(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, eviduji váš návrh na přerušení. Svolala jsem kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na přerušení projednávání této písemné interpelace. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 63, do kterého je přihlášeno 98 přítomných. Pro 89, proti 5. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání této interpelace.

 

Přistoupíme k další interpelaci a je to interpelace místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše ve věci postupu Ministerstva financí při objasňování případu manipulace při odprodeji státních pohledávek. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 605. Otevírám rozpravu a předávám slovo místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Filipovi. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu velmi stručný. Jde v podstatě o zobecnění těch případů, které se mi dostávají v rámci poslanecké práce na stůl. To, co se týká pana ministra Pelikána, je zvláštní věcí, a tohle je věc, kterou sleduje po převzetí pravomocí ministr financí, když zanikla Česká konsolidační banka, Konsolidační agentura a přešlo to na Ministerstvo financí. Čili co se s těmi pohledávkami dál děje, jakým způsobem jsou spravovány, a to mi nikdo jiný než pan ministr nemůže odpovědět, proto navrhuji přerušení projednávání této interpelace.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, budeme o tom neprodleně hlasovat. Myslím, že počet se nezměnil.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení této interpelace. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 64, do kterého je přihlášeno 102 přítomných. Pro 97, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání této interpelace.

 

Další interpelací, kterou bychom se měli zabývat, je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci mýtného systému. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 606. Ale já zde nevidím pana poslance Stanjuru. (Hlasy z lavic: Propadá.) Není omluven, on tady někde je, zřejmě jestli není na toaletě, odběhl. (Sílí hlasy z lavic: Propadá.) Bohužel, není tady.

Budeme se tedy zabývat další interpelací a to je interpelace na pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku, který odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Grebeníčka ve věci ekonomicky neodpovědného, nedbalého a hrubě asociálního postupu předsedy vlády, konkrétních ministrů a úředníků i orgánů právní ochrany v kauze zvlášť závažného poškození hospodářských zájmů republiky, moravskoslezského regionu a statisíců občanů Karviné, Ostravy, Havířova a dalších měst a obcí tunelováním státního majetku a bytového fondu někdejších Ostravsko-karvinských dolů ve prospěch sponzora Václava Havla, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných Zdeňka Bakaly a spol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 622.

Otevírám rozpravu, K mikrofonu poprosím pana poslance Grebeníčka, který se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v kauze pro republiku a její občany fatálně nevýhodné privatizace Ostravsko-karvinských dolů a jejich bytového fondu jsem se obrátil zcela logicky přímo na premiéra Bohuslava Sobotku, a to z toho důvodu, že především on sám a pak vláda jako celek by dnes stále ještě mohli a měli udělat potřebné kroky k nápravě a překonání toho, co tak těžce a dlouhodobě postihuje ekonomicky celý Moravskoslezský kraj. Ano, řeč je o vytunelování státního podnikatelského majetku a bytového fondu někdejších Ostravsko-karvinských dolů ve prospěch svérázného podnikatele Zdeňka Bakaly a jeho společníků. Řeč je také o tom, proč desítky miliard korun odtekly, privatizátoři v monopolním postavení těžařů a vlastníků desetitisíců hornických bytů utekli do daňových rájů a proč stát jim dnes musí stamiliony přispívat na útlum těžby, na podpory nezaměstnaných horníkům a doplácet jim zisk i formou příspěvků na bydlení, na drahé nájmy v tzv. bakalovských bytech. (V sále je velký hluk.)

Dámy a pánové, položil jsem premiérovi zcela konkrétní otázky k osudu regionu, postižených obyvatel a k činnosti vlády, která by měla kvalifikovaně konat. Dámy a pánové, jak jste se mohli přesvědčit, na mé jednoznačně formulované otázky předseda vlády neodpověděl. K osobní odpovědnosti za to, co se stalo a co těžce postihlo a co dodnes postihuje moravskoslezský region a početnou řadu jeho obyvatel, se nepřihlásil. Žádné osobní selhání v klíčových funkcích, které při rozhodování o této podivné privatizaci zaujímal, si vůbec ani v nejmenším nepřipouští. Naopak tvrdí, že prý samotné výchozí podmínky privatizace byly nastaveny již v roce 1990 ministrem hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky Vladimírem Dlouhým. Nic proti tomu, ale moje interpelace na premiéra se vztahuje k roku 2004, kdy stát zastupovaný tehdy ministrem financí a předsedou prezidia Fondu národního majetku, právníkem Bohuslavem Sobotkou, převáděl na společnost Karbon Invest a potažmo na firmu Zdeňka Bakaly takřka polovinu majetku dolů OKD. Spolu s tím převedl na Karbon Invest a následně na Zdeňka Bakalu i 44 tisíc bytů -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, moc se omlouvám, že vás ruším, ale je tady velký hluk. (Za okamžik.) Výborně. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji, paní předsedající. I když jsem to příliš nevnímal, asi jste konala správně.

Ale já jsem připomněl tedy převod bytů na Zdeňka Bakalu a mluvil jsem o 44 tisících bytů. Samozřejmě šlo tehdy také o rozsáhlé nebytové prostory a pozemky. Byty za směšně nízkou odhadní cenu 40 tisíc korun za kus a nebytové prostory, pozemky a množství dalšího majetku bez jakéhokoliv řádného ocenění a evidence dokonce bezúplatně, tedy v podstatě načerno. Řada nemovitostí, prohlásila následně advokátka obeznámená s machinacemi privatizační smlouvy, byla oceněna na nulu. Třeba různé nemovitosti v Ostravě, ale i řada dceřiných společností, například OKD Doprava, velký železniční dopravce, který byl později oceněn na 1,5 miliardy, byl privatizačním posudkem ohodnocen na nulu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP