(13.30 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Ať budete hlasovat proti návrhu paní poslankyně Kovářové, nebo proti mému pozměňovacímu návrhu, vysvětlete voličům, starostům a nám kolegům, proč podporujete rozmach nebo minimálně další tolerování nelegálního hazardu. Paní kolegyně poslankyně Kovářová podala pozměňovací návrh, aby věcně a jasně vyřešila právní nejistotu v oblasti kvízomatů. Proč Ministerstvo financí tento návrh nepodporuje? Proč dále chce tolerovat nelegální činnost? Anebo můj pozměňovací návrh. Já prostě kvízomaty a potažmo tímto slevomaty, kurzomaty a další paskvily jednoznačně ze zákona zakazuji. A může přijít policie, město a je právně jasné, že provozovatel nelegálního zařízení je postižitelný a nemáme se o čem bavit. Takže kolegové, můžete být domluveni v rámci nějaké koaliční dohody, ale tím, že zamítnete pozměňovací návrh můj nebo kolegyně Kovářové, přijmete odpovědnost a umožníte, že černý byznys a daňové úniky nám tady pokvetou dále. A současně myšlenku vaší vládní priority EET tak sami pošlapete a sebe poněkud znevěrohodnotíte.

Já už nebudu dále ještě citovat část, kterou tady mám, možná vás to ne všechny úplně zajímá, ale na závěr bych chtěl zdůraznit k tomu svému pozměňovacímu návrhu, který se týká těch kvízomatů, že vůbec není pravda to, co je ve stanovisku vlády, že můj pozměňovací návrh znemožní zvýšení daní od 1. ledna 2016. Stanovisko vlády je zcela irelevantní. Já navrhuji zvýšit daně od 1. ledna 2016, já to navrhuji v tom pozměňovacím návrhu, a kvízomaty řešit až po dokončení notifikace od 1. dubna 2016. Tady záleží na tom, jak rozhodnete, zda budeme dále tolerovat tuto nelegální činnost, o které se tolik ve sdělovacích prostředcích mluvilo, tak jak jste slyšeli ty mé citace, anebo prostě povolíme pokračování daňových prázdnin pro ty, co se vyhýbají placení daní z hazardu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji několik přihlášek. První má faktickou poznámku pan poslanec Šincl, po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající, já jenom v rychlosti bych chtěl reagovat na svého předřečníka. Ono těmi projevy tady to potom vypadá tak, že se to chce natahovat a zdržovat a podobně, aby tady dneska nebylo nic schváleno. Já vás tedy chci jenom poprosit, tady všechny, abychom to pokud možno zkrátili a hlavně schválili, protože to je naším společným přáním, tak jak jsme všichni deklarovali.

Jenom ještě tady ke kolegovi, prostřednictvím pana předsedajícího, v rychlosti o těch kvízomatech. Kdyby si kolega - má možná problém v tom, že asi nečte stanoviska Ministerstva financí, jako mnozí tady další samozřejmě. Ale já mám ten problém, že to všechno samozřejmě čtu a s tím, že kdybych si to všechno přečetl, tak bych tam samozřejmě našel i ty kvízomaty. Ty kvízomaty nemusí být řešeny tak, jak on navrhuje, protože to řeší stávající loterijní zákon. Protože bych k tomu mohl zarecitovat to stanovisko, ale není to teď mým cílem - s tím, že ještě malou poznámku o té konferenci. Je škoda, že pan ministr financí či někdo z Ministerstva aspoň mě nepozval na tuto konferenci.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já chci ujistit, že to nechci protahovat, a řekl jsem ve svém projevu, že podpoříme tento návrh a nebudeme nic zdržovat. To říkám na rovinu. Tento návrh podpoříme. Ale pokud tedy ty kvízomaty jsou řešeny, jestli by mi tady mohl někdo ocitovat, na základě jakého paragrafu, jakého ustanovení, jakých instrukcí ze stránek Ministerstva financí pro ty obce. Prosil bych konkrétní odpověď, kde a čím je to jasně řešeno. A pokud ano, tak proč tedy u nás je tolik provozovaných nelegálních kvízomatů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Tak já bych to kolegovi vysvětlil, možná za pana ministra, který by to měl vysvětlovat, a za pana předkladatele, nicméně já se toho tedy chopím. Ty kvízomaty lze provozovat pouze na základě povolení vydaného příslušným správním orgánem. Vzhledem k tomu, že doposud příslušným orgánem, jímž je Ministerstvo financí, povolení k provozování takového technického zařízení, což je kvízomat, nebylo vydáno ani jedno jediné zatím v České republice, tudíž při provozování kvízomatu někde v České republice, tak každý kvízomat je nelegální zařízení. To je - zdůrazňuji - nelegální zařízení. Proto Ministerstvu financí a Finanční správě a Celní správě a tak dále nebrání nic v tom, aby mohly takto na takovýto kvízomat ukázat a postihovat takového provozovatele.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pro pořádek přečtu ještě jednu omluvu. Dnes z osobních důvodů od 13 do 21 hodin se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera.

Nyní s přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Nechci, abychom hazardovali s důvěrou občanů, je pátek odpoledne. Takže dávám procedurální návrh, abychom dokončili tento bod případně i po 14. hodině včetně hlasování a potom tedy podle dohody předsedů poslaneckých klubů, nebo aspoň většiny, bychom zahlasovali o vyřazení posledního bodu a šli domů. Takže procedurální návrh, abychom dokončili včetně hlasování tento bod a k tomu aby uzpůsobili své vystupování všichni další.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zavolám kolegy z předsálí, je to procedurální návrh, takže o něm dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, tak jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno je 148 poslanců a poslankyň, pro návrh 106, proti 1. Výsledek je, že tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v rozpravě a mám zde faktickou poznámku pana poslance Zahradníčka. Není tomu tak. V tom případě je přihlášena řádně paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve považuji za potřebné vyjádřit se ke stanovisku Ministerstva financí, které k mému pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem C, uplatnilo v garančním výboru negativní postoj. Ministerstvo konstatovalo, že současná regulace je na provozování kvízomatů zcela uplatnitelná. Dále Ministerstvo financí uvedlo, že navrhovaná změna má spíše za cíl umožnit do budoucna dle předkladatele lehčeji podřazovat pod obecnou definici, respektive pod konkrétní definici sázkové hry více případů. K tomu je nutné uvést, že vzhledem k dosavadní judikatuře, znění platného zákona a praxi toto není nutné ad hoc mimo rámec konkrétní právní úpravy této oblasti podle sněmovního tisku číslu 578 upravovat a zavádět. Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 21. srpna 2014, číslo jednací 9afs150/213, loterijní zákon nikde nevymezuje, jaké procento náhody musí být ve hře zastoupeno, aby se ještě jednalo o loterii nebo jinou podobnou hru. Není stanoveno, zda se má míra náhody vyskytovat v převažující nebo v podstatné míře. Zcela jistě však náhoda musí být ve hře přítomna, a to v míře nezanedbatelné. Uvedené konstatování se tak zcela vztahuje i na případ kvízomatů. Nezbytné je také podotknout, že navrhovaná změna v případě ustanovení § 2 písm. l) je nesystematická a v návaznosti na požadovanou změnu v ustanovení § 1 odst. 2 tak i nadbytečná.

Tolik stanovisko Ministerstva financí - vidíte, pane poslanče Šincle prostřednictvím pana předsedajícího, že stanoviska někdo čte. Tolik Ministerstvo financí, jehož stanovisku v zásadě rozumím tak, že v současnosti je všechno v pořádku. Všem je všechno jasné, všechno je bez problémů. Jenže ono všechno v pořádku viditelně není. Dovolte mi, abych vysvětlila, proč si to myslím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP