(13.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Volební komise přijala své usnesení číslo 119, které vám teď předala na stoly. Na základě usnesení tohoto návrhu komise můžeme hlasovat. My jsme na komisi navrhli, jak jsem avizoval, volbu veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Každopádně teď prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům a také ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže já otevírám rozpravu. Neeviduji do ní žádnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže pokud nebyla žádná rozprava ani jiný návrh, tak konstatuji, že byl přijat návrh volební komise. Budeme tedy hlasovat en bloc o celém tom usnesení, resp. o celém návrhu. Nyní prosím, paní předsedající, abyste toto hlasování zahájila.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 55, do kterého je přihlášeno 172 přítomných, pro 132, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji a poprosím, než bod ukončíme, o možnost dát vám poslední informaci. Je to stálá komise. Takže v tomto případě budeme volit předsedu ze členů komise, kteří byli navrženi, a ta volba bude muset proběhnout tajně.

Procedura je taková, že kluby teď musí dát volební komisi návrhy na tohoto předsedu. Já po předběžné domluvě se zástupci klubů navrhuji, aby ta lhůta byla poměrně dlouhá, abychom to neřešili v tomto vypjatém týdnu. Takže dávejte prosím dobrý pozor. Vyhlašuji lhůtu na doručení návrhu na volbu předsedy této komise na pondělí 19. října na 13. hodinu. Je to naprosto identická lhůta jako u již běžící lhůty na změny v orgánech Sněmovny. Volit bychom potom měli v týdnu od 19. října. To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane předsedo, a končím projednávání tohoto bodu.

Přerušuji jednání do 14.30. Všem vám přeji dobrou chuť k obědu a jenom připomínám členům organizačního výboru, že organizační výbor se sejde ve 13.05. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP