(11.00 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji moc, paní předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl zde nepřítomného kolegu Kalouska upozornit na to, že by měl plně pravdu s tím, že ministr tu zodpovědnost má dělenou, pokud v jeho úřadu někde ve stínu vzniká nějaký materiál, o kterém samozřejmě nemůže mít veškeré informace. Ale z otevřených zdrojů přece moc dobře víme, že již tehdejší schvalování privatizace OKD bylo provázeno vysvětlováním a debatami o tom, že tam není vše čisté a že to není bezproblémové. Vystupovaly tam i názory proti tomu znaleckému posudku. Prostě někdo musel vzít tu zodpovědnost a rozhodnout, že se bude podle toho znaleckého posudku, který už ve své době svého vzniku byl napadán jako podhodnocený. A tuto zodpovědnost obvykle ve slušné společnosti bere ten, kdo za to zodpovídá, tzn. ministr, který předkládá ten materiál. A v tehdejší době ministrem financí byl pan Sobotka. Čili tu zodpovědnost, kterou vzal na sebe, že se spolehl na ty materiály úředníků, které již v té době byly napadány, že jsou špatné, bere na sebe on, a budu velice zvědav, jak rozhodne soud v této kauze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a vzhledem k tomu, že je 11 hodin, přerušuji bod písemné interpelace. Dříve než budeme pokračovat dle programu, načtu omluvy, které mi doputovaly na stůl. Z dnešního jednání od 11 do 14 hodin se omlouvá pan poslanec Adámek, mezi 9. a 13. hodinou z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Radim Fiala. Pan ministr Jurečka se omlouvá od 10.45 do konce dnešního dopoledního jednání. Z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Komárek, a to mezi 11.30 a 13. hodinou a mezi 16.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Adamec se omlouvá z dnešního celého dne. Pan poslanec Milan Urban se omlouvá z dnešního jednání mezi 9. a 11. hodinou a mezi 9.45 a 11.15 se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec David Kasal.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako jedinou informaci uvádím, že odpoledne projednáme bod 206, což jsou ústní interpelace.

Nyní bychom měli přistoupit k projednávání bodů schváleného pořadu. Eviduji přednostní právo pana poslance Sklenáka. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já si dovolím vystoupit s návrhem k pořadu schůze. Vzhledem k průběhu jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu navrhuji, abychom se nyní vrátili k tomu původně schválenému programu, tak jak byl schválen organizačním výborem, abychom teď pokračovali projednáváním smluv bloku prvních čtení, potom blok smluv v druhém čtení, tak jak bylo původně schváleno, s tím že prosím, jestli bychom mohli vyhovět žádosti paní ministryně školství a jako první bod ratifikovat úmluvu proti dopingu, což je bod 146 sněmovní tisk 482.

Tolik můj návrh k dnešnímu dni a současně si dovoluji navrhnout změny v pořadu zítřejšího jednacího dne. Navrhuji, abychom po pevně zařazených bodech 132 a 131 zařadili pět návrhů, které máme v druhém čtení, konkrétně bod 5 o majetku ČR, tisk 460, poté body 7 a 8, což jsou návrhy související s ukončením důchodového spoření, tisky 493 a 494, poté bod 3 o pojišťovnictví, tisk 414, a poté bod 20 o provozu na pozemních komunikacích, tisk 471. A poté bychom pokračovali těmi body, které jsou tam zařazeny pevně, což jsou body 63, 62, 61. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí k programu? Není tomu tak. Jestli můžu, shrnu to a poprosím pana Sklenáka, aby mě kontroloval. První návrh byl dneska pokračovat podle původně schváleného programu, což byly smlouvy prvé a druhé čtení, ale současně prosíte o předřazení bodu 146 před tyto smlouvy v prvém a druhém čtení. Není to bod 146, ale bod 138. Ano, je to bod 138. Výborně.

Ptám se, zda můžeme o tomto hlasovat jako o celku. S přednostním právem pan předseda klubu KDU, pan poslanec Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Moc se omlouvám, vážená paní předsedající. Nevím, jestli jsem nepřeslechl, ale pro jistotu bych chtěl požádat o zařazení na zítřek po pevně zařazených bodech o tisk číslo 575 o Státním pozemkovém úřadu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím, jaké je to číslo bodu? Je to bod 59?

 

Poslanec Jiří Mihola: Bod 59, děkuji za nápovědu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vy navrhujete, abychom sněmovní tisk 59 zařadili po pevně stanovených bodech a pan Sklenák navrhuje po pevně zařazených bodech 131, 132 zařadit body 5, 7, 8, 30 a 20. A 23. (Nápověda v sále: 3 a 20.) Já jsem to tak říkala. Dobrá.

Výborně, vraťme se k prvnímu návrhu, abychom dnes jednali podle původně schváleného programu, tzn., smlouvy prvé a druhé čtení. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se, původně schválený návrh programu je program, který schválila Poslanecká sněmovna. Tam nic takového není. Já bych poprosil, abychom hlasovali o tom, o čem hlasovat máme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, znovu to upřesním. Pan poslanec Sklenák navrhl, abychom jako první bod teď po schválení programu projednávali bod 138 a potom abychom pokračovali smlouvami v prvém a druhém čtení. Je to tak v pořádku? Můžeme o tom hlasovat jako o celku? Po jednotlivých bodech. Výborně.

 

Budeme hlasovat nejprve o zařazení bodu 138 jako bodu prvního na dnešní den.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 66, do kterého je přihlášeno 141 přítomných, pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat dalším návrhem a to je, abychom pokračovali v projednávání smluv v prvém a druhém čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 67, do kterého je přihlášeno 143 přítomných, pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Další návrh, který budeme hlasovat, pana poslance Sklenáka, a to na zítřejší program po pevně zařazených bodech 131 a 132 zařadit body 5, 7, 8,3 a 20. Můžeme hlasovat o tomto jako o celku? Není proti tomu námitky?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 68, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 90, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP