(15.40 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. V logice toho, co tady zaznělo, tak to bychom měli zlikvidovat velká zemědělská družstva, protože také tím by se vytvořil větší prostor pro drobné zemědělce. Mohli bychom zlikvidovat velké řetězce například prodejen elektroniky, aby se uživili malí. Skutečně tohle vážně myslíte? Kde je ta hranice, kam půjdete? Copak i do těch velkých prodejen nedodávají čeští výrobci? Já nevím, já když jdu do Teska, tak tam vidím téměř všude celé baterie regálů, kde jsou kostelecké uzeniny. Tak já nevím. Já si myslím, že v dnešní době rozlišovat a vnucovat lidem kolikrát něco, co dokonce ani na tom trhu není. Vy jste tak dlouho měli plánovanou ekonomiku, až jste nezvládli ani plánování toaletního papíru. Jak říkal kdysi nebožtík herec a komik Dvořák, možná to bylo tím, že jste ho plánovali na hlavu, nikoliv na - tři tečky.

Takže nechápu, co tady chcete tímto říkat. Ale opravdu je to až skoro komický návrh. Opravdu pojďte ten návrh zamítnout. Škoda času.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím, pan poslanec Kalousek, faktická poznámka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručnou odpověď k drobným živnostníkům. Můj strýc je drobný živnostník, antikomunista, jehož rodinu komunisté likvidovali včetně jeho živnosti dlouhá léta, a prodává na 203 metrech čtverečních prodejní plochy, takže já tady hlásím konflikt zájmu, protože on by se už samozřejmě dostal do té regulace. Ale dokonce i ti živnostníci hluboko pod 200 metrů jsou proti. A víte, proč jsou proti, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego? Protože tohleto jsou lidé, kteří vyznávají lidskou svobodu, a není lidské svobody bez ekonomických svobod. A je samozřejmě spousta norem, které nutně některé ekonomické chování musí regulovat. Ale každá zbytečná regulace každé ekonomické svobody ve svém důsledku omezuje svobodu lidskou. A to vadí i těm živnostníkům, kterých by se to netklo. To nevadí jenom komunistům ve všech politických stranách této Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan senátor Bublan, po něm pan poslanec Karamazov.

 

Senátor František Bublan: Vážené dámy, vážení pánové, jenom abych možná trošku zkrátil tu debatu týkající se těch 200 metrů čtverečních a potom možná i těch vybraných svátečních dnů. Já vím, že je to takový neuralgický bod. I v Senátu kolem toho byla velká diskuse, proč zrovna 200 metrů čtverečních, kde jsme to vzali. My jsme to vzali ve francouzském zákonodárství. Ve Francii to tak mají. Tam to mají stanoveno na těch 200 metrů a tam se skutečně liší ten zákaz - nezákaz. Takže je to opsáno ze zákona francouzského. Samozřejmě bychom mohli zvolit i počet zaměstnanců nebo nějaké jiné kritérium. Ale je to velmi obtížné, a možná pokud to pustíte do druhého čtení a budete mít nějaký lepší nápad, tak se k němu rád přikloním. Ale těžko hledat nějaké řešení.

Tady jde o to, že ty malé prodejny, těm ten zákon nepřikazuje, aby měly otevřeno. Ony mohou mít také zavřeno. Ale většinou jsou to prodejny rodinné, kde si ti lidé sami zvolí, jestli chtějí mít volno, nebo jestli chtějí mít otevřeno. Takže ta volba tam stále zůstává, kdežto u velkých prodejen si to zaměstnanci zvolit nemohou. Ti mají smůlu, ti zkrátka musí do práce a jsou případy, že když odmítnou, tak jsou potom bez práce úplně.

Potom ještě k těm svátkům. Já také nejsem nakloněn tomu, ale nakonec to bylo prohlasováno, že je tam Velikonoční pondělí, což je pohanský svátek, ten nemá s Velikonocemi jako s křesťanským svátkem příliš mnoho společného. Ale i tento zákon byl tak trošku koncipován za nějakého možná tichého nebo slabého souhlasu představitelů supermarketů a oni se spíš přikláněli k tomu Velikonočnímu pondělí. Nevím proč, mají to asi nějak spočítáno, že je to pro ně lepší. Ale i tady je určitý prostor abychom - nebo abyste vy měli možnost ty svátky nějak změnit, zredukovat na ještě menší počet, nebo ještě možná zvýšit na těch jedenáct nebo dvanáct státních svátků, kolik jich máme. Je to taková těžká volba. My jsme se snažili, aby tam byly zastoupeny takové ty klasicky křesťanské svátky a potom aby tam byly svátky, které zdůrazňují nebo připomínají českou státnost. Takže tyto dvě kategorie jsou tam částečně zastoupeny.

Takže to jenom k tomu, potom možná ještě ten zbytek bych řekl v závěrečném slovu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kučera, faktická poznámka.

 

Poslanec Michal Kučera: My jsme celou řadu odpovědí neslyšeli od pana senátora. Já bych možná připomenul další bod, který je poměrně důležitý, a myslím si, že pro menší města naprosto zásadní. Tady v návrhu zákona se zmiňuje to, že to neplatí pro lékárny, což je samozřejmě správné. Lékárna dnes plní v sobotu a v neděli v menších městech, tam, kde nejsou velké nemocnice, tam plní tu službu lékárenské pohotovosti minimálně od osmi od rána do osmi do večera, kdy je otevřeno to nákupní centrum.

Zeptal bych se pana senátora, pokud mi bude věnovat chvíli (obrací se ke stolku zpravodajů) - pravděpodobně ne, asi ho moc nezajímá tohleto pojednávání - jak to bude tedy s těmi lékárnami v nákupních centrech. Nákupní centrum tedy bude zavřeno, protože je nad 200 metrů, a jestli v tom objektu bude otevřena pouze ta jedna lékárna, nebo jestli ta lékárna se taky zavře. Myslím, že to je naprosto zásadní věc. Ono to v tuto chvíli zní jako věc triviální, ale když si představíte situaci na malém městě - desetitisícové město, tak v sobotu a v neděli lidé chodili do lékárny do toho Kauflandu, do Teska či jiných obchodů. Dneska zavřeme tento hyperkrám - co se stane s lékárnou? Zavřeme ji taky? Nebo to máte vymyšleno nějak jinak, pane senátore? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Koskuba.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu velmi krátce. Opravdu napjatě jsem čekal, jaké bude zdůvodnění pana senátora Bublana jako předkladatele. Mně to, co tady bylo sděleno, pouze přesvědčilo o tom, že sám není tak úplně přesvědčen o tom, o správnosti a argumentech této novely. Nemusí samozřejmě se mnou souhlasit.

Přiznám se, že až nyní jsem si trošku podrobněji pročetl důvodovou zprávu, která provází sněmovní tisk 275. Doporučuji to, kolegyně a kolegové, vám všem. Tam snad není žádné zdůvodnění. Je to velice strohé, neztratíte s tím moc času.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Koskuba a po něm ještě jedna faktická - paní poslankyně Černochová. Než dorazí pan poslanec, tak omluvím pana poslance Farského - prodloužím jeho omluvenku až do 16. hodiny. Pan poslanec Černoch se omlouvá od patnácté až do konce jednání ze zdravotních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, už jenom ve stručnosti.

Jsem rád, že tady opakovaně zazněl problém velkých nákupních center, která nyní tvoří často centrum satelitních měst, a je tam spousta drobných podnikatelů z tohoto pohledu, kteří, nebude-li mít otevřeno ten gigant, přijdou o práci, protože zákazníci nebudou. To je pohled, který bych rád slyšel, jak to bude řešeno. A jsem třeba upřímně rád, že u nás v nákupním centru vyrostla i pobočka České pošty, takže kromě lékárny má člověk v sobotu, v neděli, protože - neurazte se - řada z nás má povolání, kdy se prostě domů dostaneme až ve svátek, kdy můžeme vyřídit své věci.

Ale já bych měl, dámy a pánové, takový obyčejný návrh. Jestliže projde tento zákon a budete ho řešit v druhém čtení, co kdyby ti, kteří ho prosadí, a pak my jako celek šli cestou, že příklady táhnou. Připomenu takovou maličkost. My se zde často nemůžeme dohodnout, o některých bodech diskutujeme velmi dlouho a já si třeba zde nemyslím, že to je na škodu, ale s námi tady dlí řada obyčejných, v uvozovkách obyčejných zaměstnanců Poslanecké sněmovny. Takže jestli míníme chránit jiné, tak já mám takový návrh: Až si tu zase zvednete ruce, že budeme jednat po 21. a 24. a 6. hodině ranní, co kdybychom ve večerních hodinách propustili alespoň, jak říkal kolega Kalousek, ty zaměstnance z bývalých náleven domů a zbyli tady jenom s těmi, co jsou zde zcela nezbytní k provozu Sněmovny? Možná si pak uvědomíme, o co přicházíme. Ale těm našim zaměstnancům bych to z duše přál. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP