(11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já samozřejmě teď budu konat. Jenom jsem vás chtěla pustit k mikrofonu, protože máte přednostní právo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se ale nehlásil. Vy jste říkala, že nikdo nic nenavrhuje, tak jsem šel, to se omlouvám. Moc se omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já myslím, že se tady nemusíme dohadovat. Chci jenom, aby sněmovna běžela v klidu dál. V tuto chvíli na pět minut přerušuji jednání. Prosím předsedy klubů, aby přišli za mnou na empire, abychom se mohli dohodnout, co bude dál. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 11.50 do 11.55 hodin.)

 

Čas pro přestávku vypršel, budeme pokračovat v jednání. Prosím k mikrofonu s přednostním právem vicepremiéra vlády Pavla Bělobrádka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já si z titulu své funkce místopředsedy vlády dovoluji tady na mikrofon říci, že páni kolegové, členové vlády, mají pověření, aby tyto mezinárodní smlouvy projednávali. Nemáme na to usnesení vlády, ale je otázka, jestli je potřeba.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem navrhoval poměrně jednoduchou věc, abychom projednali smlouvy, kde je ministr, ať se nedohadujeme. Takhle budeme ztrácet čas, minuty a desítky minut dohadováním o proceduře. Zbývá nám 64 minut do ukončení dopoledního programu. Podle mě návrh, abychom projednali smlouvy, kde je přítomen ministr, je racionální. Ničemu nebrání. Vzpomeňte si vy, kteří spěcháte, co jste chtěli dneska projednávat. Nebyli jsme to my, kteří svolávali mimořádnou schůzi! Já jsem se dozvěděl dneska v devět, že má být blok smluv. My tady jsme. Třeba jste to ministrům neřekli, já nevím. Ale žádné zpoždění nehrozí, když jsme dneska měli jednat původně o něčem jiném. Proč to takhle komplikujeme, proč se dohadujeme k proceduře? Pan ministr průmyslu je připraven. Jestli i pan ministr životního prostředí má nějaké smlouvy, nevím. Můžeme je udělat úplně v pohodě, pustit je do druhého čtení a nemusíme tady ztrácet čas nějakou procedurální hádkou.

Jenom připomínám, že podle toho, jak jste v úterý hlasovali, a já jsem nehlasoval ani pro program, protože jsem ho považoval za chybný, tak dneska neměl být jednací den.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Laudát, pak pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Padl procedurální návrh, tak o něm pojďte hlasovat - za prvé. Za druhé. Vyzývám vládu, aby začala fungovat i v technické části jako mašinérie. Neříkejte, že nejste schopni si vyřešit, aby někdo měl formální mandát předkládat tyto body, protože tím riskujete, že se najde nějaký blázen a zpochybní to někde u Ústavního soudu a zpětně nemusí být něco platné. Já nevím. Takový chaos tady ještě nebyl, co se týká předkládání materiálů. A radši neříkejte, že ani v minulosti jste tento mandát neměli.

Jenom upozorňuji, a poslední věta, že body 139 a 130 avizoval předseda klubu sociální demokracie v úterý jako naléhavé, a pak sem pověřený předkladatel nepřijde. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan vicepremiér Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, my jsme tady většinově za KDU-ČSL členy vlády, takže jsme tady připraveni. Pan ministr zemědělství je k dosažení, kdyby bylo potřeba.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Abychom pokročili, pane poslanče Stanjuro, můžu to brát jako váš procedurální návrh. Prosím, jestli to můžete zopakovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji přerušení tohoto bodu, protože podle mě nemůžeme pokračovat. (Neklid v sále.) Bodu 137, který zrovna projednáváme. Nic jiného v této chvíli nenavrhuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tohoto bodu 137. Ano, svolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 76, do kterého je přihlášeno 149 přítomných, pro 55, proti 42. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které mám přihlášku pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP