(17.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Než budeme pokračovat, přečtu tři omluvenky, které ke mně dorazily. Od 17.20 se z osobních důvodů omlouvá pan ministr Marian Jurečka, od 18 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam a dnes od 19.00 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr obrany Stropnický.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 414/ - druhé čtení

Dne 18. září na 31. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který zde již je, a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jiří Dolejš.

Táži se pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, cílem novely zákona o pojišťovnictví je především transpozice nové právní úpravy pojišťovnictví Evropské unie do našeho právního řádu, která povede k dalšímu sjednocování pravidel přístupu a provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v rámci jednotného evropského trhu, posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a transparentnosti jejich činnosti a zefektivnění výkonu dohledu. Návrh zákona byl dne 16. září 2015 vrácen do druhého čtení. Dovoluji si vás tedy požádat o opětovné projednání předkládaného návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru. Ano, pan poslanec Jiří Dolejš chce vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Kolegové a kolegyně, nechci příliš zdržovat, ale přece jen věnujme projednání toho opakovaného druhého čtení trochu pozornosti. A dívám se zejména do koaličních řad.

Tento tisk 414 spolu s tiskem 415, který byl o pojišťovacích zprostředkovatelích, dorazil do Sněmovny někdy, tuším, v únoru. A původně dokonce s žádostí, aby byl projednán podle § 90 u tohoto tisku, se zdůvodněním, že doháníme harmonizační lhůty a že je to strašně důležité. Pochopitelně u takovýchto tisků bývá devadesátka zavetována, stalo se, ale v řádných termínech jsme si mysleli, že proplujeme tímto úskalím bez větších problémů. Také během jara byly načítány pozměňovací návrhy, které ale, protože obnažily určité problémy, o kterých se přímo v tom zákoně nemluvilo, popř. předkladatel o nich nemluvil, tak vyvolaly určité spory. Ty spory nejsou zdaleka nové, pokoušelo se je řešit už minulé parlamentní období, a ty spory jsou věcně vážné, proto je třeba tomu trochu věnovat pozornosti, protože se domnívám, že pojišťovny obhospodařují nemalý objem peněz, z těch nemalých objemů peněz jsou částky, které jdou na distribuci těch pojistných produktů, tedy tzv. zprostředkovatele, a snaha toto nějak odregulovat, aby to bylo ve prospěch klienta, samozřejmě je logická. Přitom pochopitelně zase nechceme podříznout distribuci těch produktů, tedy zkrátka aby to fungovalo, lidově řečeno.

A co se nestalo? Načetly se pozměňovací návrhy do obou tisků, tedy 414 i 415, a byly to pozměňovací návrhy z dílny koaličních poslanců. Důsledek byl, že tisk 415, který byl speciálně zaměřen na distribuci pojišťovacích produktů, tak ten byl stažený, aby náhodou nezablokoval jednání toho naléhavějšího případu, a to je tato harmonizační novela. Ale protože to téma bylo venku, šídlo z pytle venku, a načetl se podobný pozměňovací návrh i do tohoto tisku, tak vznikl problém, o to víc problém, když na zasedání rozpočtového výboru vlastně ten pozměňovací návrh byl původně podpořen. Byl podpořen a stal se součástí pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Ex post se zjistilo, že tam není shoda, že to problém je, a tak se mírně upravený tento pozměňovací návrh načetl z pléna. Pak už jsme měli dva obdobné, nikoli stejné, způsoby řešení tohoto problému. Pominu ty vztahové věci kolem toho, na jaře byly, to by si možná vzpomenete, ale opravdu to nechci oživovat. Ale co považuji za podstatné, že ani na jednom se nevytvořila shoda. Proběhly prázdniny, začali jsme v září třetí čtení a měli jsme jedinou možnost. Hlasovat pro první, pro druhý nebo žádný návrh. Takže cítíte asi, jaký problém to je. A teď buď nebudeme řešit nic, tedy zůstaneme ve stavu neregulovaném, tedy tak, jak to bylo doposud, anebo se tedy tato složitá problematika nějakým způsobem ošetří, samozřejmě návrhem, který by nalezl v této Sněmovně určitou většinovou podporu. A protože je to téma tak citlivé a nejde o malé peníze a malé zájmy, tak pochopitelně asi nepředpokládám, že by se to mohlo podařit, pokud se nedohodnete vy tady uprostřed, zejména koaliční řady.

Tak to jsem chtěl jen upozornit, protože možná v návalu jiných povinností vám už unikla tato souvislost. Jinak nechci samozřejmě zdržovat načítáním pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova? Pan ministr nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První je přihlášen pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Sedlář. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, resp k návrhu, pod kterým jsem podepsán společně s kolegou Šinclem a který je v systému pod číslem 3015. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Sedlář. Prosím.

 

Poslanec Martin Sedlář: Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi tímto se přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Jiřího Holečka, který je veden v systému pod číslem 3028. Jde o jednoduchou potřebnou technickou úpravu, kde v části I článku 1 bodu 150 § 82 se doplňuje odst. 7, který zní: Před sjednáním pojištění spadajícího do pojistných odvětví životního pojištění musí pojišťovna sdělit zájemci o pojištění konkrétní odkaz na zprávu o její solventnosti a finanční situaci. Tato informace musí být poskytnuta jasně, přesně, písemně a v jazyce členského závazku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. O závěrečné slovo se hlásí pan zpravodaj. Prosím, máte závěrečné slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já se přiznám, že jsem sice už na to byl upozorněn minulý týden, vlastně předminulý týden, kdy jsme se pokusili tuto věc projednat, ale teď mi to legislativní odbor připomněl. On totiž ten zákon, jak sem byl předložen v únoru, tak tam byly účinnosti, které vážou na termín leden 2016. Obávám se, že jsme nyní v situaci, kdy se tato účinnost nedá stihnout, tzn. že by to předpokládalo načíst jako legislativně technickou poznámku, legislativně technický návrh, jiný termín. Já na to upozorňuji, abychom se nedostali do situace, kdy bychom to museli řešit už ve třetím čtení. Nejsem připraven takto zasuplovat hlavní předkladatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP