(10.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale vy se snažíte dát do roviny, že upírám právo ministrovi zemědělství vyměnit generálního ředitele. To jsem mu neupíral ani v prosinci ani letos v říjnu. Jenom nemá odvahu říct "já jsem porušil svou kompetenci". Hledá si za hloupé podpory některých svých stranických kolegů, nechci říkat, že všichni poslanci, všichni poslankyně, byl to jeden poslanec KDU, který tady vystoupil, zástupné argumenty. To je to, co mi na tom vadí. A neotáčejte to nikam jinam a nevytahujte stranickou příslušnost. I vy budete jednou, pane poslanče Kudelo, bývalý poslanec. Věřte tomu. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám jinou přihlášku do rozpravy. Rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, který odmítl odpověď pana ministra Mariana Jurečky na svou interpelaci. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby interpelace byla odmítnuta a pan ministr byl povinen udělat odpověď novou. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Pan kolega Seďa a paní kolegyně Bohdalová se nehlásí, dobře, děkuji.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců, rozhodneme o návrhu pana poslance Stanjury v hlasování pořadové číslo 59, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro odmítnutí interpelace pana ministra Jurečky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 81 poslance pro 41, proti 15. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava.) Pan ministr Marian Jurečka bude muset znovu odpovědět panu poslanci Zbyňku Stanjurovi na jeho interpelaci. Děkuji.

 

Nyní budeme pokračovat v další interpelaci a to je interpelace pana Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci liberalizace železniční dopravy. Jednání o této interpelaci už bylo jednou přerušeno. Ptám se pana poslance, jestli chce navrhnout totéž, nebo budeme pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Než navrhnu přerušení, chci říct jenom pár vět. Když si najdete stenozáznam z minulé debaty, a to pan ministr byl přítomen, bylo to přerušeno ne pro jeho nepřítomnost, aby bylo jasno, ale protože uplynula doba vyhrazená pro písemné interpelace, takže dnes je řádně omluven. Nechci to kritizovat. Ale řekl větu: "Nemám pod kontrolou dozorčí radu Českých drah." Najdete to ve stenozáznamu. Kolegové z hnutí ANO tady v poslední době velmi často navrhují nějaké komise, které mají šetřit třeba státní podnik Česká pošta. Já bych je požádal, aby se podívali, jak je možné, že jejich ministr říká, že nemá pod kontrolou dozorčí radu podniku, který je ve stoprocentním vlastnictví státu a kde většinu, ne většinu, kdy největší část akcionářských práv vykonává Ministerstvo dopravy, ale také Ministerstvo financí, také Ministerstvo obrany a také Ministerstvo průmyslu a obchodu. A pokud je pravda, že dozorčí rada Českých drah neposlouchá zakladatele, tak konejte, abychom tady zase neměli návrh na zřízení vyšetřovací komise, co se děje v Českých dráhách. Na to máte kompetenci. A ten výrok pana ministra Ťoka si najdete ve stenozáznamu.

Ale to nebylo podstatou interpelace. To bylo v rámci toho, že České dráhy odmítly prostřednictvím Ministerstva dopravy podat poslanci Parlamentu České republiky informaci, o kterou požádal, s odvoláním na údajné obchodní tajemství, a to říká podnik, který inkasuje přibližně 13 mld. korun českých ročně z veřejných rozpočtů.

Myslím si, že v debatě musíme pokračovat za přítomnosti pana ministra dopravy, takže navrhuji její přerušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Eviduji váš návrh. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 60, poměry se příliš nezměnily, nebudu vás tedy odhlašovat a ptám se, kdo je pro přerušení. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Kdo je pro? Ne. Dobře, nesouhlas. Prohlašuji hlasování pořadové číslo 60 za zmatečné, protože byl požadavek na odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím.

 

Znovu se přihlaste svými identifikačními kartami a rozhodnutí o přerušení interpelace bude v hlasování pořadové číslo 61, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení této odpovědi. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 90 pro 74, proti 10. Přerušil jsem projednávání odpovědi na tuto interpelaci v tisku 576.

 

Další interpelací je interpelace poslance Zbyňka Stanjury ve věci studie BDO na ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Jde o tisk 513. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 586. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan předseda a interpelující poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Byl jste velký optimista, pane místopředsedo, když jste asi před padesáti minutami říkal, že mám štěstí. Mám třetí interpelaci, pan ministr Babiš tady není.

Než navrhnu přerušení, abychom to mohli dodělat, tak chci říct, že nespokojenost jsem vyslovil proto, že jsem nedostal studii BDO IT, kterou jsem chtěl pro všechny poslance. Já jsem ji včera, byli jste svědci, dostal v písemné podobě, ale já jsem požádal, ať ji mají všichni poslanci. Nechci být ten, který jediný ji má. Jsou tam bezesporu zajímavá čísla, zajímavá fakta, která souvisí s EET, tak určitě je dobré rozpravu vést za přítomnosti pana ministra financí. Všem doporučuji, a říkal jsem, že to klidně nechám naskenovat z našich zdrojů a poslat, abyste se podívali zejména na odhadované náklady.

Navrhuji přerušení této interpelaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ptám se, jestli je návrh na odhlášení. Není tomu tak. Myslím si, že jsme teď ve stejném počtu.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 62, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení této odpovědi na interpelaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 93 pro 70, proti 10. I tato odpověď na písemnou interpelaci byla přerušena.

 

Požádám o výměnu, protože příští interpelací je moje interpelace na pana předsedu vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Všem přeji krásné dopoledne. Prosím, aby svoji interpelaci na pana premiéra přednesl místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já bych mohl velmi krátce pro nepřítomnost pana předsedy vlády navrhnout přerušení, já ho také navrhnu, ale přece jen upozorním na věc, která je obsahem interpelace v tisku 602.

Já jsem interpeloval předsedu vlády České republiky v souvislosti s velkou havárií v chemické továrně Unipetrol v Litvínově, kde bylo třeba zásahu mnoha hasičských jednotek, uzavření příjezdové komunikace, vyhlášení zvláštního stupně poplachu a tak dále. Mě zajímala odpověď na to, jakým způsobem se chovají současní vlastníci podniku. Tady nejde jenom o to, jak se zachoval integrovaný záchranný systém. Když jsem se seznámil z dostupných zdrojů s původním privatizačním projektem, tak zjišťuji, že vlastníci, kteří privatizovaný podnik přebírali, měli určité úkoly, které vyplývaly z privatizačního projektu, z toho se také odvíjela cena podniku, kdy měli zabezpečit za prvé rozvoj, jeho ochranu a samozřejmě zajištění, vzhledem k tomu, jaký je charakter továrny, podniku. Pan předseda vlády mi odpověděl poměrně důkladně, ale žel, ta podstata, která se týká mé interpelace, která byla v samotném bodě dvě, otázce druhé, to znamená realizace privatizačního projektu v oblasti ochrany zdraví a životů občanů, kteří bydlí v okolí továrny, tu to nevystihuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP