(Schůze pokračovala v 9.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády jsou pravděpodobně ještě v předsálí. Zahajuji třetí jednací den naší 33. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Náhradní karty, jejich čísla, u kolegy Rykaly číslo 17 platí i pro tuto schůzi, tak jak bylo řečeno na 34. schůzi. Stejně tak potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami na 34. schůzí, protože bylo plánováno, že budeme probírat dvě schůze v dnešní den.

Jednání zahájíme bodem 205, to jsou odpovědi na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději v 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

 

Vidím pana ministra Jurečku, budeme tedy moci začínat jednání bodu číslo

205.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Byly zařazeny na pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny, a to v pořadí interpelace Zdeňka Ondráčka na Milana Chovance, interpelace Jana Farského na ministra Andreje Babiše, interpelace Zbyňka Stanjury na ministra zemědělství Mariana Jurečku, interpelace Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka, interpelace Zbyňka Stanjury na ministra Andreje Babiše, interpelace Vojtěcha Filipa na Bohuslava Sobotku, interpelace Vojtěcha Filipa na Roberta Pelikána, další má interpelace na Andreje Babiše a pak pokračuje znovu interpelace pana Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka a interpelace Miroslava Grebeníčka na Bohuslava Sobotku a poslední dvě také na Bohuslava Sobotku pana poslance Karla Fiedlera, a to je jedenáctá a dvanáctá.

Celkem dvanáct odpovědí, s kterými nebyli poslanci spokojeni. Dovolím si tedy zahájit první interpelaci a to je interpelace poslance Zdeňka Ondráčka ve věci ohledání místa činu při násilné smrti muže v Jihlavě. Interpelace spolu s odpovědí se předkládá jako tisk 517, projednávání této interpelace bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a hlásí se do ní pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak budou dnešní interpelace, ať písemné, nebo ústní, probíhat, asi vidíte podle účasti ministrů zde. Z 12 načtených písemných interpelací bude asi odpovězena pouze jedna, a to na pana ministra zemědělství. Ono to bude asi rychlé.

Můj pan ministr Chovanec by měl být dnes asi v Bruselu, kde by měl hájit naše zájmy. Já doufám, že jeho práce tam bude plodná, že neustoupí bruselskému nebo eurotlaku, a již potřetí si vás dovoluji požádat o přerušení této interpelace na někdy příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Eviduji návrh na přerušení. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 57, které mohu zahájit, a ptám se, kdo je pro návrh na přerušení do přítomnosti, tentokrát podotýkám do přítomnosti pana ministra vnitra. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 98 pro 75, proti 4. Projednávání interpelace bylo přerušeno.

 

Nyní máme další interpelaci, tisk 551, je to interpelace pana poslance Jana Farského na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše ve věci rozhovoru v deníku Právo. Interpelaci spolu s odpovědí máte předloženou v tisku 551. Ptám se pana poslance Farského, který se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Podal jsem interpelaci, už jsem tady byl jednou nespokojen s odpovědí na písemnou interpelaci a budu bohužel i dnes, protože k té odpovědi potřebuji osobní účast pana ministra, a to z jednoho důvodu. Pan ministr 20. června 2015 v rozhovoru pro Právo uvedl, že ve Sněmovně ví, že je minimálně čtyři pět zlodějů. A mě by prostě zajímalo, kdo to je. Protože mi odmítl odpovědět s tím, že bych mohl odpověď zneužít k dalším útokům vůči jeho osobě, tak já teď nevím. Mám to chápat jako přiznání, nebo jako obvinění jeho nejbližších spolupracovníků? A protože jsem zmaten a bez pana Babiše se odpovědi nedozvím, tak žádám o přerušení této interpelace. (Potlesk několika poslanců vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Návrh na přerušení jste slyšeli. Já vás odhlásím, protože jsem měl požadavek z pléna, tak vás požádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování číslo 58. Ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 95 pro 92, proti nikdo, návrh byl přijat a i tato odpověď na písemnou interpelaci je přerušena.

 

Teď myslím, že budeme mít štěstí, protože další interpelací, kterou odmítl poslanec, je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci výběrového řízení na obsazení pozice ředitele závodu Frýdek-Místek u státního podniku Povodí Odry. Jde o tisk 572. Otevírám rozpravu a do ní se přihlásil pan poslanec Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo, ale myslím si, že není dobře, když řekneme, že poslanec má štěstí v bloku písemných interpelací. Pokud jsem dobře poslouchal omluvenky a zjistil jsem, že není přítomen ani pan ministr financí, tak dneska jsme mohli projednat 12 písemných interpelací. Pan ministr zemědělství je tady, tomu děkuji, ale je jediný z těch 12, abychom věděli, jak vážně vláda bere odpovědi na písemné interpelace. A to připomínám, že minulý týden, kdy byl jednací týden z vůle vládní většiny, tak interpelace ve čtvrtek nebyly. A když si vzpomenete na první týden našeho jednání po prázdninách, tak tam ta situace byla podobně tristní.

My jsme opakovaně žádali vedení Sněmovny, a vedení Sněmovny v tom činí, není co kritizovat, že vedení Sněmovny opakovaně žádá premiéra, aby se, pokud nejsou omluveni např. ze zahraniční služební cesty, ale z 12 mít přítomnost jednoho ministra je tedy trestuhodně málo. Možná je to výsledek toho, že jsme zase měli mimořádnou schůzi, která trvala asi šest minut. Vzpomeňte si na mimořádnou schůzi minulý týden k České poště. Navrhuji vládní koalici, aby příště svolali mimořádnou schůzi a na program nic nedali. To bude ideální průběh mimořádné schůze a vlastně to nevybočí ani z těch tradic, kterou teď tady na podzim zakládáte.

A teď zpět k té interpelaci. V této věci interpeluji pana ministra podruhé. Poprvé jsem ho interpeloval v srpnu roku 2014, kdy jsem se ho ptal na důvody odvolání tehdejšího generálního ředitele státního podniku Povodí Odry. Tehdy jsem řekl a dneska to zopakuji, že plně respektuji právo ministra, kteréhokoli, vybírat si své spolupracovníky a vybírat si lidi, kteří povedou podniky, které mají v gesci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP