(12.10 hodin)

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Už jenom ve stručnosti, protože jsem se účastnil také diskuse. Chtěl bych - on už to tady pan ministr v zásadě shrnul, zodpověděl některé položené dotazy. Je potřeba si skutečně uvědomit, že základní parametry zákona, tak jak je předložen, jsou definovány již tou ústavní změnou, kdy jsme před více než rokem schválili onen ústavní zákon, tzn. že v tomto smyslu je obsah současného zákona determinován ústavní změnou.

Já už k tomu asi víc nemám v tuto chvíli co říci, jenom bych jako zpravodaj doporučil, abychom tento návrh zákona postoupili do druhého čtení, protože z hlediska procedury jsem zde zaznamenal od několika poslanců návrh na vrácení k dopracování a poté zde zazněly návrhy na předložení vedle, předpokládám, garančního výboru, kterým bude kontrolní, jednak přikázání do výboru ústavněprávního a do výboru regionálního rozvoje. Předpokládám, že nejdřív budeme asi hlasovat o návrhu na vrácení, a pak se případně zabývat hlasováním o přikázání těmto jednotlivým výborům. Takže já to pak ještě jednou budu načítat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, přesně tak. Já tohle všechno eviduji. A nyní s přednostním právem místopředseda sněmovny Petr Gazdík, po něm se připraví předseda sněmovny Jan Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavně vážený pane ministře. Chce se mně říct: A teď o Budulínkovi. Pane ministře, prosím, až budete nás komunální politiky napříč politickým spektrem, kteří v této Sněmovně sedíme, chtít přesvědčit o tom, že máme hlasovat pro zákon, který předkládáte, prosím, dejte nám aspoň trochu vědět, že o tom máte alespoň tuchu, jak to na těch obcích a městech probíhá. Svým vystoupením jste mě osobně přesvědčil, že o tom tuchu vůbec nemáte. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále prosím předsedu Sněmovny Jana Hamáčka a připraví se s přednostním právem pan poslanec Benda.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já vystupuji proto, že mám pocit, že dlužím Sněmovně jedno vysvětlení. Kolega Petrů ve svém vystoupení odkázal na usnesení Poslanecké sněmovny, která 9. dubna na 26. schůzi přijala usnesení číslo 708 a požádala vládu o přípravu materiálu, který přehledně seznámí poslance se stávájícím systémem kontrol ve veřejné správě, a ten termín, který jsme uložili vládě pro předložení, byl do konce prvního pololetí.

Ve chvíli, kdy jsem zjistil, že tento termín nebyl splněn, tak jsem se dopisem obrátil na pana předsedu vlády a upozornil jsem jej na to, že tento termín nebyl splněn, a dne 16. 9. jsem obdržel dopis od pana ministra financí, který byl směřován na paní ředitelku Hejnou, tzn. kopii tohoto dopisu, který říká, že na základě jejího dopisu si pan ministr financí dovoluje informovat, že materiál, který přehledně seznámí poslance se stávajícím systémem kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 9. dubna 2015, je v současné době připravován a bude podle jednacího řádu vlády v průběhu září 2015 předložen do meziresortního připomínkového řízení. Mám za to, že Sněmovna si tuto informaci zaslouží. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Bendu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, opět jako tradičně ministr čeká, až zazní celá rozprava, pak vystoupí se závěrečným slovem, ve kterém nereaguje téměř na nic, a jediná šance na vystoupení jsou přednostní práva. Pokládám to vždycky za dost nefér vůči těm poslancům, kteří to přednostní právo nemají. Já tu výhodu, že můžu požádat svého předsedu, aby odešel, a můžu zareagovat, mám, ale myslím si, že by bylo správně, aby ministři zejména na konkrétně vznesené otázky reagovali v průběhu rozpravy.

Na řadu věcí tady odpověď nezazněla žádná. Zdůvodnění, proč nebyla provedena RIA, je zdůvodnění tak neuvěřitelným kruhem, že se až musím smát. K ústavním změnám se RIA nedělá, a to, co je tady, je definováno ústavní změnou, takže RIA vůbec dělat nemusíme. No to mi připadá opravdu jako velmi úsměvné. Je to jenom snaha říct vím, že by to mohlo vyvolat problém, protože to regulatorní je velmi výrazně, no tak se tomu vyhnu tím, že si to sám odpustím. To je první poznámka, která mi přijde.

Za druhé, žádnou ústavní změnou nic definováno není. To se týká i pana zpravodaje, i pana ministra, oba dva jsou právníci, dobře to vědí. Ústavní změna je, až ji schválí Senát. Ústavu v této zemi schvaluje Poslanecká sněmovna a Senát. Poslanecká sněmovna tady vyjádřila nějakou vůli, Senát vyjadřuje zcela odlišnou vůli dokonce, neprojednává tuto novelu. Přesně s tím, co tady neustále říkáme. Je třeba nejprve dát dohromady obecnou představu toho, jak vypadají kontroly ve veřejné správě, a pak teprve jsme ochotni schválit novelu Ústavy. A vy říkáte: jsme determinováni ústavní změnou. Nejsme determinováni ničím, protože žádná ústavní změna není. Je tady nějaké vyjádření většinové vůle Poslanecké sněmovny. Toto vyjádření většinové vůle Poslanecké sněmovny se projevilo také toho 9. 4. v usnesení 708, které uložilo vládě, aby vyjasnila toto usnesení. A pan ministr, který by tady na této Sněmovně měl sedět pokaždé, když Sněmovna zasedá, mě ujistí, že úřední cestou se to k němu nedostalo. No tak to mám pocit, že si ze mě opravdu dělá legraci. To si neumím jinak vysvětlit. Jestli pan ministr netuší, co se v té Sněmovně projednává, pak ať není ministrem. Pak je zcela zbytečné, aby byl ministrem. Jinak vystupuje za vládu jako celek.

Já vím, že nemáte v gesci, ale vystupujete za vládu jako celek. Vláda jako celek tento úkol dostala. Zcela jasně byl určen právě k tomu, až bude předkládána novela o Nejvyšším kontrolním úřadu, abychom věděli, jak ty kontroly ve veřejné správě vypadají, a vy se tady budete vymlouvat na to, že jste tady jenom jeden ministr a nevystupujete za vládu jako celek? Když jste se na úkol, který vám tato Poslanecká sněmovna dala, vykašlali? Do 30. 6. se nestalo nic, do 30. 9. se nestalo nic, teď nám subalterní úřednice asi prostřednictvím pana ministra píše, že to nějak pomalu začínají zpracovávat.

Mně takové vystupování po rozpravě, ještě s těmito polopravdami, jinak to nazvat neumím, připadá strašně nefér a myslím, že by měly zaznít v rozpravě, aby bylo možné na ně reagovat. O tom, že jste se nezabýval ani dotacemi, že k účelnosti vykládáte jenom pohádky o tom, že nezakládá nové povinnosti, ale že zakládá novou kontrolu, která bude říkat v účelnosti jste udělali chybu, to už tam tak jako zapomínáte přiznat. Ale to už jsou věci, které asi budeme řešit v dalších čteních. Já si jenom myslím, že ministr tady vystupuje za vládu a není možné se tvářit jako já usnesení Poslanecké sněmovny ignoruji, protože mně určeno nebylo, a já jsem tady zřejmě nějaký mimoň.

Děkuji za pozornost. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, které zde přednesl pan poslanec Vilímec, Benda a Bendl. Svolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím, poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 49, do kterého je přihlášeno 168 přítomných, pro 31, proti 103, návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 50, do kterého je přihlášeno 172 přítomných, pro 170. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento další návrh dalšímu výboru, ale v diskusi zde padly dva návrhy, a to na přikázání ústavněprávnímu výboru a výboru pro regionální rozvoj. Je ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy o jednotlivých návrzích hlasovat odděleně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP