(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já rozumím této debatě. Je pravda, že se snažíme v rámci všech klubů ve Sněmovně hledat nějaký kompromis. K těm opozičním okénkům. Přece všichni, kdo jsme seděli na grémiu a dávali jsme dohromady program tohoto týdne, tak jsme se dohodli a akceptovali jsme vlastně požadavek opozičních stran, aby každá ze stran si tam zařadila jednu svoji prioritu, což se stalo. Předpokládali jsme třeba, že ta debata ke státnímu rozpočtu bude trošku kratší a že se stihnou ty zákony projednat. Bohužel se to nepodařilo. Můžeme si udělat statistiku těch vystoupení a i obsahy, jestli se tam některé věci neopakovaly desetkrát, patnáctkrát, ale to není podstatné, každý má právo samozřejmě říct svůj názor a já to nechci kritizovat. Ale jenom bychom byli objektivní v této debatě.

Pokud se týká té statistiky, o které hovořil pan předseda Stanjura, já řeknu pouze dvě čísla. Není to žádná statistika, je to pouze srovnání stejného období za minulé volební období a stávající volební období. Pokud se týká mimořádných schůzí, tak v minulém volebním období za stejné časové období jich bylo 16 a v tomto volebním období 13, takže to není nějaký dramatický rozdíl a je to zhruba podobné číslo. Minule toho bylo o tři víc.

K tomu času, přestávkám a obstrukcím. Myslím, že nemá smysl to nějak komentovat. Já bych spíš řekl, že pokud se týká té mimořádné schůze, tak z programu, který je navržen, vyplývá, že by se mělo jednat v podstatě 27., kde je vlastně ta priorita, ten vládní návrh, tisk 626, pracovně řečeno "hazard Volný", a potom tedy 5., 6. a 13. Vychází to z toho navrženého programu. Je asi pravda, že jsme to neřekli explicitně, nicméně při podávání té žádosti to takto z toho vyplývá.

Takže tolik jenom velmi stručně moje reakce k těm mimořádným schůzím a té statistice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, jestli se mám smát, nebo plakat. Taková statistika je k ničemu, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy. Aby k něčemu byla, tak musíte říct, jestli ji vyvolala vládní koalice, nebo opozice, tu mimořádnou schůzi. Mimořádná schůze je jedním z nástrojů opozice, legitimních, aby se aspoň o bodech, o kterých chce, debatovalo v návrhu programu. Takže 13 (nesrozumitelné). A hlavně, a o tom jsem mluvil, kolik z těch mimořádných schůzi bylo ve výborových týdnech? Já neprotestuji proti mimořádným schůzím. Je sice úsměvné, když si je svolává vládní koalice - teď nám běží tři, že, a od úterka nám poběží čtyři schůze, jestli se nepletu. Ale dobře. Ale ani jednu z těch čtyř schůzí nesvolala opozice. Dobře, může je svolat koalice, je to nezvyklé, ale abych měl statistiku, musel bych říct, kolik vyvolala opozice, kolik koalice, protože spíš je to nástroj pro opozici docela logicky, protože koalice má většinu a prosadí si na program, co potřebuje, to je taky logické, a kolik z těchto schůzí bylo ve výborových týdnech. To je to, co já kritizuji, ne že... Ale já už vím, jak to bude - pátého a šestého. No pátého to musíme udělat za tři hodiny, abychom šestého mohli skončit. A když to nestihneme pátého ani šestého, no tak budeme hledat zase jiný termín než třináctého. Protože vy tam ta data nemáte. Takže vy jste to svolali a ani jste nám to neřekli. Teď děkuji pěkně, že jsem se to dověděl oficiálně alespoň na mikrofon. Ale to taky nemusí být pravda, vždyť víme, jak to tady funguje.

Takže když budete svolávat mimořádné schůze do sněmovních týdnů, je to sice úsměvné, když si je svolává vládní koalice, to svědčí o tom, že něco nezvládá organizačně, ale proč ne. Nesahejte poslancům, ale i vašim, i vládním poslancům, i ti chystají semináře a mají naplánované akce. A vy, protože něco... Tu jednou zapomene někdo přinést návrh - vždyť to řekněme celé. Kdybyste avizovali tu mimořádnou schůzi k hazardu, vláda byla v pondělí, odsud je to tak 400 metrů. Kdyby to přinesli včas, tak jsme mohli mít první čtení hazardu na této schůzi. Je to tak. Takže někdo pochybil. Dobře, my jsme to akceptovali, mimořádná schůze. A podívejte se, jak narostla ta mimořádná schůze. Já vám jenom říkám dopředu, abyste nečekali, že když už sem přijedeme, tak budeme chtít rychle odjet. Budeme debatovat velmi důkladně a velmi podrobně. Ale to samé budeme chtít v těch výborech. A když výbory nebudou schopny projednat kapitoly rozpočtu, tak zase budeme pod tlakem, budeme obviňováni, že jsou nějaké obstrukce. Ale debatovat o rozpočtu nějakých šest nebo sedm hodin, jestli to vůbec bylo, to mi nepřijde (nesrozumitelné). Jestli někdo opakoval svoje vystoupení, tak to byli představitelé vlády a je to logické. Na tom není nic špatného, já nebudu říkat: to už jste řekl jednou, tak zas můžete přijít k mikrofonu za čtrnáct dní, my už jsme to jednou slyšeli. Já jenom říkám, že jsme přišli v úterý a neplatilo to, co jsme si řekli, pak jsme (nesrozumitelné) týdny a dneska to zase neplatí a oznámili jste nám to stylem - najděte si to na webu, je svolána schůze. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní v pořadí, tak jak se přihlásili, nejprve pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych byl rád, aby se grémium domluvilo skutečně na nějakých asi zřejmě zásadních změnách. Protože čemu jsme vystaveni? Koalice není schopná se domluvit na skutečných prioritách a pak si tady dělá i věci, že i to, co je domluvené, pak se ještě individuálně snaží protlačit svoje body. Tím pádem ty dohody velice komplikují celkový jízdní řád.

Za druhé není možné, nebo je velice špatné, když... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, kolegové a kolegyně, ale prosím o ztišení, aby bylo rozumět, co se zde říká. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Za další, na grémiu padlo upozornění, že je krajně nevhodné, aby byly svolávány různé akce, semináře, do Sněmovny, projednávání některých věcí s odbornou či laickou veřejností v době, kdy běží sněmovna. Přináší to nejen technické a organizační komplikace, ale i bezpečnostní rizika. Sněmovna je nastavená, že v době, kdy zasedá Sněmovna, se tady nic neděje. Všichni předsedové klubů to na grémiu slyšeli. Jestliže takto zcela nekoordinovaně a přepadově svoláváte do výborových týdnů schůze, tak v tu chvíli vystavujete organizátory akcí ať už ve Sněmovně, tak i mimo Sněmovnu, výjezdní zasedání apod., obrovskému hazardu a ztrátě serióznosti. Obrovským způsobem tímhle poškozujete pověst poslanců, pověst Sněmovny jako seriózního partnera. Ani v regionech různé firmy, různí krajští politici, obecní, komunální politici nejsou zvědaví na nějaké šachy, které tady předvádějí dva, tři, čtyři šéfové klubů. Spíše dva. A to, co zkomplikovalo život, a je potřeba asi se nad tím zamyslet, je nový jednací řád, a to je zpětné projednávání dalších návrhů znova, to znamená, že ten zákon, ty návrhy se vlastně do každého výboru vracejí dvakrát. A do tohoto výborového týdne, jestliže vy začnete do toho dělat ještě akce, i bez toho je to svým způsobem chaos, časově se to zcela začíná vymykat, tak prostě působíte obrovský problém.

Problém projednávání opozičních návrhů, předpokládám nebo si myslím, že se nevyřeší dříve, dokud nebude vždy pevně stanoven např. jeden den, a pojďme se bavit o tom rozsahu, kdy bez ohledu na projednávání vládních návrhů nebo koaličních návrhů bude stanoveno, že tento den se prostě budou projednávat opoziční návrhy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP