(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře. Zahajuji 34. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 56 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů v pátek 2. října.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

 

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Jiřího Petrů. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, proto rozhodneme v hlasování číslo 1 o tomto návrhu, aby ověřovatelé byli paní poslankyně Jana Hnyková a pan poslanec Jiří Petrů.

Zahájil jsem hlasování číslo 1 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 93 pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 34. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Jiřího Petrů.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: pan místopředseda Bartošek z pracovních důvodů, Jiří Běhounek ze zdravotních důvodů, Jan Birke bez udání důvodu, Milan Brázdil bez udání důvodu, Marek Černoch od 15.30 z pracovních důvodů, Ivan Gabal do 11 hodin z pracovních důvodů, Olga Havlová z pracovních důvodů stejně jako David Kádner, Vít Kaňkovský do 9.30 z osobních důvodů stejně jako Květa Matušovská, Lukáš Pleticha - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Ladislav Šincl na zahraniční cestě, Karel Tureček - pracovní důvody, Josef Vondrášek a Josef Vozdecký ze zdravotních důvodů stejně jako Vlastimil Vozka, ze zdravotních důvodů také do 11 hodin Jaroslav Zavadil, od 14.30 Václav Zemek a ten se omlouvá také ještě od 9 hodin do 13 hodin, pan poslanec Zemánek od 14.30 z pracovních důvodů, Marek Ženíšek od 11.45 z pracovních důvodů. Dále byly doručeny dnes ráno omluvenky pana poslance Zemka od 9 do 13 hodin, Jaroslava Holíka od 11 do 12 hodin a pana ministra Andreje Babiše na dnešní den na jednání 33. a 34. schůze.

Ze členů vlády se dále omlouvají pan místopředseda Pavel Bělobrádek do 11 hodin, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, Daniel Herman a Milan Chovanec z pracovních důvodů na celý den, na dopolední jednání z pracovních důvodů Michaela Marksová, do 16 hodin Svatopluk Němeček, z důvodu zahraniční cesty Robert Pelikán, Martin Stropnický; paní ministryně Karla Šlechtová z pracovních důvodů na celý den, pan ministr Ťok z důvodu zahraniční cesty stejně jako pan ministr Zaorálek, z pracovních důvodů se dále omlouvá paní ministryně Kateřina Valachová.

To byly omluvy na 34. schůzi, resp. na dnešní den. Sděluji, že do zahájení schůze jsem oznámil všechny omluvy.

Přistoupíme ke schválení pořadu 34. schůze. Budeme hlasovat o návrhu. Protože ho nemůžeme měnit, tak budeme hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen v žádosti 56 poslanců. V samotné schůzi pak musíme konstatovat, že jeden bod byl v 33. schůzi projednán, a nebude tedy schvalován. Učiním tak až po schválení pořadu schůze a po jeho schválení bychom schůzi krátce přerušili na povinný program podle jednacího řádu tak, jak jsme se dohodli na grémiu. Protože je čtvrtek, v probíhající schůzi je dnem, kdy jsou interpelace, a potom bychom doplnili tyto body.

Před hlasováním o pořadu schůze se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek jako předseda klubu TOP 09. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Bude-li schválen program mimořádné schůze, což vřele nedoporučuji, ale podřídím se vůli Sněmovny, ale bude-li schválen, prosím, pane předsedající, abych dostal slovo s procedurálním návrhem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, samozřejmě po schválení pořadu schůze. Pan poslanec Rykala má náhradní kartu číslo 17.

 

Nyní tedy rozhodneme o pořadu schůze v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 126 pro 71, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy ještě před přerušením pan předseda klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil svůj procedurální návrh, ve kterém chci poprosit, abychom zmobilizovali zbytky rozumu. Jakkoliv nám některé účelové argumenty přisuzují opak, tak my tady opravdu nebojujeme proti zvýšení zdanění hazardu. Nám ten obsah nevadí. Alespoň nám nevadí tolik, abychom kvůli němu blokovali schůzi Sněmovny. Jenom jsme prostě přesvědčeni, že návrhy takovéhoto typu, zejména návrhy na změnu daňových sazeb, mají být předloženy řádným návrhem, řádně projednaným, a nemají být schvalovány záplatovaným poslaneckým podvozkem, u nějž do této chvíle stále ještě nevíme, jak dopadne.

Není pravda, že jsme pod výjimečným časovým tlakem. Prosím, počítejte se mnou. Pokud odejde schválený návrh ať už vládní, nebo tří koaličních poslanců, který bude řádně projednaný, ale myslím si, že by měl být vládní, pokud odejde řádně schválený návrh z Poslanecké sněmovny do konce listopadu - a máme v tuto chvíli 8. října - pak máme šanci mít ty sazby účinné.

Nám opravdu záleží jenom na tom, abychom pracovali tak, jak se pracovat má. Velmi prosím o zvážení tohoto návrhu, a proto navrhuji naši mimořádnou schůzi přerušit nikoliv krátce, ale prostě přerušit, a jsem pevně přesvědčen, že předsedové poslaneckých klubů se velmi brzy dohodnou. Já jsem přesvědčen, že jsme schopni nalézt dohodu. Jestli se rozhodnete jít na sílu, je to možné, ale to většinou není ten efektivní způsob. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP