? Byl tady pozměňovací návrh pana poslance Šincla, který měl podporu Sněmovny. A kdyby se bývalo tehdy hlasovalo, tak prošel pozměňovací návrh a potom by prošel zákon jako celek a měli bychom to schválené. Ale byli to právě kolegové přede mnou, kteří přišli s žádostí, že v podstatě podporují myšlenku regulovat provize zprostředkovatelů, ale ten pozměňovací návrh není úplně dokonalý, a říkali: pojďme to vrátit do druhého čtení, tam se dohodneme na znění toho pozměňovacího návrhu a pak to odhlasujeme všichni společně. My jsme na to přistoupili jako na nabídku, že jsme se chtěli chovat korektně. Na pozměňovacím návrhu jsme se dohodli. Měli jsme kladné stanovisko České národní banky, kladné stanovisko Ministerstva financí. A když se dneska hlasovalo, tak kolegové pro něj nehlasovali.

Jako vy se nám divíte, že jsme se zachovali tak, jak jsme se zachovali při závěrečném hlasování? Takže teď je potřeba znovu a lépe. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo a nechci dlouho zdržovat. (Smích z pléna zleva.) Ale nevím teď, jestli vstupuji do koaliční diskuse, anebo do diskuse Poslanecká sněmovna kontra vláda. Vláda nám sem předložila nějaký návrh, který jsme byli připraveni podpořit. Jednomyslně. Neměli jsme s tím žádný problém. Koneckonců souvisí se závazky České republiky. Byl zatížen nějakým pozměňovacím návrhem, který měl svůj smysl, protože byl v zájmu spotřebitele. Ten pozměňovací návrh měl svůj prudký odpor ze strany koaličního partnera, protože odporoval obchodním zájmům rodiny Babišovy. (Poslanci hnutí ANO hučí a nesouhlasně kroutí hlavami.)

My jsme byli ochotni něco podpořit, něco ne. A vy, sociální demokraté, jste řekli: My nechceme věřit vám, opozici. My nechceme věřit zločinnému Stanjurovi. Nechceme věřit zločinnému Kalouskovi. My chceme věřit tomu úžasnému Babišovi, s kterým prostě uděláme ten společný koaliční pozměňující návrh. Ten schválíme. Horizonty se rozjasní. Růže rozkvetou a ptáci začnou zpívat.

My jsme to pochopili a nebránili jsme vám v tom. Podpořili jsme vám vrácení do druhého čtení. Vy jste si to s tím Babišem dohodli. Vy jste si rozhodli, že si to v koalici prohlasujete. A pak se nám nemůžete divit, že s tím nechceme mít nic společného. Tak jsme se tak jako zdrželi. Teď je vás dost. Vy jste si to mohli prohlasovat.

Promiňte, my jsme vám nechtěli dělat užitečné idioty. Ono úplně stačí, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, že za užitečného idiota obchodních zájmů rodiny Babišovy jste vy sociální demokrati sami. To my už nemusíme. A to jste dneska dokázali. To jste dneska prosím dokázali.

Jestliže včera váš pan předseda sociální demokracie Sobotka, který tu dnes není, což je mi líto, řekl o pražské koalici, že to byla chromá kachna, tak nevím, co říct o vaší koalici. Vy jste, promiňte, vy jste banda pimprlat, kterou si vodí na drátě jeden oligarcha, a my vám u toho nechceme svítit a nebudeme vám u toho svítit, protože bychom jako vy vypadali jako parta šašků a to nechceme. (Velký potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen dále do rozpravy, budeme pokračovat tak, jak bylo dopředu avizováno. Nejprve tedy padl procedurální návrh na vyřazení zbývajících bodů z této schůze. Zavolám a přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení vašimi kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení zbývajících bodů z této schůze, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 80, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 7. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že zbývající body této schůze jsme vyřadili.

 

Všem vám děkuji za účast a končím 35. schůzi. Přeji vám příjemný víkend.

 

(Schůze skončila v 14.18 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP